25 Şubat 2021 | Perşembe
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı: Isı İletim Cihazı ( Heat Conduction Apparatus )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları: Katı malzemelerin belirlenen sıcaklıklardaki ısı iletim katsayılarının ölçülmesi.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Akışkanların Isıl İletkenliği Ünitesi ( Thermal Conductivity of Fluids Unit )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Isıl Işınım Unitesi ( Thermal Radiation Unit )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları: Isıl ışınım özelliklerinin uzaklıkla değişiminin belirlenmesi ve sıcak kaynağın önüne çeşitli yayınım özelliklerine sahip plaka/plakalar konulmasının ısı transferine etkisinin ölçülmesi.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Laminer/Viskoz Akış Isı Değiştirgeci ( Laminar/Viscous Flow Heat Exchanger )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Türbülanslı Akışlarda Sudan Suya Isı Transferi Unitesi ( Water to Water Turbulent Flow Heat Exchanger )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Hava ve Suya Isı Aktaran Hava Kaynaklı Isı Pompası Ünitesi ( Air and Water Heat Pump )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları: Ortam havasından su veya havaya ısı aktarılması, aktarılan ve harcanan enerji miktarlarının ölçümü ve çeşitli sıcaklık aralıklarında ısı pompasının tesir katsayısı ölçümü
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Çapraz Akışlı Isı Değiştirgeci ( Cross Flow Heat Exchanger )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları: Sıcak silindir yüzeyi ile üzerinden geçen hava arasındaki taşınım katsayısının, silindir sıcaklığı, hava hızı ile değişimi ve silindirin çevresindeki konum ile taşınımın değişiminin ölçülmesi
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Serbest ve Zorlanmış Taşınımda Isı Transferi Ünitesi ( Free & Forced Convection Heat Transfer Unit )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Kaynamada Isı Transferi Ünitesi
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Akışkanlaştırma ve Akışkan Yatakta Isı Transferi Ünitesi ( Fluidisation and Fluid Bed Heat Transfer Unit )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı: Sıcaklık Ölçme Cihazı ( Temperature Measuring Apparatus )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır