8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 2004
Hakkında
Robotik laboratuarı üç farklı amaca hizmet etmek için tasarlanmıştır. Bu amaçlardan ilki lisans öğrencilerine seri ve paralel robotların modellenmesi, kinematik ve dinamik analizinin yapılması, robot kontrolü ve programlanması gibi temel konularda bilgi ve beceri kazandırmaktır. İkinci amacı yüksek kalilitede tezler üreterek yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmektir. Diğer amacı ise sanayiinin, sivil ve askeri kamu kuruluşlarının robotik sistemlerle ilgili problemlerine çözüm bulmak ve sanayii-üniversite orataklığı oluşturup projeler yürüterek bilimin gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktır.
İletişim
E-posta: robotiklab@kocaeli.edu.tr
Tel: 262 3033095
Belgeç/Faks: 262 3033003