8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 
1) 2016/77 - Yeni Bir 9 Fazlı Asimetrik AC Sargılı Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Modellenmesi ve Gerçek Zamanlı Kontrolü
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Metin AYDIN
Özbilgi:
2) - Düşük Güçlü Elektrikli Taşıt Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Eksenel Akıllı bir Disk Motor Tasarımı, Üretimi ve Kontrolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Metin Aydın
Özbilgi: Projeyi Destekleyen Kurumun Adı : SANTEZ Tarih : 09.2013 - 08.2015 Bütçesi : 100.575,20 TL
3) - Savunma Sanayi Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Dengesiz Sargı Yapılı Sürekli Mıknatıslı bir AC Servomotor Tasarımı, Üretimi ve Kontrolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Metin Aydın
Özbilgi: Projeyi Destekleyen Kurum : SANTEZ Tarih : 09.2013 - 08.2015 Bütçe : 115.881,68
4) 112E262 - Klasik ve Sürekli Mıknatıslı İki Farklı Manyetik Yatak Tasarımı, Karşılaştırılması, Prototip Üretimi, Deneysel Doğrulaması ve Kontrolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Metin AYDIN
Özbilgi:
5) 2011-B - Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Oluklu Motorlarda Sıfır Vuruntu Momentinin Elde Edilmesi ve Gerilim Harmoniklerinin Belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi:
6) MDS1101 - Dahili Mıknatıslı Motor Geliştirme Projesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi:
7) 111E072 - Dahili Mıknatıslı Servomotor Tasarımı, Optimizasyonu, Prototip Üretimi, Kontrolü Ve Deneysel Doğrulaması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi:
8) BAP - MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE “TAHRİK SİSTEMLERİ” VE “GÜÇ ELEKTRONİĞİ İLE ELEKTRİKSEL TAHRİK” EĞİTİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi:
9) 110G115 - E1000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi
Süresi: 38 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi:
10) 108E051 - Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Motorlarda Minimum Vuruntu Momenti Için Optimum Rotor Yapısının Belirlenmesi Ve Vuruntu Momentinin Deneysel Olarak Doğrulanması
Süresi: 15 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi: Eksenel akılı sürekli mıknatıslı (PM) disk motorlar bir çok özel uygulamada yüksek verim, düşük kayıplar, küçük hacim ve ağırlık, yüksek güç ve moment yoğunluğu ve yüksek ağırlık / moment gibi avantajlar nedeniyle günümüzde sıkça kullanılan bir motor türü haline gelmiştir. Ancak bu tip motorlarda moment dalgalanmasının en önemli nedenlerinden biri olan ve motorlarda yüksek hareket kabiliyetini azaltan vuruntu momentinin en aza indirilmesi bir çok uygulama için kritik bir sorun oluşturmaktadır. Radyel akılı sürekli mıknatıslı (RASM) standart motorlarda vuruntu momentin azaltılması için bir çok yöntem mevcuttur ve bunların bir kısmı eksenel akılı sürekli mıknatıslı (EASM) disk motorlara da uygulanabilir. Ancak, EASM motorların statorunun üretiminin zorluğu ve üretim maliyetlerinin yüksek olması, vuruntu momentini azaltmak için stator tarafından bir yönteme başvurmanın pratik olmayacağını gösterir. Bunun yerine rotor mıknatıslarına uygun şekli vererek bir yönteme başvurmak çok daha ucuz ve pratik bir çözümdür. Bu nedenle, RASM motorlarda kullanılan mevcut tekniklerden farklı, EASM motorlarda yada generatörlerde kullanılabilecek yeni tekniklere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, EASM motorlar için rotor tarafından uygulanabilecek vuruntu moment minimizasyonu gerceklestirilecektir. Geliştirilen yeni tekniklerin vuruntu momentine etkisi simulasyonlarla incelenecektir. Ayrıca farklı mıknatıs kaykı yöntemlerinin vuruntu momentine etkisine bakılarak yeni teknikler önerilecektir. Bu tekniklerin tamamının teker teker vuruntu momentine, moment dalgalanmasına ve zıt EMK ya etkileri 3 boyutlu sonlu elemanlar (3D FEA) yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. Elde edilen sonuçlar bir EASM referans motor ile karşılaştırılacaktır. Bu tekniklerin bir yada bir kaçı kullanılarak vuruntu momentini endüstride kabul edilebilir bir değer olan motor anma momentinin %5 inin altına çekmek için uygun teknikler geliştirilecektir. Vuruntu momenti en aza indirilmiş 2 farklı rotor yapısı stator ile birlikte ayrı ayrı birleştirilerek üretilecektir. Motorun üretimi ülkemizde geliştirilecek ve yapılan çalışmalar bir “PM motor vuruntu momenti ölçme sistemi” kurularak labaratuvar ortamında doğrulanacaktır.