25 Nisan 2019 | Perşembe
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 2008
Hakkında
Karakterizasyon Laboratuarı, Kimya Mühendisliği Bölümü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren, polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu konularında temel ve uygulamalı araştırmaların yapıldığı bir laboratuardır. Öncelikli faaliyet alanı kauçuk ve lastik teknolojisi, polimerik kompozit/nanokompozit malzemeler ve endüstriyel liflerdir. Plastik ve Kauçuk Teknolojisi Karakterizasyon Laboratuarında yüksek lisans/doktora tez çalışmaları ve lisans bitirme tezi çalışmalarını yanı sıra TÜBİTAK, BOREN, SANTEZ, KOU-BAP proje çalışmaları da yürütülmektedir
İletişim
E-posta: plkaucukisleme@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623033540
Belgeç/Faks: 0262359126

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • ""Effects of maleated polypropylene on the morphology, thermal and mechanical properties of short carbon fiber reinforced polypropylene composites", Nevin Gamze Karsli,Ayse Aytac, Materials and Design, 32, 4069-4073, (2015)
  • "Predicting optimum cure time of rubber compounds by means of ANFIS", Bağdagül Karaağaç, Melih İnal, Veli Deniz,, Materials & Design, 35, 833-835, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Effects of fillers on properties of TPEs", Veli Deniz , Nursel Karakaya, and Osman G. Ersoy,, TPE Magazine International, 152-154, , (2011)
  • "Effects of fillers on the properties of thermoplastic elastomers", Veli Deniz , Nursel Karakaya, and Osman G. Ersoy, Society of Plastic Engineers, Plastics Research Online, 0 .1002/spepro.002518, , (2009)
Devamı »

Altyapı

Banburi
Eriyik Akış İndisi Belirleme Cihazı
Kauçuk Aşınma Cihazı
Devamı »