25 Nisan 2019 | Perşembe
 

Genel Bilgi

Yer:
Fen-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Kuruluş Yılı: 2007
Hakkında
Arkeoloji bilimi, uyguladığı bilimsel yöntemlerle ortaya çıkardığı maddi kültür kalıntılarına dayanarak geçmişi anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Geçmiş dönemlerde üretilmiş ya da kullanılmış her türlü nesne görselliğine veya parasal değerine bakılmaksızın arkeolojinin inceleme konusu içine girmektedir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre eser niteliği taşımayan buluntular (çanak kırıkları, yontma taş ve sürtme taş parçaları, hayvan ve insan kemikleri, kerpiç, taş ve sıva gibi mimari öğeler, toprak örnekleri, hammadde olarak kullanılan taşlar, maden cürufları gibi nesneler, kazı veya yüzey araştırmasının yürütüldüğü ilin müze müdürlüğünden tutanak karşılığı alınarak laboratuarımızda incelenmekte ve çalışmaları tamamlananlar ilgili müze müdürlüklerine tutanakla teslim edilmektedir. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Laboratuarı, 2007 yılında kurulduktan sonra bilimsel ve eğitsel çalışmalarına başlamıştır. Öğrencilerin bu malzeme üzerinde uygulama çalışmaları yapmaları sağlanmakta ve araştırmalarda referans olabilecek örneklemeler de bilimsel çalışmalar için arşiv olanağı sunmaktadır. Çalışma yöntemi, buluntuların incelenmesi, analizi ve değerlendirmesine dayanmaktadır: • Tanımlama (teknik ölçütlere göre yapılan mekanik tanımlama) • İstatistik (malzemenin sayısal yoğunluklarının değerlendirilmesi) • Teknik Çizim (teknik çizim yöntemlerine göre malzemenin görünüş ve kesitleri) • Dijital çizim (teknik çizimlerin dijital ortamda yeniden çizilmesi) • Tipolojik Dizilim (malzemenin teknik ölçütlere göre tipolojisinin oluşturulması)) Laboratuarda kurulduğu tarihten itibaren gruplar halinde lisans öğrencilerinin uygulama yapmasını sağlayan eğitimlerin yanı sıra dört proje kapsamında yukarıda yöntemi özetlenen bilimsel araştırmalar yürütülmüştür. Ilısu Barajı – Salat Tepe Kurtarma Kazısı Projesi kapsamında 2007 yılından itibaren, Ilısu Barajı İnşaat Sahası Arkeoloji Projesi kapsamında 2013 yılından itibaren yürütülen çalışmalar sürmektedir. Ilısu Barajı İnşaat Sahası Yüzey Araştırması Projesi kapsamında 2008 yılında, Amida Höyük Yüzey Araştırması Projesi kapsamında 2013 yılında malzeme çalışmaları yürütülmüştür.
İletişim
E-posta: protohistoryalab@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623037158
Belgeç/Faks: 02623032003

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Diyarbakır Kentinin En Eski Yerleşimi: İçkale’deki Amida Höyük", A. Tuba Ökse, Olba, 23, 59-110, (2015)
  • "Salat Tepe Orta Tunç Çağı Mezarları", A. Tuba Ökse, TÜBA-AR , 15, 47-68, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Yukarı Dicle Havzası Tunç ve Demir Çağları Kırsal Yerleşimlerinde Nüfus Hesabı Üzerine bir Uygulama", A. Tuba Ökse, TÜBA-AR , 19, 47-67, (2016)
  • "Continuity and Discontinuity in the Bronze Age Stratigraphical Sequences of the Upper Tigris Region: A Case Study on Salat Tepe", A. Tuba ÖKSE, (Ed. Sedat Erkut ve Özlem Sir Gavaz), AntahšumSAR “çiğdem”. Ahmet Ünal Armağanı - Studies in Honour of Ahmet Ünal. Eski Anadolu Araştırmalarına ve Hititlere Adanmış Bir Hayat. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat yayınları, , 367-388, (2016)
Devamı »

Altyapı

Devamı »