5 Mart 2021 | Cuma
 
Gruplar

Katalitik Oksidasyon Reaksiyonları (sıvı ve katı faz) Grubu

Transesterifikasyon Reaksiyonları (Biyodizel Üretim) Grubu

Atık yemeklik yağlardan ve yenilenebilir kaynaklardan transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizel üretimi yapılmaktadır.

Yakıt hücresi Grubu