15 Ağustos 2020 | Cumartesi
 

SCI Yayın Bilgileri:

1) "Archaeological Excavations at Iatanbul's Lake Kucukcekmece-2010", Ş. Aydıngün, V. Heyd, H. Öniz, E. Güldoğan, SOMA 2011, V1, 407-410 , (2015)
2) "İstanbul Tarih Öncesi Araşltırmalarından Tunç Çağı Verileri", fiengül G. Ayd›ngün – Volker Heyd Hakan Öniz – Emre Güldo¤an, ARKEOLOJİ VE SANAT , 145, 21-34 , (2015)
3) "İstanbul Çatalca/İnceğiz- Maltepe’deki Yer Altı Yapıları", Şengül Aydıngün, Ali Hakan Eğilmez, Haldun Aydıngün, İlker Gürbüz, Gülhun Gürbüz, Metin Albukrek, Gülşen Küçükali, Emre Kuruçayırlı, Bülent Erdem, ARKEOLOJİ VE SANAT, 149, 115-126, (2015)
4) "Stambul/Constantinople-Kucukcekmece – the Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, a Centre of “Byzantinization” of the Rus’ Community", Błażej M. Stanisławski, Sengül Aydingün, Hakan Öniz, WROCŁAW, , 2-42, (2015)
5) "UNDERGROUND STRUCTURES FROM ISTANBUL ÇATALCA/MALTEPE", H. Kuruçayırlı,H. Eğilmez, H. Öniz, G. Küçükali, M. Albukrek, E. Uzel, Ş. Aydıngün , Hypogea 2015, 250, 250-259, (2015)
6) "WATER SUPPLY TUNNELS OF ISTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE LAKE BASIN (BATHONEA)", Emre Kuruçayırlı, Ali Hakan Eğilmez, Gülşen Küçükali, Metin Albukrek, Elif Aytekin Uzel, Şengül G. Aydıngün, Hypogea 2015, , 114-120, (2015)
7) "A Harbour Structure at Beylikdüzü", Şengül Aydingün, Hakan Kaya, Hakan Öniz, International Journal of Nautical Archaeology , 43-1, 179-184 , (2014)
8) "İstanbul'un Batısında Kalan Son Höyük: Selimpaşa- The Last Mound in the West of İstanbul:Selimpaşa", Ş. Aydıngün, V. Heyd, E. Güldoğan, H. Öniz, ARMİZZİ ENGİN ÖZGEN'E ARMAĞAN- STUDIES IN HONOR OF ENGİN ÖZGEN, , 47-54, (2014)
9) "İstanbul-Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea)Kazılarından M.Ö. 2.Bine Ait Eserler", Ş. Aydıngün, ARKEOLOJİ VE SANAT, 144, 1-14 , (2013)
10) "Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazılarında Ele Geçen Unguentariumlar", ŞENGÜL AYDINGÜN - AHMET ASLAN - DÜRDANE KAYA, İstanbul Araştırmaları Yıllığı – Annual Of Istanbul Studies, 2, 39-52 , (2013)
11) "İstanbul'un Avrupa Yakasından Paleolitik Çağ'a Ait "İki Yüzeyli alet", Şengül AYDINGÜN, İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2, 55-56, (2013)
12) "Küçükçekmece Gölü Havzası Bathonea Kazıları", Şengül AYDINGÜN, İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2, 41-53, (2013)
13) "Erken Demirçağ’da “Istanbul Boğazı” Üzerinden Trak/Frig Kavimlerinin Anadolu’ya Geçişine Ait İlk Bulgular", Ş. Aydıngün, H. Aydıngün, ARKEOLOJİ VE SANAT, 142, 65-78, (2013)
14) "Küçükçekmece Lake's Basin Antique Harbors, HARBORS AND HARBOR CITIES IN EASTERN MEDITERRANEAN", Ş. Aydıngün, H. Aydıngün, H. Öniz, BYZAS 19, , 437-443, (2011)
15) "Küçükçekmece Gölü Antik Feneri ve Limanları",Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu", Ş. Aydıngün, Şile Fenerinin 150. Yılı Kutlamaları, , 171-176, (2010)
16) "A Group Stone Tool of the Küçükçekmece Lake", Ş. Aydıngün, 4th International Symposium on Underwater Research, , 59-68, (2010)
17) "Küçükçekmece Göl Havzası İlk Dönem Kazı Çalışmaları", Ş. Aydıngün, E. Güldoğan,V. Heyd, H. Öniz, U. Yüğrük Planken, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı KTB yayınları, 3, 46-57, (2009)
18) "ITA (İstanbul Prehistoric Survey) Researches at 2008", Ş. Aydıngün, E. Güldoğan, Soma 2009 Symposium on Mediterranean Archaeology, , 183-186, (2009)
19) "Küçükçekmece Gölünde Arkeolojik Araştırmalar", Ş. Aydıngün, Dünden Bugüne Küçükçekmece, , 251-263, (2009)
20) "Early Neolithic Discoveries at İstanbul", Ş. Aydıngün, Antiquity, 83, 320, (2009) -
21) "İstanbul ili 2007 yılı Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması Sonuçları", Ş. Aydıngün, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1, 411-426, (2009)
22) "Istanbul-Kucukcekmece Lake and River Basin Archaeological Ruins", Ş. Aydıngün, H. Öniz, 3rd International Symposium on Underwater Research, , 8-21, (2009)
23) "Some Remarkable Prehistoric Finds at Istanbul Küçükçekmece", Ş. Aydıngün, SOMA 2008, , 154-157, (2009)
24) "Istanbul Prehistoric Survey in 2007 Season", Ş. Aydıngün, Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, , 76-84, (2008)
25) "Geophysical Applications for ITA 2008: The Example of the Selimpaşa Höyük", V.Heyd, Ş. Aydıngün, E.Güldoğan, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, , 553-570, (2008)
26) "İstanbul'da Neolitik Bir Yerleşme Avcılar-Firuzköy", Ş. Aydıngün, KOU Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 1, 93-100, (2008) -
27) "İstanbul Küçükçekmece Gölü Arkeolojik Tespit Çalışmaları", Ş. Aydıngün, H. Öniz, 12. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı SBT'o8 Bildiriler Kitabı, , 38-47, (2008)
28) "A New Prehistoric Settlement near Küçükçekmece Lake in Istanbul; Avcılar-Firuzkoy", Ş. Aydıngün, Boletín de la Asociacion Espanola de Orientalistas (BAEO), XLIII, 11-23, (2007)