23 Ağustos 2019 | Cuma
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "Rapid Solidification of Ti6Al4V Alloy Powder Produced by PREP technique", Ridvan Yamanoglu, A. Murat Çelebi, A. Çelebi, Abstract book of The 3rd Conference on Powder Processing, Consolidation and Metallurgy of Titanium, , , (2015) -
2) "Consolidation of Al-nanoSiC composites by spark plasma sintering", Ridvan Yamanoglu, Eugene A. Olevsky, International journal of materials, mechanics and manufacturing, 4, 119-122, (2015) -
3) "Consolidation of atomized Al-SiC composite powders by hot pressing", Yamanoğlu, R., Karakulak, E., Zeren, M., 6th. International Powder Metallurgy Conference & Exhibition, , 375-381, (2011) -
4) "A Study on solidification characteristics of Al-SiC MMC powders atomised by PREP process", Yamanoğlu, R., Zeren, M., European Congress on Advanced Materials and Processes, France,, , , (2011) -
5) "Bakırın geri dönüştürülerek kullanımı", Zeren, M., Yamanoğlu, R., Recycling, 14, 96-97, (2011) -
6) "Al-SiC MMK tozlarının sinterleme davranışının belirlenmesi", Yamanoğlu, R., Zeren, M., Metal Makina, , 250-253, (2011) -
7) "Sıcak preslenmiş Ti6Al4V alaşımı tozlarının mikroyapısal karakterizasyonu ve aşınma özellikleri", Bakır, H. H., Karakulak, E., Yamanoğlu, R., Zeren, M., Metal Dünyası, 220, 70-72, (2011) -
8) "Atomize Tozlarda Hızlı Katılaşma", Yamanoğlu, R., Karakulak, M., Zeren, M., Metal Dünyası, 227, 76-79, (2011) -
9) "A study on SEM investigations of atomized powders", Yamanoğlu, R., Zeren, M., European Congress on Advanced Materials and Processes, Montpellier, France, , 64, (2011) -
10) "Sinter sertleştirişmiş bir çelikte hata karakterizasyonu", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Atapek, H., 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , 957-962, (2009) -
11) "Atomize tozlarda katılaşma ve mikroyapısal karakterizasyon", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Atapek, H., Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, 309-316, (2009) -
12) "Toz metalurjik malzemelerin metalografisi ve mikroyapısal örneklemeler", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Atapek, H., Metal Makina, , 326-330, (2009) -
13) "Metalik toz işleme teknolojisi & prosesleme kademeleri açısından parametrik ilişkiler", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Atapek, H., Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2, 703-711, (2008) -
14) "Microstructural characterization of PREP atomized Ti6Al4V alloy powders", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., 5th International Powder Metallurgy Conference, , 379-390, (2008) -
15) "A Fractographical study in powder metallurgical steels", Karagöz, Ş., Atapek, H., Yamanoğlu, R., 5th International Powder Metallurgy Conference, , 421-431, (2008) -
16) "Gergi tertibatlarında kullanılan manyetik esaslı IF çeliği tozlarının PREP atomizasyonu ile üretimi", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, , 524-530, (2008) -
17) "PREP atomizasyonu ile üretilen tozların otomotiv endüstrisinde kullanımı", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., 4. Otomotiv Kongresi Bildiriler Kitabı, , 587-592, (2008) -
18) "Malzeme biliminde mikroyapısal kontrast: Kontrast mekanizmaları geliştirilmelerinin tanıtımı", Karagöz, Ş., Atapek, H., Yamanoğlu, R., Metal Dünyası, 187, 94-97, (2008) -
19) "Determination of size distribution of powders produced by plasma assisted rotating electrode process", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., International Powder Metallurgy Conference & Exhibition, India,, , 9, (2008) -
20) "Biyomedikal uygulamalar için Ti6Al4V alaşım tozu üretimi", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Metal Dünyası, 156, 116-118, (2006) -
21) "Toz metalurjik PCD takımların aşınma performansı üzerine karşılaştırmalı araştırma,", Zeren M., Karagöz Ş, , 7. Uluslararası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, , I.Cilt, 479, (2005) -
22) ", Molibden önalaşımlanmış/difuzyon alaşımlanmış toz metalurjik çeliklerde nikel katkısının etkisi, ", Karagöz Ş., Tanberk O., Yamanoğlu R., Gür E., Zeren M., 7. Uluslararası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı,, I. Cilt, 11, (2005) -
23) "“T/M Tekniği İle Üretilen PCD Kesici Takımların Laserle Modifikasyonu” ", Karagöz Ş, Zeren M., , Sakarya Üniversitesi, 4. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Bildiriler Kitabı, , , 1048, (2005) -
24) "PREP atomizasyonu ile alaşım tozu üretimi ve karakterizasyonu", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., 4th International Powder Metallurgy Conference, , 508-519, (2005) -
25) "“PCD Takımlarda Elmas-Matriks Dizaynı ile Performans İlişkisi”, ", Karagöz, Ş. ve M. Zeren, , II. Ulusal T/M Konf. Bildiriler Kitabı, Ankara, , 1, 615-620, (1999) -
26) "“Characterisation of Hot Pressing Behaviour of Diamond Cutting Tools”,", Karagöz, Ş. ve M. Zeren, , Int. Powder Metallurgy World Congress, Granada, Vol IV, , 208-212, (1998) -