13 Temmuz 2020 | Pazartesi
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 1994
Hakkında
Ark-PVD (Physical Vapour Deposition-Fiziksel Buhar Depozisyonu) yöntemi ile üretilen kaplamalar özellikle takım çelikleri uygulamalarında oldukça geniş biçimde kullanılmaktadır. Diğer alternatif tekniklere karşı bu tekniği en büyük avantajı düşük sıcaklıklarda kaplama oluşturulabilmesidir. PVD kaplamalar, özellikle ısıl işlem görmüş yüksek hız çeliği takımlar açısından çok uygundur. Tipik uygulamaları kesme, şekillendirme ve dökümde kullanılan kalıplardır. PVD kaplamaların uygulandığı temel endüstri sektörleri; güç makinaları, gemi makinaları, kimya endüstrisi, tekstil sanayii, savunma sanayii, makina imalat sanayi, havacılık ve uzay sanayii ve otomotiv endüstrisidir. Bir çok kaplama tipi (TiN, TiCN, CrN, CrCN, ZrN, TiAlN, CrAlN, TiAlVN gibi) bu yöntem ile oluşturulabilmektedir. Sistem 3 farklı metal katot ile çalıştırılabilir ve dolayısıyla üç farklı metal içeren fonsiyonel ve çoklu katmanlar oluşturulabilir. Metal buharlaştırmada ark enerjisi ile iyonlar oluşturulmaktadır. Ark yöntemlerinde iyonlar ile birlikte droplet (metal katottan kopan parçaçıklar) oluşumu da görülür ve bu bir dezavantaj oluşturur. Bu nedenle, kaplama sisteminde bu etkiyi azalmak için AEGD (arc enhanced ion discharge) aparatı da bulunmaktadır.
İletişim
E-posta: pvdkaplama@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623033079
Belgeç/Faks:

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Wear and blanking performance of an AlCrN PVD coated punch", M. Çöl, D. Kır, E. Erişir, Materials Science, Vol. 48, Issue 4, 514-520, (2013)
  • "Wear Studies of Coatings Deposited by Thermal Spraying and Ion-Arc Plating on Glass Moulds", Ş. Karagöz, H. Alanyalı, PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY, 36, 297-310, (1999)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Microstructural characterization of wear of Arc-PVD Ti and Ti6Al4V coated austenitic stainless steels in Ringer’s solution", III. International Conference of Engineering Against Fracture, E. Erişir, E. Suadiye, S. Gümüş, , 421-427, (2013)
  • "Östenitik paslanmaz çelik üzerinde Ark-PVD ile oluşturulan Ti ve Ti6Al4V metalik katmanlarda aşınmanın mikroyapısal karakterizasyonu", E. Erişir, E. Suadiye, S. Gümüş, XXI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Özet Kitabı, , SM9, (2013)
Devamı »

Altyapı

Metaplas Ionon AEGD sistemi
Metaplas Ionon MR 303 (AEGD destekli PVD Kaplama Sistemi)
Devamı »