18 Nisan 2019 | Perşembe
 

Genel Bilgi

Yer:
Fen-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Kuruluş Yılı: 2007
Hakkında
Prehistorya Arkeolojisi Anabilim Dalı Laboratuarı, 2007 yılında kurulduktan sonra bilimsel ve eğitsel çalışmalarına başlamıştır. Öğrencilerin arkeolojik ve etnografik malzeme üzerinde uygulama çalışmaları yapmaları sağlanmakta ve araştırmalarda referans olabilecek örneklemeler de bilimsel çalışmalar için arşiv olanağı sunmaktadır. Çalışma yöntemi, buluntuların incelenmesi, analizi ve değerlendirmesine dayanmaktadır: • Tanımlama (teknik ölçütlere göre yapılan mekanik tanımlama) • İstatistik (malzemenin sayısal yoğunluklarının değerlendirilmesi) • Teknik Çizim (teknik çizim yöntemlerine göre malzemenin görünüş ve kesitleri) • Dijital çizim (teknik çizimlerin dijital ortamda yeniden çizilmesi) • Tipolojik Dizilim (malzemenin teknik ölçütlere göre tipolojisinin oluşturulması) Laboratuarda kurulduğu tarihten itibaren gruplar halinde lisans öğrencilerinin uygulama yapmasını sağlayan eğitimlerin yanı sıra on iki proje kapsamında yukarıda yöntemleri özetlenen bilimsel araştırmalar yürütülmüştür.
İletişim
E-posta: prehistoryalab@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623032833
Belgeç/Faks:

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Archaeological Excavations at Iatanbul's Lake Kucukcekmece-2010", Ş. Aydıngün, V. Heyd, H. Öniz, E. Güldoğan, SOMA 2011, V1, 407-410 , (2015)
  • "İstanbul Tarih Öncesi Araşltırmalarından Tunç Çağı Verileri", fiengül G. Ayd›ngün – Volker Heyd Hakan Öniz – Emre Güldo¤an, ARKEOLOJİ VE SANAT , 145, 21-34 , (2015)
Devamı »

Altyapı

Devamı »