21 Mart 2019 | Perşembe
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "Handwriting Character Recognision by using Fuzzy Logic", Enes VARDAR, Kaplan KAPLAN, H. Metin ERTUNÇ , Turkish Journal of Science & Technology , Volume 12(2), 71-77, (2017)
2) "Ters Sarkaç Sisteminde Görüntü İşleme Yöntemi Kullanarak Pozisyon Belirlenmesi", M.Kuncan, K. Kaplan, International Engineering, Science and Education Conference, INESEC 2016, 1-3 December 2016, Diyarbakır, Turkey, p. 873-878 ., , , (2016)
3) "Fuzzy Logic Based Ball on Plate Balancing System Real Time Control by Image Processing", Melih KUNCAN,Kaplan KAPLAN, Fatih ACAR, I. Malik KUNDAKÇI, H. Metin ERTUNÇ, International Journal of Natural and Engineering Sciences (IJNES), 10(3), 28-32, (2016)
4) "Process Control Methods Application in Training Set", Kaplan KAPLAN, İ. Malik KUNDAKÇI, Melih KUNCAN, Enes TOPRAK, Anıl İZGU, H. Metin ERTUNÇ, International Journal of Natural and Engineering Sciences (IJNES), 10 (2), 35-42, (2016)
5) "5 AXIS CNC PRECISION TIRE SIDE MACHINING", Melih KUNCAN, Kaplan KAPLAN, H. Metin ERTUNÇ, Selim KÜÇÜKATEŞ, European Journal of Technic (EJT), 6 (2), 117-123, (2016)
6) "RULMAN HATA BOYUTUNUN UYARLANABİLİR SİNİRSEL-BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ MODELİ KULLANARAK KESTİRİLMESİ", Kaplan Kaplan, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, SİU 2015, 978-1-4673-7386-9/15/$31.00 ©2015 IEEE, 1822-1825, (2015)
7) "Zigbee Modülü Kullanılarak Ses Kontrollü Ev Otomasyonu Geliştirilmesi", Aykut Çubukçu, Melih Kuncan, Kaplan Kaplan, H.Metin Ertunç, SİU 2015, 978-1-4673-7386-9/15/$31.00 ©2015 IEEE, 1698-1701, (2015)
8) "Design and Manufacturing of Mini CNC Vertical Machining Center for Educational Purposes and Obtaining Optimum Spindle Speed based on Machine Vibration", Yüksel Taştan, H. Metin Ertunç, 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, ISITES 2015,, , , (2015)
9) "5 Axis CNC Tire Surface Prototype Machine", Melih Kuncan, Kaplan Kaplan, H.Metin Ertunç, 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, ISITES 2015, , , (2015)
10) "Araç Süspansiyon Sistemi Kontrolüne PID ve Bulanık Mantık Yaklaşımları", Hasan Doğan, Kaplan Kaplan, Melih Kuncan, H. Metin Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , , (2015)
11) "Görüntü İşleme İle 3 Eksenli Robot Mekanizması Üzerinde Nesne Ayırt Edilmesi ve Sıralanması", Aykut Çubukçu, Melih Kuncan, Mehmet İmren, Fatih Erol, H.Metin Ertunç, Sıtkı Öztürk, Kaplan Kaplan, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , , (2015)
12) "Uçak Yükseklik Kontrolünde PD Kontrolör ve Bulanık Mantık Kontrolör Performans Karşılaştırması", Hüseyin Karakoç, Kenan Erin, Recep Çağıran, Ahmet Subaşı, Melih Kuncan, Kaplan Kaplan, H. Metin Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , , (2015)
13) "PROSES KONTROL EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI", Evrim Afşar, H. Metin Ertunç, Cüneyt Oysu, TOK 2014 Bildiri Kitabı, , 874-881, (2014)
14) "Güneş Panelleri için Yüksek Verimli Maksimum Güç Noktası İzleyicisi(MPPT) Tasarımı", Yalçın Erdoğan, Taner Dinçler, Melih Kuncan, H. Metin Ertunç, TOK 2014 Bildiri Kitabı, , 1055-1060, (2014)
15) "RULMAN HATALARININ DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ YÖNTEMİ KULLANARAK ELDE EDİLEN KATSAYILARA ETKİSİ", Samet Bayram , Kaplan Kaplan , Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, IEEE Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2014, Trabzon, , , (2014)
16) "Feature Extraction of Ball Bearings in Time-Space and Estimation of Fault Size with Method of ANN ", K.Kaplan, S.Bayram, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Proceedings of the 16th Mechatronika 2014, December 3-5,2014, Brno,Czech Republic, , , (2014)
17) "Development of Rope Climbing Robot Manipulator with Caterpillar", F.Köse, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Proceedings of the 18th International Conference, Mechanika 2013., ISSN 1822-2951, 132-135, (2013)
18) "Üç Eksenli Mini Cnc Freze Tezgâhı Tasarımı ve İmalatı", M.Demir, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, , 1231-1235, (2013)
19) "Bilyeli Rulmanlarda Zaman Uzayında İstatistiksel Öznitelik Çıkarımı ve Yapay Sinir Ağları Metodu ile Hata Boyutunun Kestirimi", S.Bayram, K.Kaplan, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, , 986-991, (2013)
20) "Kamera Yardımı İle Ayırt Edilen ve Tanımlanan Cisimlerin 3 Eksenli Robot Mekanizması İle Taşınması", E.Horoz, H.F.Öten, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013., , 1236-1240, (2013)
21) "Özel Şifreli, Telefon Uyarımlı ve Android Uygulamalı Araç Güvenlik Sistemi", E.Ağyol, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, , 1205-1210, (2013)
22) "PID ve Bulanık Mantık ile DC Motorun Gerçek Zamanda STM32F407 Tabanlı Hız Kontrolü", F.Köse, K.Kaplan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, , 1178-1183, (2013)
23) "ÖZEL ŞİFRELİ, TELEFON UYARIMLI VE ANDROİD UYGULAMALI ARAÇ GÜVENLİK SİSTEMİ", Erdal AĞYOL, Melih KUNCAN, H. Metin ERTUNÇ, 8.Mekatronik Tasarım ve Modelleme Kongresi- MDM2013 20 Eylül 2013, Ankara, Türkiye, , 11-20, (2013)
24) "İpe Tırmanan Robot Tırtıl", Fatih Köse, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, Muharrem Yılmaz, Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı 25-27 Mayıs 2012, ÇANKIRI - ILGAZ, , , (2012) -
25) "PID ve Bulanık Mantık il DC Motorun Gerçek Zamanda DSPIC Tabanlı Konum Kontrolü", Gökhan Taşçı, Gürkan Küçükyıldız, H.Metin Ertunç, Hasan Ocak, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı, , , (2012)
26) "Farklı Rulman Hatalarından Elde Edilen Titreşim Sinyalleri Üzerindeki Radyal Yüklerin Etkisi", Kaplan Kaplan, Samet Bayram, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı, , , (2012)
27) "3 EKSENLİ ROBOT MEKANİZMASINA MONTE EDİLMİŞ BİR KAMERA VASITASIYLA FARKLI ROTASYON VE BOYUTLARDAKİ GEOMETRİK CİSİMLERİN TANIMLANARAK VAKUM TUTUCU İLE AYRILMASI", Ahmet Bakır, Ö.Faruk Güney, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı, , , (2012)
28) "VIBRATION ANALYSIS BASED LOCALIZED BEARING FAULT DIAGNOSIS UNDER DIFFERENT LOAD CONDITIONS", H.Metin Ertunç, Hasan Ocak, Muhammet Merdoğlu, Samet Bayram, Mesut Çavus, 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics ,Kocaeli, Turkey, , , (2011) -
29) "Real Time DSP Based PID and State Feedback Control of a Brushed DC Motor", Ersin Yolacan, Serkan Aydin and H.Metin Ertunc, , , , (2011) -
30) "Dalgacık ve Yaklaşık Entropi Analizi ile Rulman Hatalarının Belirlenmesi,", C.Aliustaoğlu, H.M.Ertunç, H.Ocak, IEEE Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SİU, , , (2008)
31) "Arıza Gözlemlemeye Yönelik Rulman Hata Tespit Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi", C.Aliustaoğlu, H.M.Ertunç, H.Ocak, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, , , (2008)
32) "Applied Real Time Bearing Fault Diagnosis Based On Vibration and Current Analysis", C.Aliustaoglu, H.M.Ertunc, H.Ocak, Proceedings of The 2008 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI, , , (2008) -
33) "Diagnosis of Sectional Bearing Faults Using Vibration Analysis", C.Aliustaoglu, H.M.Ertunc, H.Ocak, 9th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, REM, , , (2008) -
34) "Online Fault Detection of Roller Element Bearings Applied On a Fuzzy Inference System", C.Aliustaoglu, H.M.Ertunc, H.Ocak, 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems Features, Strategies and Innovation, IMS , , , (2008) -
35) "Rulman Titreşim Analizi ile Bölgesel Hataların İncelenmesi", C.Aliustaoğlu, H.Ocak, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, , , (2007)
36) "3-Eksenli Robota Monte Edilmiş Kamera Vasıtasıyla Geometrik Cisimlerin Birbirinden Ayırt Edilmesi", M.Kılıvan, H.M.Ertunç, S.Kılıvan, A.Önen, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, , , (2006) -
37) "Mikro Kontrolör Tabanlı PID Kontrol Sistemi Eğitim Seti", S.Kizir, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, , , (2006) -
38) "Akıllı Ev Otomasyon Uygulamaları", S.E.Bayer, H.M.Ertunç, III.Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, , , (2005) -
39) "Akıllı Ev Uygulamalarında Alçak Gerilim Hatlarının Kullanımı", Y.Atalay, H.M.Ertunç, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU-INISTA , , , (2004) -
40) "Bina İçi Sıcaklık Veri Toplama Sistemi Donanım ve Yazılım Tasarımı", İ.Yenal, H.M.Ertunç, C.Kuzu, S.Soydaş, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU-INISTA, , , (2004) -