14 Aralık 2019 | Cumartesi
 
1) 2014/52 - KRD Toplam Kuralları Metodu Kullanılarak Tensör Mezonların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Jale Y. Süngü
Özbilgi:
2) 114F018 - Nükleer Madde Ortamında B ve D Mezonların Fiziksel Özelliklerinin Incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Hayriye Sundu Pamuk
Özbilgi:
4) 110T284 - Sonlu Sıcaklık ve Yoğunluklarda Hadron Parametrelerine Ortam Etkilerinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Elşen Veli
Özbilgi:
5) 2011/119(HDP) - KRD Toplam Kuralları Metodu Kullanarak Hadronik Bozunmaların İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Jale Yılmazkaya Süngü
Özbilgi:
6) 2011/52 - Yarıleptonik Kuarkonyum Geçişlerinin KRD Toplam Kuralları Metodu Kullanılarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Jale Yılmazkaya Süngü
Özbilgi:
7) 2011/029 - Mezonların Bozunum ve Etkileşme Sabitlerinin KRD Toplam Kuralları ile İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Elşen Veli
Özbilgi: