21 Mart 2019 | Perşembe
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "La-Ce-Mn Perovskit tipi Katalizörlerinin Alev Sprey Pirolizi ile Sentezlenmesi ve Metanın Katalitik Yanmasında Aktifliğinin İncelenmesi", Sibel Coşkuner, Nesrin E. Machin, Özgür Duygulu, Nagehan Şen, UKMK 10, , , (2012) -
2) "ALEV SPREY PİROLİZ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN NANO La-Mn ve La-Co PEROVSKİT TİPİ KATALİZÖRLERİN METANIN KATALİTİK YANMASINDA ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Sibel COŞKUNER, Nesrin E. MACHIN, Özgür DUYGULU, KOU Yanma Sempozyumu 2012, , , (2012) -
3) "Catalytic Combustion of Methane on Perovskite Catalysts", Nesrin E. Machin, E. Emel Çakırca, Ayten Ateş, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , , (2011) -
4) "Alev Sprey Pirolizi Yöntemiyle Nano-katalizör Sentezi", N.E. Machin and E. E. Cakırca , 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , , (2011) -
5) "Synthesis of LaMnO3 by Flame Spray Pyrolysis ", Nesrin E. Machin and Özgür Duygulu, 7. Ulusal Nanobilim Ve Nanoteknoloji Konferansı, , , (2011) -
6) "Catalytic Combustion of Methane as a Way to Reduce Emissions", Nesrin E. Machin, CAPAC II 2011, 2nd Conference on Air Pollution and Control, , , (2011) -
7) "Nano La1-xCexCoO3 Katalizörün HRTEM ile Incelenmesi", Özgür Duygulu, Nesrin E. Machin, J.Portillo, Edgar F. Rauch, Stavros Nicolopoulos, 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi , , , (2011) -
8) "LaMnO3 Tipi Perovskitlerin SEM ve TEM ile İncelenmesi", Nesrin E. Machin, Özgür Duygulu, 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi , , , (2011) -
9) "Kombine Atıksuların Arıtımında Ön Arıtım Basamağı Olarak Islak Oksidasyon Prosesinin Uygulanabilirliği", Arslan A., Doğan E.C., Kibar M.E., Akin A.N., Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , (2008) -
10) "Transesterification of Canola Oil to Biodiesel by Using MgO Loaded with KOH as a Heterogenous Catalyst", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, Fuels and Combustion in Engines FCE'08 Özet Kitabı, , , (2008) -
11) "Biyodizel Üretiminde Katı Katalizörlerin Önemi ", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, 14.Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı Özet Kitabı, , , (2008) -
12) "Kanola Yağından Katı Katalizörler İle Biyodizel Üretimi ", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , (2008) -
13) "Investigation of Biodiesel Production from Canola Oil Using Amberlyst–26 Catalyst ", Oğuzhan İLGEN, Nezahat BOZ, A. Nilgün AKIN, İkinci Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-2) Özet Kitabı, , , (2008) -
14) "Selective CO oxidation over supported CuOx catalysts", Emel ÖZDEMİR, Akif GÜLBAĞ, Emre ÖZYILMAZ, A. Nilgün AKIN , İkinci Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-2) Özet Kitabı, , , (2008) -
15) "Flame Synthesis of Nanomaterials", Nesrin E. Machin, Ozgur U. Koylu, NanoTR IV- Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, , , (2008) -
16) "Catalytic Combustion of Methane on Silver Added Perovskite-like Mixed Oxides", Nesrin E. Machin, Canan Karakaya, E. Emel Ozer, 7th International Workshop on Catalytic Combustion, , , (2008) -
17) "Exhaust Gas Cleaning by Three Way Converters", Canan Karakaya, E. Emel Ozer, Nesrin E. Machin, INTERNATIONAL CONFERENCE - FUELS AND COMBUSTION IN ENGINES , , , (2008) -
18) "Investigation of Transesterification of Canola Oil by Using Alumina and Magnesia Supported Alkaline Catalysts", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, Somer Symposium Series 1 Özet Kitabı, , , (2007) -
19) "Biodiesel production from waste oils by using lipase immobilized on hydrotalcite and zeolites", Funda YAĞIZ, Dilek KAZAN, A. Nilgün AKIN, 17 th International Conference on Chemical Reactors Bildiri Kitabı, , , (2006) -
20) "Investigation of reaction conditions on biodiesel production with hydrotalcide,zeolite and sulphated oxides", Meltem YILDIZ, Nezahat BOZ, Mustafa ÇANAKÇI, A. Nilgün AKIN, 17 th International Conference on Chemical Reactors Bildiri Kitabı, , , (2006) -
21) "Lipaz Enziminin Hidrotalsit Ve Zeolit Üzerine Tutuklanmasi Ve Biyodizel Yakıt Üretiminde Kullanımı", Funda YAĞIZ, Dilek KAZAN, A. Nilgün AKIN, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006) -
22) "Birlikte Çöktürme Yöntemi İle Hazirlanmiş Au/Al2O3 Katalizörleri İle CO’in Seçimli Oksidasyonu", Meltem YILDIZ, Ayşe AYTAÇ, Şeyma ÖZKARA, Ahmet AKSOYLU, A. Nilgün AKIN, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006) -
23) "CuOx-CoOx-CeO2 Kompozit Katalizörlerinin CO Oksidasyonunda Tepkime Koşullarinin İncelenmesi", M. Efgan KİBAR, Ramazan YILDIRIM, A. Nilgün AKIN, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006) -
24) "Enzim Katalizörler İle Biyodizel Üretimi", Hande ESEN, Dilek KAZAN, A. Nilgün AKIN, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006) -
25) "Hidrojen eldesi ve depolamasında yeni yöntem:sodium borhidrürün hidrolizi", Yasin ERSÖZ, Ramazan YILDIRIM, A. Nilgün AKIN, 6. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı, , , (2006) -
26) "Sodyum bor Hidrürden Hidrojen Eldesi", Yasin ERSÖZ, Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, Enerji Verimliliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2005) -
27) "Biyokütle ve Hidrojen Enerjisi", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, 1. Enerji Verimliliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2005) -
28) "Lipaz katalizörü ile biyodizel yakıt üretimi", Funda YAĞIZ, A. Nilgün AKIN, 1. Enerji Verimliliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2005) -
29) "Birlikte Çöktürme Yöntemi İle Hazırlanmış Kobalt Alümina Katalizörünün Etkinlik Kaybı Koşullarının İncelenmesi", Meltem YILDIZ, A. Nilgün AKIN, 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2002) -