1 Mart 2021 | Pazartesi
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:Agilent Human Genome CGH Microarray Kit 44K
Teknik Özellikleri:• 43,000+ kodlayan ve kodlamayan insan sekanslarından oluşmaktadır. • İyi-tanımlı genlerin herbiri için 1+ adet prob, kanserle ilgili genlerin herbiri için 2+ adet prob içermektedir. • Problar, NCBI Build 36 (UCSC hg18, March 2006) açıklamalıdır. • Baştanbaşa 43 KB medyan prob çözünürlüğüne sahiptir (Refseq genlerinde 24 KB medyan prob boşluk bulunmaktadır). • 0.5 μg total genomik DNA gereklidir. • Prob performansı, tanımlı aberasyonları içeren çoklu model sistemlerinde valide edilmiştir. • Agilent‘in 60-mer SurePrint teknolojisi ile 4X44K çip formatına göre hazırlanmıştır. • Prob dizaynı ve seçimi maksimum hassasiyet ve özgülük için dikkatlice optimize ve valide edilmiştir.
Kullanım Alanları: Amplifikasyona gerek duymadan genom düzeyinde DNA CNV’lerin görüntülenmesinde kullanılan yüksek çözünürlüklü çiplerdir.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Agilent 2100 Bioanalyzer
Teknik Özellikleri:Jellerden daha hızlıdır (12 örnek için 30 dakika içinde nitelik ve niceliğe dair dijital veri temin eder) . Tekrar edilebilir ve eksiksiz dijital veri verebilir. Kullanımı ve paylaşımı kolaydır. Saflık sonuçlarını olanaklı kılan, her bir fragmanın nicelendirilmesi vardır. Floresan olarak boyanmış hücrelerin 2 renkli analizini yapabilir. QA/QC laboratuarları gibi kontrollü ortamlarda çalışmayı sağlayan uyum servisleri bulunur. Tüm Bioanalyzer verisinin dijital olarak kolayca işlenmesi ve saklanması için 2100 Expert yazılımı kullanılmaktadır
Kullanım Alanları: Agilent 2100 Bioanalyzer DNA, RNA, protein ve hücre analizi için çeşitli çözümler sunan, piyasadaki en başarılı mikroakışkan temelli platformdur. Sorularınıza 30 dakika içinde yanıt vererek, yüksek kaliteli otomatize veriler sunar. • DNA Çözümleri (boyutlandırma ve ölçüm) • RNA bütünlük kontrolü için RNA Çözümleri • Niteliği karşılaştırmak için RNA Bütünlük Sayısı (RIN) • Geleneksel SDS-PAGE’in yerini alan Protein Çözümleri • Hücre floresansı
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:DNA Mikroarray Hibridizasyon Fırını (Agilent Technologies)
Teknik Özellikleri:24 tane Agilent hibridizasyon hücresini tutabilen Agilent Rotator Rafını kolaylıkla alacak şekilde tasarlanan fırın, ortam sıcaklığından +5° ila +70°C (± 0.10°C) arasında değişebilen sıcaklık kontrol aralığı, 5 ila 20 RPM aralığında değişken rotasyon hızı kontrolü bulunmaktadır. İç boyutlar Y 14.5 in (36.8 cm) x G 12.5 in (31.8 cm) x D 12 in (30.5 cm), dış boyutlar Y 22.0 in (55.8 cm) x G 17.4 in (44.5 cm) x D 17.75 in (39.5 cm)’dir. Sağlam paslanmaz çelikten mamul gövde, ayarlanabilir ayakları, damlama kefesi, kilitleme pini ve güç kablosu ile komple bütün görünümlü bir cihazdır.
Kullanım Alanları: Bir nakil rotator rafı ile donatılmış olan ve kullanıcı tarafından ayarlanabilen rotator hızları ve değişken hibridizasyon sıcaklıklarıyla tasarlanmış Agilent Hibridizasyon Fırını Agilent SureHyb ya da Legacy 6-screw mikroarray hücreleri tarafından kullanılan kabarcık karıştırma ve mikroarray hibridizasyon süreçleri için son derece uygundur.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Otomatik DNA Dizi Analizi (ABI 3130)
Teknik Özellikleri:Otomatik analiz, Sanger’ in enzimatik DNA sentezine dayanan zincir sonlanma yöntemi kullanılmaktadır. Otomatik DNA dizi analiz cihazları basit olarak, sabit bilgisayarda yüklü programlar ile bu programların yönettiği elektroforez sistemini içerir. Elektroforetik ünitelerde bulunan lazer ışık kaynağı ile monokromatik bir ışık oluşturulur. Söz konusu DNA’ nın bulunduğu jelmatriks bu monokromatik ışık ile taranır. Elektroforez süresince DNA’ ya bağlanan floresan boya ışık ile taranan bölgeye geldiğinde uyarılır. Uyarılan boya kendi için karakteristik olan dalga boyunda ışığı geri yansıtır. Yansıyan bu ışık demeti bir detektör tarafından kaydedilir. Kaydedilen veriler bilgisayar programları ile değerlendirilerek sonuçlar grafiksel ya da matematiksel olarak bilgisayar ekranına aktarılır.
Kullanım Alanları: ABI 3130, kapiler elektroforeze dayalı DNA analizi cihazıdır. Bu cihaz, jel dökme ve örnek yükleme işlemlerini otomatikleştirmektedir. Florasan rengi algılama sistemi ile dizi analizi ve DNA parça analizi işlemleri oldukça kolaylaşmıştır. 36 cm'lik silis (silica) kapiler ile 850 baza kadar DNA dizisi okunabilir. DNA dizileme işlemi BigDye Dideoxy Terminators sistemi kullanılarak yapılır. DNA parça analizi (mikrosatelit ve AFLP) için 5' floresan işaretli primerler kullanılmalıdır. ABI 3130 Genetik Analiz Cihazı aynı kapilerin içinde 5 farklı florasan rengi aynı anda algılayabilir. Bu özelliği nedeniyle dizi analiz reaksiyonu tek bir reaksiyon tüpünde gereçekleştirilir. Genotip belirlemede çoklu renk algılama sistemi değişik renklerle işaretlenmiş çeşitli büyüklüklerdeki birden fazla PCR ürününü aynı anda inceleme imkanı sağlar. Kapilere yüklenen her bir örneğin hazırlanması esnasında içine eklenen florasan işaretli size standardı, PCR ürünlerinin uzunluklarını belirleme işleminin sonuçlarının tutarlı olmasını sağlamaktadır.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Agilent DNA Mikrodizi Tarayıcısı
Teknik Özellikleri:• Optimize edilmiş duyarlı optiklerden kaynaklanan düşük düzeyli saptama, geniş dinamik aralık, kullanıcıların zayıf noktaları bile saptamasına, hızlı, doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşabilmelerine olanak sağlayan, minimum spektral karışma • Bir biçim görüntüler ve, gradyen etkileri ile cam lamlarla ilişkili sapmaları en aza indirmek açısından tarama sırasında noktaları odakta tutan dinamik otofokus özelliğinin eşlik ettiği geliştirilmiş duyarlılık • Satürasyonsuz, yüksek duyarlılık için 105’lik, endüstrideki en geniş dinamik aralık • 2, 3, 5 ve 10 mikron çözünürlükte eş zamanlı iki renkli hızlı tarama: slayt başına yaklaşık 8 dakika • PC, barkod okuyucusu ve kolay toplanabilen ve istatistiksel analiz ile veri yorumlama süreçlerine sorunsuz biçimde bağlanan nokta bilgileri olan imaj analiz yazılımıyla, entegre bir platform • Lazer koruyucu özelliği, laboratuarın iş akışı ihtiyaçlarına göre açılıp kapanma programlanabilirliğine olanak tanır, böylece cihazın bakım ihtiyacını azaltırken lazerin yaşam süresini artırır. • Dokunmaksızın, ızgara yerleştirimi ile mikroarray tasarımı ve analiz protokollerine bağlantılandırılmış barkodlu veri izleme süreçleriyle Agilent mikroarraylerinin ekstraksiyonu ve analizini otomatikleştirme özelliği • Array işleme sürecini izlemek, p-değerlerini bildirmek, şüpheli verileri işaret etmek ve QC raporları oluşturmak için replika, popülasyon ve pozitif kontrol istatistiklerini kullanan Feature Extraction yazılımının sağladığı sonuç güvenirliği • Sekmeyle ayrılmış metin ve çeşitli mikroarray veri analizi paketlerine alınabilecek MAGE-ML de dahil olmak üzere standart format veri çıktısıyla, bilgileri kolaylıkla paylaşabilme özelliği
Kullanım Alanları: Agilent DNA Mikrodizi Tarayıcısı 1x3”lik cam lam mikroarraylerin herhangi birini (Agilent ve Agilent olmayanlar) okuyabilen ve Agilent Feature Extraction Yazılımını kullanarak tüm noktaları sorunsuz bir biçimde çıkarabilen 48-slayt kapasiteli bir tarama sistemidir. Güçlü bir mühendislik temeli ve mikroarray tarayıcısı pazarında yıllar süren deneyimi dikkate alındığında Agilent, geliştirilmiş nitelikli, güçlü, tümüyle otomatik bir tarayıcı sunmaktadır.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:CGH Analitics Yazılımı
Teknik Özellikleri:• 3.4 sürümü piyasaya sunulmuştur. • Kolay veri karşılaştırması ve patern tespiti için birden çok zum düzeyinde bir ya da birden çok mikroarray profilini eşzamanlı olarak araştırmaya yönelik görüntüleme araçları • Aberasyonların olduğu bölgelerin saptanmasına yardımcı olmak üzere birden çok yüksek hızlı istatistiksel ölçü • Araştırmacılara, replike probları bir array dahilinde birleştirme ya da arrayleri replike numunelerle birleştirme olanağı tanır • DNA kopya sayısı ile gen ekspresyon profilleri arasındaki bağlantıları tespit etmek için t-testleri ile korelasyon analizini kullanan birleşik CGH ve gen ekspresyonu analizi • En son genom yapılarının önceden yüklenmiş gen anotasyon bilgileri • Veri aktarımı ve üçüncü bir tarafa ait analiz araçlarıyla entegrasyona yönelik uygun ek arayüz • İlk kez kullananlar için adım adım açıklamalar ve yardım kılavuzu
Kullanım Alanları: Agilent CGH Analytics 3.4 yazılımı, birden çok Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH) mikroarray profilinde aberasyon paternlerini görsel olarak araştırmak, saptamak ve analiz etmek için bir kullanıcı arayüzü temin eder. Agilent Feature Extraction yazılımından veri çıktısı kabul eder, kromozomal delesyonları ve amplifikasyonları eşzamanlı olarak birden çok zoom düzeyinde görüntüler. Hem kopya sayısındaki hem de CGH ve gen ekspresyonu verileri olan deneylerde gen ekspresyonundaki değişiklikleri saptamaya yönelik yeni birleşik analiz modülünün avantajlarından yararlanın.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Feature Extraction Yazılımı
Teknik Özellikleri:• 9.5.3 sürümü piyasaya sunulmuştur. • Geliştirilmiş otomatik görüntüleme manüel görüntülemeyi azaltır • İsteğe bağlı QC Çizelge Aracı mikroarray işleme performansının etkin biçimde izlenmesini sağlar • Eşikli QC Metrik Setleri ana metriklerin tanınmasında ve Agilent Gen Ekspresyonu iki renkli mikroarraylere ilişkin metriklerin normal aralıklarının belirlenmesinde kılavuz görevi üstlenir • Yazılım güncellemeleri – yeni yazılımların yayınlandığına ilişkin otomatik bildirimler • PDF QC Raporları ile QC Çizelgeleri veri paylaşımını uygun kılar • Yüksek oranda otomatize edilmiş iş akışı, ekstraksiyon zamanını ve gösterilen çabayı azaltır • Optimize edilmiş algoritmalar ve protokoller doğru verilerin eldesine olanak tanır • Çoklu tarayıcı modellerine verilen destek mikroarray tarama esnekliğini sağlar • Uygulamaya özgü QC Raporları deneye hedeflenmiş metrikleri sağlar • Kolay kullanımlı arayüz verimliliği maksimize eder.
Kullanım Alanları: Agilent’in Feature Extraction 9.5.3 yazılımı 100 tane ham mikroarray görüntü dosyasını otomatize ve kolay bir biçimde okuyabilir ve işleyebilir. Yazılım mikroarray dizinlerini otomatik olarak bulur ve yerleştirir, aykırı pikselleri geri çevirir, özellik yoğunluklarını ve oranlarını doğru bir biçimde belirler, aykırı pikselleri gevşetir ve istatistiksel güvenlikleri hesaplar. Uygulamaya özgül QC raporları birden çok analizi özetler. Feature Extraction 9.5 sürümü, Agilent’in kapsamlı bilgi işlem platformunun bütünleyici teknolojilerle multidisipliner yaklaşımları entegre eden, temel bir bileşenidir. GeneSpring GX, GeneSpring Workgroup, CGH Analytics, ChIP Analytics ve diğer mikroarray veri analiz uygulamalarıyla uyumlu çıktı dosyaları oluşturur.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:CytoSure Syndrome Plus v2 array
Teknik Özellikleri:Bir slide üzerinde, her biri 105.000 prob içeren iki array bölgesi • 200 + sendromlar - 5KB komşu bölge dahil olmak üzere 3 KB’da bir prob, 33 prob / gen • Otizm, MR ve kalp ve göz hastalıkları ile ilişkili 410 gen - 5KB komşu bölge dahil olmak üzere her 3 KB’da bir prob, 33 prob / gen • subtelomer bölgeleri de dahil olmak üzere her 40 kb’da bir prob olacak şekilde geniş genom kapsamı sunar.
Kullanım Alanları: OGT’nin Syndrome Plus v2 array’leri, önde gelen sitogenetik uzmanları ile yakın işbirliği içinde geliştirilen, sitogenetik sendromlar ve tüm genom aberasyonları dolğru algılama için şimdi eskiye göre daha fazla kapsama alanı sağlar
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:CytoSure analiz yazılımı
Teknik Özellikleri:Yeni! optimize aberasyonları algılama yeteneği, verileri kolayca görüntüleyebilir - tek bir tıklamayla üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma, prob üzerinde prob bilgileri, segmentasyon ile otomatik aberasyon tespiti - Kendi optimum eşik değerinizi tanımlayın, Verileri ideogram olarak görüntüleme olanağı, Özelleştirmesi kolay aberasyon raporu çıktısı, entegre bir veritabanında kolay veri saklamak, veri veritabanı kullanarak aberasyonları hızlı karşılaştırabilme fırsatı sunmaktadır.
Kullanım Alanları: Sezgisel ve kapsamlı analiz yazılımı, sonuçların kolay yorumlanmasında kolaylık sağlaması amacıyla sitogenetik çalışanları için tasarlanmıştır. Mevcut yazılım sürüm 2.2.2. ‘dir. Sendromlar, genler, ekzon, CNV’ler, rekombinasyon etkin noktaları ve ticari FISH / MLPA probları ile ilgili açıklama, aberasyon verilerini Decipher veritabanı ile karşılaştırmak için bağlantı, önceki deneylerden elde edilen aberasyon verilerini hızlı karşılaştırma gerektiğinde Decipher ve Database of Genomic Variants gibi diğer kamuya açık veritabanları ile sorunsuz bağlantı, kolay veri alışverişi sağlar. CytoSure analiz yazılımı, Otomatik aberasyon algılama sayesinde kromozom anormalliklerini net olarak tanımlama sağlar.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Light Cycler
Teknik Özellikleri:Kontaminasyon riski çok düşüktür. Kantitasyon hesaplamaları kinetik olarak yapılır. Kantitasyon sırasında eksternal standart veya internal standart (kompetetif kantitasyon) kullanılabilir. Cihazda bir test çalısılırken, eski bir testin verilerine ulasıp analiz yapmak mümkündür.(multitasking) 30-40 döngülük bir PCR protokolü 25-40 dakikada tamamlanır. Cihaza yüklenen reaksiyon ortamı kapiller tüplerdir. Kapillerlere yüklenen reaksiyon miktarı 10-20ml’dir. Fotometrede 530nm, 640nm ve 705nm’i okuyan üç ayrı filtre vardır. Isık kaynağı (LED) dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Kullanım Alanları: Cihaz kalitatif ve kantitatif PCR yapabilir. Cihazda melting curve analizi yapılarak özgün PCR ürünleri ve yan ürünler ayrımlanabilir. Prob dizileri kullanılarak, bilinen mutasyonlar ve translokasyonlar saptanabilir. Sürekli izlenebilir. Aynı dizi üzerindeki mutant ve wildtype noktaları, tek prob ile belirlenebilir. Amplikon 100bp-1000bp arasında olabilir. PCR ürünleri olustukları anda saptanabilir. PCR döngüleri anında ve sürekli olarak izlenebilir. Test verilerine anında ulasılabilir. (real time, on line PCR) Çalısma sırasında, istenildiğinde test sonlandırılabilr veya amplifikasyon döngülerinin sayısı arttırılabilir. Cihaza aynı anda en fazla 32 test konulabilir.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:GeneSpring GX
Teknik Özellikleri:• 9.0 sürümü piyasaya sunulmuştur • GeneSpring t-testleri, 2 uçlu ANOVA testleri, 1 uçlu post-hoc testleri ve sınıf kestirme araçları dahil olmak üzere bir grup ileri istatistiksel araçları temin eder • Gen ekspresyonu verileriniz içinde en yaygın görülen paternleri ortaya koyabilir, gen ve deney ağaçları, SOM, k-ortalamaları, QT gruplama ve PCA gibi yöntemlerle bu paternlerin nasıl ilişkilendirildiğini anlayabilirsiniz • GeneSpring GX’in k-en yakın komşu ve Destek Vektör Mekanizma analiz araçları, klinik açıdan prediktif olan ekspresyon paternlerini bulmak için eğitim seti verilerini kullanır ve hangi genlerin en yüksek prediktif değere sahip olduğunu belirlemenize yardımcı olur • 2D ve 3D serpme çizimler, volkan çizimler, kutu çizimler, 2D dendrogramlar, kromozom haritaları ve yol diagramları gibi çok çeşitli grafik sergilemelerle ekspresyon verilerinizi hızlı bir biçimde görüntüleyebilirsiniz • GeneSpring GX Agilent, Affymetrix, GE Healthcare ve Illumina analiz sistemlerinden veri aktarmanıza ya da her tipten ekspresyon verilerini aktarabilen basit bir sihirbaz seçmenize olanak verir. • Programcılar belgelenmiş API kullanımını GeneSpring GX’in işlevselliğiyle genişletebilirler. API BioConductor, SAS, MATLAB® ve R algoritmaları gibi üçüncü taraf uygulamalarının katılımını olanaklı kılar. • Varsayımda bulunabilir, test edebilir, tasfiye edebilir ve yeniden test edebilirsiniz. GeneSpring GX deneysel parametrelerle gen ekspresyonu profilleri arasında en güçlü korelasyonları bulmanıza yardımcı olur. • GeneSpring GX veri kalitesi değerlendirmesi olanağı sunar ve replikat numune verileri sınırlı olsa dahi ekspresyon ölçüm kesinliğine ilişkin güvenilir kestirimler yapmanızı sağlar.
Kullanım Alanları: GeneSpring GX ekspresyon verileriyle kullanıma yönelik tasarlanmış güçlü bir görüntüleme ve analiz çözümüdür. Masaüstü ekspresyon analizinde altın standart olarak kabul edildiği dikkate alındığında, GeneSpring GX araştırmacıların hedefleri hızlı ve güvenilir bir biçimde tanımasına olanak sağlar. İstatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar temin ederek klinik sonuçların tahminini ve yeni ekspresyon paternlerinin nitelendirilmesini mümkün kılar. GeneSpring GX karmaşık biyolojik sorulara yanıt vermek üzere ekspresyon, genotipleme, protein, metabolit ve diğer veri tipleri arasında görsel ve analitik karşılaştırmaları sağlayan entegre bir analiz grubunun parçasıdır.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Agilent Whole Human Genome Microarray Kit
Teknik Özellikleri:• 41.000 + özgün insan genleri ve transkriptleri içerir. • İçeriği RefSeq, Goldenpath Ensembl Unigene Human Genome and GenBank veritabanlarından zenginleştirilmiştir. • Temsili probların %70’ten fazlası Agilent laboratuvarlarında valide edilmiştir. • Agilent‘in 60-mer SurePrint teknolojisi ile 4X44K çip formatına göre hazırlanmıştır
Kullanım Alanları: • İnsan genomundaki bilinen tüm genleri ve transkriptleri temsil eder. • Diziler geniş bir kaynak araştırmasından sonra derlenmiş, daha sonra insan genomuna uyumu optimize edilmiş ve doğrulanmıştır. • Agilent‘in prob seçimi ve sağlam doğrulama işlemleri ile birleştiğinde, bu tasarım artan veri kalitesi ve daha az gereksiz gen kapsama sağlar.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:GS Junior Sistem
Teknik Özellikleri:Yeni nesil sekans sistemi kanıtlanmış teknolojisi, geniş uygulama alanları, pratik ve ekonomik olarak tasarlanmış bir sistemdir. Uzun okuma teknolojisi ile yüksek kalitede doğrulukla dizileme yapabilmektedir.Yeni nesil dizileme; genom, transkriptom, DNA-protein etkileşimlerinin geniş kapsamlı analizini ucuz, rutin ve yaygın hale dönüştürdüğünden biyolojik araştırmaları önemli ölçüde hızlandırma potansiyeline sahiptir. Yeni nesil DNA dizileme teknolojisi kullanılarak, de novo dizileme yöntemiyle bitki, bakteri, maya, mantar, virüs gibi farklı organizmaların genomlarının ve bakteri yapay kromozomlarının hızlı ve yüksek doğrulukta dizilenmesi mümkündür.
Kullanım Alanları: Tüm genom dizileme, amplicon dizileme, alt tür ve türümsü tayini, mutasyon tespiti ve genotiplendirme gibi pek çok uygulama alanında kullanılmaktadır. Sistem multiplex çalışma yapmaya uygundur. Sisteme adapte edilmiş; onkoloji, genetik, viroloji, hematoloji panelleri mevcuttur.Yeni nesil dizileme teknikleri genetik etkenlerin incelenmesinde daha kapsamlı bilgi elde edinilmesini sağlayacaktır. Özellikle nadir allellerin belirlenmesinde ve yeni varyantların saptanmasında en etkili yöntem dizileme teknikleridir.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Cobas® 4800 Sistem
Teknik Özellikleri:Çoklu primer tüplerden otomatik izolasyonun yapıldığı sistem ile Light Cycler 480 real-time PCR teknolojisine dayalı tam otomatik sistemdir.Sistem, uluslararası geçerli PCR lisanslarına sahiptir. Cihaz homojen ısı dağılımı sağlayabilen 96 kuyucuklu blok ile çalışmalıdır.Sistem kapalı bir formatta çalışmakta ve sonuçlar, cihazla birlikte verilen yazılım (SW) sayesinde kullanıcı müdahalesine gerek duyulmadan otomatik olarak raporlanabilmektedir.
Kullanım Alanları: Cobas® 4800 Real-Time PCR teknolojisi ile çalışmakta ve yüksek performansta amplifikasyon ve deteksiyon yapabilmektedir.Cihaz ile BRAF, KRAS, HER-2/neu ve EGFR gibi onkolojik parametrelerde mutasyon taraması yapılabilmektedir.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Rotor-Gene Q
Teknik Özellikleri:Sistem, PCR öncesinde PCR tüplerinin içerisindeki örneğin floresan boya yoğunluğunu ölçerek okuma duyarlılığının kalibrasyonunu yapabilir. Cihaz hem konvansiyel PCR uygulamalarını ( thermal cycler olarak da kullanılabilme özelliği) hem de gerçek zamanlı kantitatif PCR uygulamalarını yapabilecek altyapıya sahiptir. Sistemin dönen bir rotora sahip olması ve her örneğin sırasıyla sabit bir kamera sistemi ile ölçümü sayesinde; plate sistemlerde karşılaşılan “plate merkezi ve kenarlarında bulunan örnekler arasında aynı hassasiyette floresan emisyonu yakalayamama” problemi ve örnekler arası floresan karışımı engellenmektedir. Cihazın dönen rotoru sayesinde PCR reaksiyonu hazırlandıktan sonra santrifüje ihtiyaç duyulmamaktadır; böylece PCR tüplerinin içerisinde kalabilecek hava kabarcıklarından reaksiyon etkilenmemektedir.
Kullanım Alanları: Cihaz yüksek miktarda genom taramaları, moleküler biyoloji, SNP, melting curve, diagnostik parametreler gibi laboratuar çalışmalarında zamanı kısaltıp, kontaminasyon riskini azaltarak kullanıma uygundur.
Ücretli kullanım: Hayır