19 Kasım 2018 | Pazartesi
 

Genel Bilgi

Yer:
Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bilimleri
Kuruluş Yılı: 2010
Hakkında
Viroloji laboratuvarının kuruluşu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 yılı stratejik planı içerisinde yer almış ve üniversite araştırma fonunca desteklenen 2008-42 nolu proje kapsamında fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na bağlı olarak gerçekleşmiştir. Kuruluş amacı, ilk planda lisans ve yüksek lisan düzeyinde eğitim-öğretim hizmetlerine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve hasta klinik örneklerde virolojik ve moleküler yöntemlerle viral ajanları saptamaktır. Uzun vadede ise insanda hastalık yapan her türlü viral ajanın klinik örneklerde sapanabileceği, üretilebileceği ve virolojik özelliklerin ileri düzeyde belirlenebileceği, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş bir araştırma birimi düzeyine ulaşmaktır. Ayrıca endemik, epidemik ve pandemik özellik gösteren viral ajanlar için tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, toplumda duyarlı, riskli veya bağışık bireylerin belirlenmesi, etkin koruyucu önlemler ve aşı çalışmaları konusunda hizmet vermek de bu laboratuvarın kuruluş amaçlarını arasında yer alacaktır.
İletişim
E-posta: viroloji@kocaeli.edu.tr
Tel:
Belgeç/Faks:

Yayınlar

Altyapı

Devamı »