15 Ağustos 2020 | Cumartesi
 
1) 2016/045 - Lineer Alkil benzen Sülfonat içeren atıksuların Sonikasyon prosesi ve ozonlamaya dayalı ileri oksidasyon (Polimerik nano kompozit destekli) prosesleri ile arıtılabilirliğinin incelenmesi
Süresi: 15 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Ayla ARSLAN
Özbilgi:
2) 2010/056 - Hastane Atıksularının Karakterizasyonu ve Ozon, Ozon/Hidrojen peroksit ve Ozon/UV prosesleri ile Ön Arıtımının İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ayla ARSLAN
Özbilgi: