5 Mart 2021 | Cuma
 
1) - Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Nanohidroksiapatit ile Güçlendirilmiş Üç Boyutlu Fibroin ve Pektin Taşıyıcılarının Geliştirilmesi ve In Vitro Karakterizasyonu
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Ayşen Tezcaner/Doç. Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi: Kemik dokusunda kullanılmak üzere Nano-hidroksiapatit'in FSP ile üretimi
2) - Nanomaterial Production for Magnetic Refrigeration
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Nesrin E. Machin
Özbilgi: La(1-x-y)CaxSryMnO3 production for MR processes
3) 2209 - Lityum Pilleri İçin Alev Sprey Pirolizi Yöntemi İle Nano-Vanadyum Pentaoksit Üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Nesrin E. Machin
Özbilgi: Nano V2O5 production as cathode material for Li ion batteries
4) 106M232 - Alev Hidrolizi Yöntemiyle Nano Büyüklükte Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Yanma Uygulamalari İçin Performans Testleri
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doc. Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi: Nanomaterial production for variety of applications
5) 2007/054 - Kanola yağından biyodizel üretim süreci için katı katalizör geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi:
6) 2011/015 - Oleik Asitin Metanol İle Esterifikasyonu İçin Katı Katalizör Geliştirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan İLGEN
Özbilgi:
7) - Egsoz Gazındaki Hidrokarbon, Karbon Monoksit ve Azot Oksit (NO) Bileşiklerinin Üç Yollu Katalitik Konverterde Arıtılması, SanTez Projesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. Işık Önal / Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi:
8) - Mikro-Kojen: Yakıt Pilli Mikro-Kojenerasyon Sistemi, Tubitak TARAL Projesi
Süresi: 45 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi:
9) - Metanın Katalitik Yanmasında NOx Emisyonunun Dusurulmesi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi:
10) University of Southern Missisipi (USM), Chemistry and Biochemistry Department, MI, USA (NASA Project) - In-situ fabrication and repair by using Trimethylolpropane Triacrylate frontal polimerization
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr. John Pojman / Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi:
11) - Çapraz akışlı difüzyon alevlerinde Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) oluşumu reaksiyon kinetiğinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2002
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi:
12) University of Southern California, Aerospace and Mechanical Engineering Department, Los Angeles, CA, USA (NASA Project) - Study of stability and extinction mechanism of frontal polymerization in water. Investigation of similarities with flame front
Süresi: 3 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr. Paul Ronney/ Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi:
13) 2005/9 - Katalitik yöntemlerin ileri atıksu arıtım teknolojilerine uygulanması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi:
14) 2001/31 - Kobalt/Alumina Katalizörlerinin Etkinlik Kayıplarının İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi:
15) 1999/20 - Atık Katı Katalizörlerin Geri Kazanımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi: