18 Haziran 2019 | Salı
 
1) 2015/043 - Alev Geciktiricilik Özelliği Geliştirilmiş Polilaktik Asit’in Özelliklerine Farklı Nano Katkıların Etkisinin İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr.Ayşe AYTAÇ
Özbilgi:
2) 213M396 - Plastikleştirilmiş Poli (Laktik Asit)’in Alev Dayanımının Fosfor Bazlı Katkı Maddeleri İle Geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr.Ayşe AYTAÇ
Özbilgi:
3) 109M209 - Poli(Laktik Asit)/Poliolefinik Termoplastik Elastomer Karışımlarından Biyobozunur Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr.Güralp Özkoç
Özbilgi:
4) - 2009/017 - Eriyik işleme teknolojilerinin kullanımı ile doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek polimerik yapı iskelelerinin üretimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi:
5) - 2008.Ç0148 - Termal Arayüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek BN/Polimer Mikro ve Nanokompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi:
6) Lastik Karışımlarının Çapraz bağlanma Kinetiği ve Isıl Özellikleri - 109M326
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Veli Deniz
Özbilgi:
7) - Lastik takviye malzemesi olarak kullanılan endüstriyel elyafların mekanik özelliklerinin ve boyutsal kararlılıklarının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip nanoparçacıklar ile geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi:
8) - 2010/045 - Düşük Poliaromatik Karbon(PAH) içerikli Proses Yağları ile Lastik Karışımları Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz
Özbilgi:
9) - San-tez Projesi (Hacettepe Üniv. ile birlikte) - Fluence aracında kullanılmak üzere yeni cam silecek malzemelerinin geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz ve Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi: OYAK-Renault firması tarafından üretilen Renault Fluence marka otomobiller için kauçuk matrisli yeni bir cam silecek süpürge malzemesinin geliştirilmesi, prototip üretimlerinin, test ve onay çalışmalarının yapılmasını kapsamaktadır.
10) 111M468 - PLA/Silikon Kauçuk Harmanlarının Mekanik ve Isıl Özellikleri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi: PLA’nın darbe dayanımı silikon kauçuğu ile harmanlanarak arttırılmaktadır. Bu amaçla uygun işleme koşullarında, PLA matris içerisinde silikon kauçuğunu çapraz bağlayarak ve çapraz bağlamaksızın, harmanlamanın PLA’nın mekanik ve ısıl özelliklerine, darbe dayanımına ve hidrolitik bozunma hızına etkisi, sistematik bir şekilde incelenmektedir.
11) - TOFAŞ-TÜBİTAK (TEYDEB) - Araç üzerinde kullanan kauçuk ürünlerde geri kazanımlı kauçuk kullanımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi: TOFAŞ markalı otomobillerde bulunan bazı kauçuk matrisli parçalarda, bu parçaların kendi üretim hurdalarını değerlendirmek yoluyla maliyet azaltılması ve doğal çevreye verilen zararın azaltılması hedeflenmektedir.
12) - TOFAŞ-TÜBİTAK (TEYDEB) - Depo kapağı olarak kulalnılacak yerli hammadde geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi:
13) - FAURECIA-TÜBİTAK TEYDEB - Decoskin
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi:
14) KOU-BAP (Hızlı Destek Projesi) - Plastikleştirilmiş veya plastikleştirilmemiş PLA/POSS nanokompozitlerinin mekanik, termal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi
Süresi: 4 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi:
15) 110M025 - Farklı Dolgu Maddeleri ile Takviye Edilmiş ABS/PA-6 Polimer Karışımlarının Erosif Aşınma Davranışının İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç ve Yard.Doç. Dr. Ayşe Aytaç
Özbilgi: