23 Ağustos 2019 | Cuma
 
Gruplar

PROSES KONTROL EĞİTİM SETİ

Bu çalışmada, eğitim amaçlı bir proses deney düzeneği tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistemde akışkan olarak sıvı kullanılmıştır. Proses deney düzeneğinde akışkanın proses tankları içerisindeki debisi, sıcaklığı, seviyesi ve basıncı gibi parametreleri kontrol edilmiştir. Çalışmada öncelikle deney düzeneğinin mekanik yapısı ve konstrüksyonu tasarlanmıştır. Bütün mekanik elemanların tasarlanacak olan proses sistemine göre tipleri, kapasiteleri ve güçleri tespit edilmiştir ardından sistem üzerindeki yerleri tespit edilerek elektrik ve sinyal kablolama yolları belirlenmiştir. Gerçekletirilen proses deney düzeneğinde denetleyici olarak Siemens S7-1200 PLC ve insan makine arayüzü (HMI) olarak Siemens WinCC scada sistemi ve proses kontrol algoritması editörü olarak mantık devresi (Ladder Logic) kullanılmıştır. Otomasyon sistemi üzerinde bulunan alıgılayıcılardan alınan veriler denetleyici sistemine gönderilip oluşturulan kontrol algoritmasında işlenerek sistem kontrolü gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen proses kontrol sistemine komutlar Scada sistemi ile verilmektedir. Proses deney düzeneği depolama tankı, besleme tankı ve proses tanklarında oluşmaktadır ve herbir tankın üzerinde taşma kontrolü amacı ile kapasitif algılayıcı kullanılmıştır. Proses de kullanılan sıvı transferi dört valfli ve kendinden emişli pistonlu pompalar vasıtası ile sağlanmıştır. Proses deney düzeneğinde seviye kontrolü, tanklar altındaki basınç algılayıcılarından gelen verinin denetleyici tarafından işlenip sistem pompalarının hızını kontrol etmek sureti ile yapılmaktadır. Seviye kontrolü ayrıca oransal valf kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir. Seviye kontrolü yalın ve oransal, türev, integral (PID) olarak yapılabilmektedir. Deney setinde tank içerisindeki hava basınç kontrolü oransal, türev, integral (PID) kontrol sistem ile denetlenmektedir. Tank içerisindeki hava basıncı, basınç algılayıcısından alınan verilerin denetleyici tarafından işlenerek proses ana ve ikincil pompaların hızlarının kontrolü ile sağlanmaktadır. Sistemde kullanılan akışkanın debi kontrolü pistonlu pompaların hız kontrolü ile sağlanmıştır. Tank içerisindek sıvı sıcaklık kontrolü oransal, integral, türev kontrol sistemi ile kontrol edilmektedir. Proses kontrolü sırasında bir tank dikey yönde hareket ettirmek sureti ile fiziksel bozucu etki yaratılmıştır.

5 EKSEN CNC LASTİK KALIBI DESEN MAKİNESİNİN TASARIMI VE İMALATI

Günümüzde lastik kullanımı ve ihtiyacı, özellikle motorlu taşıtların kullanımının yaygınlaşmasıyla çok hızlı artmaktadır. Otomotiv sektöründe, daha az yakıt tüketimi, daha emniyetli ve güvenli araçlar üretmenin en önemli amaçlar arasında olduğu bilinmektedir. Yakıt tüketimi konusunda en önemli parametrelerden birisi, lastik ve yer arasındaki sürtünmedir. Lastik ve yer arasındaki sürtünmenin minimuma indirilebilmesi, optimum lastik parametrelerine bağlıdır. Benzer şekilde güvenlik konusunda da araçların yol tutuşu ve fren mesafesinin azaltılması, lastik için önemli parametrelerden birisidir. Bu parametreleri düzeltmek için lastik malzemesi kadar önemli olan bir diğer etken de lastik desen tasarımının kaliteli yapılmasıdır. Bu parametrelerin kullanıcı tarafından bilinmesi çok önemlidir. Çünkü kullanıcı kullanım alanına göre farklı özelliklerde lastik seçebilmelidir. Bu desenlerin lastik üzerinde olması kullanıcı, üretici, satıcı için bir standartlaşmaya gitmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle lastik üreticilerinin hepsinin bu değişik parametreleri (kullanım alanı, lastik ölçüsü, lastik üretim tarihi, hangi ülkede imal edildiği v.b) farklı lastik gruplarında uygulaması gerekmektedir. Bu nedenle lastik sektöründeki bütün üreticilerin lastik desen makinesi kullanması gerekmektedir. Farklı desenlerdeki lastiklerin üretilmesi otomotiv sektöründe hayati öneme sahiptir. Bu farklı desenler kalıpların üzerine işlenmektedir. Kalıpların üzerine bu desenleri işlemek için CNC (Computer Numerical Control) tezgahları kullanılmaktadır. Desenlerin kompleksleşmesiyle 5 eksenli CNC lastik kalıp desen makinasına olan ihtiyaç artmaktadır. Bu proje kapsamında, 5 eksen CNC lastik kalıbı desen makinesinin prototipinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilen makine, tekerleğin kalıbı üzerine desen (markalama) işlemlerini gerçekleştirecektir. Proje çıktısı olarak yapılması hedeflenen prototip 5 eksen CNC lastik desen makinesi sayesinde yerli bir ürün elde edilecek, ilgili sektörlerde kullanılan ithal ürüne alternatif bir ürün olması amaçlanmaktadır.

Elektromobil Araç Tasarımı

Güneş Arabası Grubu

1) Güneş enerjisinin günlük hayattaki kullanımı üzerine araştırmalar yapmak 2) Formula G yarışına hazırlanmak. Bu gruptaki çalışmalarda her yıl TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi’nce düzenlenen güneş enerjisi ile çalışan arabaların yarıştığı Formula-G yarışlarına için güneş arabası tasarımının gerçekleştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Mekatronik Sistem Tasarım Grubu

1) Mekatronik sistemlerin elektrik ve mekanik tasarımlarını gerçekleştirmek. 2) Elektronik ve Lojik devre tasarımları yapmak. 3) Sensor tabanlı kontrol sistemlerini araştırmak.

Rulman Test Düzeneği Grubu

1) Gelişmiş sinyal işleme teknikleri kullanarak rulmanlarda hata taraması yapmak. 2) Gerçek zamanlı rulman arıza tespit algoritmaları üzerine çalışmak. Bu grupta yapılan çalışmalarda rulmanların gerçek zamanda gözlemlenmesine ve olası arızalara karşı gerekli önlemlerin önceden alınmasına imkân sağlayacak yeni bir sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tasarlanan bir rulman test düzeneğinde yapay olarak oluşturulan arızalı rulmanlarda titreşim ve akım verileri toplanmıştır. Bu verilerin zaman ve frekans uzayında sırasıyla istatiksel parametreleri ve frekans spektrumlarının analizi yapılarak rulmanın arıza durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Yaklaşık entropi analizi, dalgacık dönüşümü ile bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi yapay zeka teknikleri kullanarak daha gelişmiş yöntemler üzerinde çalışılmış ve bu yöntemlerin performansları karşılaştırılmıştır.