22 Ağustos 2019 | Perşembe
 
Gruplar

BETONARME YAPILAR Çalışma Grubu

Betonarme yapıların düşey ve sismik yükler etkisindeki davranışlarının incelendiği Betonarme Yapılar Çalışma Grubunda yerinde dökme monolitik binaların yanında prefabrik yapılar da incelenmektedir. Betonarmenin en temel kabulü olan beton ve demir arasındaki aderansın kesit dışından yapılan sargılama ile iyileştirilmesi konusunda Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yürütülmektedir. Kolonların deprem davranışında bindirmeli eklerin etkisi ve bu etkinin iyileştirilmesi; betonarme prefabrik düğüm bölgeleri için yeni bir düğüm bölgesi geliştirilmesi; betonarme kirişlerde burulma davranışının farklı beton kaliteleri ve lif oranlarıyla değişimi konuları yürütülen çalışmalardan bazılarını oluşturmaktadır.

ÇELİK YAPILAR Çalışma Grubu

Çelik yapı dayanım ve davranışının deneysel olarak incelendiği araştırmalarda özellikle kolon kiriş düğüm bölgeleri ve kiriş güçlendirmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Diğer taraftan, çelik yapılarda kullanılan kompozit döşemelerde düzlem içi kayma gerilmelerinin (shear-bond strength) deneysel tesbitine yönelik döşeme deneyleri de bu çalışma grubunun çalışma alanları içerisindedir.

LİFLİ POLİMERLERLE (FRP) YAPI GÜÇLENDİRMESİ Çalışma Grubu

Onarım ve güçlendirmede lifli polimerlerin (LP) kullanımı son yıllarda artarak devam etmektedir. Bu konuda Yapı Laboratuvarında betonarme yapıların tuğla dolgu duvarlarının LP ile güçlendirilerek bir çeşit perde duvar oluşturulması şeklinde isimlendirilebilen araştırmaların yanında, kolon, kiriş gibi yapı elemanlarının moment ve kesme kapasitelerinin arttırılması başlıklı araştırmalar da yürütülmektedir.

TARİHİ YAPILAR Çalışma Grubu

Tarihi yapıların performans değerlendirmesi ve onarım-güçlendirme konuları son yıllarda inşaat mühendisleri ve mimarlar tarafından öncelikli çalışma alanlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Tarihi yapılarda yıkıntısız deney metodlarının yapının mekanik dayanım değerleriyle ilişkisinin yanında bu tür yapıların onarım ve güçlendirilmesinde farklı müdahale seviyesi ve yöntemlerinin incelenmesi bu çalışma grubunun ilgi alanındadır.