15 Temmuz 2020 | Çarşamba
 

Genel Bilgi

Yer:
Fen-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Kuruluş Yılı: 2007
Hakkında
Arkeoloji bilimi, yüzey araştırması veya sistematik kazı gibi karada veya su altında uyguladığı bilimsel yöntemlerle ortaya çıkardığı maddi kültür kalıntılarına dayanarak geçmişi araştırıp inceleyen bir bilim dalıdır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre kültür varlığı niteliği taşımayıp etütlük malzeme niteliğindeki buluntular kazı veya yüzey araştırmasının yürütüldüğü ilin müze müdürlüğünden tutanak karşılığı alınarak laboratuvarımızda incelenmektedir. Araştırmacılar, Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerin bu malzemeler üzerinde laboratuvarda uygulama çalışmaları yapılması sağlanır. Laboratuvarda çalışma yöntemi, etütlük buluntuların makroskobik ve mikroskobik incelenmesi, çeşitli yöntemler ve donanımlar uygulanarak testlere tabii tutularak tanımlanması ve bilimsel değerlendirmelerine dayanır. Tanımlama: teknik ölçütlere göre yapılan mekanik tanımlama; İstatistik: malzemenin sayısal yoğunluklarının değerlendirilmesi; Teknik Çizim: teknik çizim yöntemlerine göre malzemenin görünüş ve kesitleri Dijital çizim: teknik çizimlerin dijital ortamda yeniden çizilmesi; Tipolojik Dizilim: malzemenin teknik ölçütlere göre tipolojisinin oluşturulması.
İletişim
E-posta: sualtiarkeolojilab@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623037159
Belgeç/Faks: 02623032003