8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 
1) - Bir Atık Su Tesisinin Scada İle Otomasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Erdil
Özbilgi:
2) 2003 K 120790 - İçten Yanmalı Motorlarda Türbülans Araştırması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Erdil
Özbilgi:
3) 106 G 112 - Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Üretim Sistemlerinde Kullanımı
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi:
4) 2010/008 - Mekatronik Mühendisliğinde Proses Ölçme ve Kontrol Deneysel Altyapı Çalışması
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Erdil
Özbilgi: