8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 1999
Hakkında
Reaksiyon Mühendisliği Laboratuarı reaktör tasarımı, kinetik ve mekanizma çalışmaları, katalitik ve katalitik olmayan reaksiyonların incelenmesi ile ilgili araştırmaların yapılması amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar başlıca aşağıda yer alan gruplardan oluşmaktadır: - Katalitik Oksidasyon Reaksiyonları (sıvı ve katı faz) Grubu - Transesterifikasyon Reaksiyonları (Biyodizel Üretim) Grubu - Yakıt hücresi Grubu Laboratuarda yürütülen araştırmalar aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir: - Atık yemeklik yağlardan ve yenilenebilir kaynaklardan transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizel üretimi - Hidrojenin katalitik oksidasyonu reaksiyonu ile H2O2 üretimi - Endüstriyel atık suların katalitik oksidasyon reaksiyonu ile arıtılması -Yakıt hücresi membranlarının metanol geçirgenliğinin analizi
İletişim
E-posta: reaksiyon@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623033529
Belgeç/Faks: 02623591262

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • " Esterification of Oleic Acid with Methanol Using Zr(SO4)(2) as a Heterogeneous Catalyst", Melike Imge Senoymak Tarakci, Oguzhan Ilgen, CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY , 41 (4), 845-852, (2018)
  • "Synthesis of Solketal from Glycerol and Acetone over Amberlyst-46 to Produce an Oxygenated Fuel Additive", Oguzhan Ilgen, Senol Yerlikaya,Funda Oguzkaya Akyurek, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 61 (2), 144-148, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "La-Ce-Mn Perovskit tipi Katalizörlerinin Alev Sprey Pirolizi ile Sentezlenmesi ve Metanın Katalitik Yanmasında Aktifliğinin İncelenmesi", Sibel Coşkuner, Nesrin E. Machin, Özgür Duygulu, Nagehan Şen, UKMK 10, , , (2012)
  • "ALEV SPREY PİROLİZ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN NANO La-Mn ve La-Co PEROVSKİT TİPİ KATALİZÖRLERİN METANIN KATALİTİK YANMASINDA ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Sibel COŞKUNER, Nesrin E. MACHIN, Özgür DUYGULU, KOU Yanma Sempozyumu 2012, , , (2012)
Devamı »

Altyapı

BİYODİZEL ÜRETİM SİSTEMİ
GAZ KROMATOGRAFİ
KURULUĞA KADAR EMDIRME YÖNTEMINI ILE KATALIZÖR HAZIRLAMA DÜZENEĞI
Devamı »