19 Nisan 2019 | Cuma
 
1) 01- 2009/06 - İstanbul Küçükcekmece Göl Havzası Bathonea Kazıları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Şengül AYDINGÜN
Özbilgi: İstanbul’un eski çağ tarihine katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına 2009 yılında başlayan Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) kazıları Projesinin amacı, arkeolojik açıdan açıklanması zor olan bu durumun üzerine gitmek ve daha önce yapılan çalışmaların eksik bıraktığı verileri tamamlamaktır. 2009 yılında başlayan kazılarda ilk iki yıl araştırma ve jeofizik çalışmaları yapılarak kazılacak alanlar tespit edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen Büyük ve Küçük olarak adlandırılan iki adet antik Liman ve göl içinde kalmış bir Antik Deniz Fenerinin izleri tespit edilmiştir. Bu keşifle ülkemizdeki Patara’dan sonra ikinci antik deniz feneri tespit edilmiştir. 2009 yılındaki araştırma sonuçları üzerine; Amerikan Arkeoloji Enstitüsü (Archaeology) Dergisi, İngiliz Independent gazetesi ve Heritage Key adlı yayın organları 2009 yılında “Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin ilk on Listesine” kazı alanımızı almışlardır.
2) - İstanbul Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Şengül AYDINGÜN
Özbilgi: İstanbul’un tarihsel kronolojisinde büyük boşluklar bulunmaktadır. Özellikle Tarih Öncesi çağları kapsayan dönemler hakkında bilgilerimiz çok azdır. M.Ö. 800.000 bin yıldan beri yaşam izleri veren Yarımburgaz mağarası, yanında Fikirtepe ve Pendik yerleşimleri ve son yıllarda Marmaray kazıları ile ortaya çıkarılan M.Ö 6500-5500'lü yıllara ait Neolitik- Kalkolitik Döneme ait veriler bir nebze olsun İstanbul’un dip tarihine ışık tutmuştur.Bu bilgilere ilave katkılar sağlamak amacıyla İstanbul Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması 2007 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi başkanlığında Uluslararası bir ekiple yürütülmektedir
3) 22052 - 3. Aşağıpınar (Kırklareli) Kazısındaki Neolitik Dönem Hendek Dolgularının Jeo-Arkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Öğr. Gör. Ayşin KONAK
Özbilgi: Neolitik Dönem Hendek Dolgularının Jeo-Arkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi
4) 7421 - 2. Marmaray ve Metro Kazı Alanlarındaki ( Yenikapı – İstanbul) Holosen Yaşlı Kil Biriminin Jeokimyasal Özellikleri ve Neolitik Dönem Kültürleri ile İlişkileri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Öğr. Gör. Ayşin KONAK
Özbilgi: Holosen Yaşlı Kil Biriminin Jeokimyasal Özellikleri
5) 20065 - Göller Bölgesi ve Trakya'daki Neolitik Yerleşmelerin Çevre Koşullarına G.Ö. 8200 Olayının Olası Etkileri
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Öğr. Gör. Ayşin KONAK
Özbilgi: Çevre Koşullarının Neolitik Yerleşmelerine Etkileri
6) 2014/072 - Roma Döneminde Günümüze Kandıra Bölgesi'nde Keten Dokumacılığı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr.Tülin CENGİZ BOZKURT
Özbilgi: Kültürel ve Ekonomik mirasın önemli bir değeri olan keten dokumacılığının Kandıra bölgesindeki durumunu incelemek
7) 2013/43 - Prof.Dr.M. Esat HARMANCI tarafından yürütülen Müzecilik Bağlamında Servet-ü Fünun Dergileri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi: Müzecilik
8) 2013/39 - Yrd.Doç.Dr. Yeşim ÖZGEN tarafından yürütülen "Gölcük Değirmendere Beldesi ve Yakın Çevresindeki Envanteri Çıkartılan Tarihsel ve Kültürel Açıdan Önemli Olan Doğal ve Yapısal Elemanların Rekonstrüksiyonu, Korunması ve Geleceğe Aktarılması için Turizm-Tarım ve Sosyal Yapı Odaklı Bir Yapı Planı"
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi: Kent tarihi ve Kent planlaması
9) 2011/59 - Yrd.Doç.Dr Sema ORSOY tarafından yürütülen Fen Edebiyat Fakültesi B Blok "Beşeri Kalıcı Sergisi" Projesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi: Müzecilik
10) 2008/030 - Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN tarafından yürütülen "Göç Olgusunun Geçmişten Günümüze Kocaeli ve Çevresindeki Sosyo-Kültürel Etkileri"
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi: Kent tarihi ve sosyal analizler
11) 2011/92 - Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi 3
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr.Tülin CENGİZ BOZKURT
Özbilgi: Kent tarihi ve kültürel mirası
12) 2011/48 - Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi 2
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr.Tülin CENGİZ BOZKURT
Özbilgi: Kent tarihi ve kültürel mirası
13) 2011/40 - Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi 1
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr.Tülin CENGİZ BOZKURT
Özbilgi: Kent tarihi ve kültürel mirası