2 Temmuz 2020 | Perşembe
 
1) - BOYA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDA İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr.Sevil Veli
Özbilgi:
4) 2007/075 - Maya Endüstrisi Atığı Olan Vinasın Kompostlaştırılması ve Değerlendirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Sevil Veli
Özbilgi:
5) 106Y151 - Evsel, Tehlikeli ve Endüstriyel Katı Atık Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr.Sevil Veli
Özbilgi: