7 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Genel Bilgi

Yer:
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Mimarlık
Kuruluş Yılı: 2014
Hakkında
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mekan elemanları tasarım ve ilk örnek (prototip) laboratuvarı araştırma faaliyetleri kapsamında endüstriyel tasarım, bilgisayar destekli tasarım (CAD) / bilgisayar destekli üretim (CAM) ve hızlı prototipleme (Rapid Manifacturing) konularında imalata yönelik çözümler sunmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğiyle yapılan çalışmalarda üretimin sağlayacağı yüksek katma değeriyle birlikte daha kısa sürede, daha ucuza, daha kaliteli üretim yapabilmek ve rekabet edebilmek için teknolojiyi verimli kullanabilmek hedeflenmektedir. Prototip laboratuvarında yeni ürünlerin işlevsel prototip ürünün imalatına ve testleri yapılarak ürünün seri üretime hazır hale getirilmesi aşamalarına kadar destek sağlanmaktadır. Tüm süreçler hem akademik ortamın sağladığı tasarım ve mimarlık altyapısıyla hem de sanayi tecrübesiyle birlikte yürütülmektedir. Hızlı prototipleme, bilgisayarda hazırlanan üç boyutlu çizimlerinden elle tutulur fiziksel modeller elde etmemizi sağlayan imalat teknolojisidir. Hızlı prototipleme, klasik metotlarla uzun sürelerde imal edilecek modelin hızlı bir şekilde kalıp yapmadan üretilmesini sağlar. Bir parçanın modeli, CNC tezgahlarla veya elle işleme gibi klasik metotlarla da gerçekleştirilebilir ancak hızlı prototip üretim teknolojisi diğer klasik yöntemlerde olduğu gibi hammaddeden malzeme kaldırma yerine katman katman ekleme esasına dayanır. Bu sistemlerle imalat zamanı kısaltılarak malzeme kaybı olmadan yeni ürünler daha çabuk tasarlanıp imalatına geçilebilir. Laboratuvarımızda yüksek hassasiyetli ve işlevsel ürün imalatı yapabilen yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabilen 3 boyutlu tarama sistemleri kullanılmaktadır. Ürün geliştirme sürecinde mümkün olduğunca erken aşamada yapılan prototipleme ve fonksiyonel test çalışmaları şirketlere büyük maliyet avantajları sağlamaktadır. Laboratuvarımızda, geliştirilmekte olan ürünlere ve ihtiyaçlarınıza uygun hızlı prototipleme teknolojisini kullanılarak destek verilmektedir.
İletişim
E-posta: tasarim.ilkornek@kocaeli.edu.tr
Tel: 303 42 70
Belgeç/Faks: