19 Nisan 2019 | Cuma
 
1) (2016/027HD - Termo-mekanik işlem görmüş AA6082 alaşımının mikroyapısal ve mekanik karakterizasyonu
Süresi: 3 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan Atapek
Özbilgi: Çalışma kapsamında aşağıda verilen termo-mekanik süreçler sonrasında ekstrüze edilmiş AA6082 alaşımının mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır: (i) konvansiyonel çözeltiye alma, su verme ve yaşlandırma (ticari uygulama), (ii) konvansiyonel çözeltiye alma, su verme, soğuk deformasyon ve yaşlandırma (ticari uygulama), (iii) konvansiyonel çözeltiye alma, su verme, eş kanallı açısal presleme (EKAP) (araştırma konusu) (iv) konvansiyonel çözeltiye alma, su verme, EKAP ve yaşlandırma (araştırma konusu)
2) 2011/055 - Bakır alaşımlarının çökelti sertleştirilmesi ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şeyda Polat
Özbilgi: Proje, çökelti sertleşebilen CuCrZr, CuCoNiBe ve Cu-2Be alaşımlarında yüksek mukavemet ve elektriksel iletkenlik sağlayan matriks tasarımı için uygun ısıl işlem parametrelerin belirlenmesini içermektedir. Termal analiz çalışmaları ısıl işlem koşullarının tasarlanmasına katkı sağlamıştır.
3) 2014/028 - Yüksek sıcaklık aşınmasına dirençli dökme çeliklerin mikroyapısal tasarımı
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan Atapek
Özbilgi: Proje, farklı sıcaklıklarda tribolojik etkilere karşı yüksek aşınma dirençli dökme alaşımların geliştirilmesini içermektedir. Çalışma kapsamında, döküm alaşımlarınının katılaşma profilleri, ısıl işlemler uygulamaları sonrası matrikste yer alan fazların türlerinin ve miktarlarının tribolojik koşullarda aşınma direncine olan etkileri araştırılmaktadır.