2 Temmuz 2020 | Perşembe
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:Ters sarkaç sistemi
Teknik Özellikleri:Ters sarkaç sistemi, hareketi sağlayan, kuvveti uygulayan, durum değişkenlerini ölçen ve istenen kontrol yöntemlerini uygulayan çeşitli kısımlardan oluşur. Sisteme gerekli kuvveti uygulamak için arabaya kayışla bağlanan 400W gücünde 3 fazlı METRONIX firmasına ait servo motor ve yine aynı firmaya ait olan servo motor sürücüsü kullanılmıştır. Arabanın pozisyonu ölçmek için 1024 darbe/tur ve sarkacın açısını ölçmek için 1000 darbe/tur oranına sahip optik kodlayıcılar (encoder) kullanılmıştır.
Kullanım Alanları: Çocukken bir çubuğu işaret parmağınızla ya da elinizin avuç içiyle dengede tutmaya çalıştığınızı hatırlıyor musunuz? Çubuğu dik olarak tutabilmek için elinizin pozisyonunu sürekli olarak ayarlamak zorundaydınız. Bir ters sarkaç sistemi temelde aynı şeyi yapar. Ancak eliniz bütün olası yönlere hareket edebilirken, ters sarkaç sadece tek yönde hareket etmektedir. Elinizle tutmaya çalıştığınız çubuk gibi ters sarkaç sistemi de kararsız bir sistemdir. Kuvvet, sistemi dengede tutmak için doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Bunu başarabilmek için doğru kontrol yapısı gereklidir. Ters sarkaç, çeşitli kontrol teorilerinin karşılaştırılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan başlıca deney düzeneğidir. Doğrusal olmayan ve kararsız bir sistem olan ters sarkaç sistemi, kontrol teorisi üzerinde çalışanların var olan çeşitli kontrol yöntemleri ya da kendilerinin geliştirdiği yeni yöntemleri uygulamak ve sonuçlarını incelemek için kontrol sistemleri alanında kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:tek-eksenli manyetik süspansiyon sistemi
Teknik Özellikleri:Manyetik süspansiyon sistemi temelde, konum algılayıcısı, bobin (eyleyici), denetleyici ve demir bilyeden oluşmaktadır.
Kullanım Alanları: Teknolojideki gelişmeler hemen her alanda olduğu gibi raylı ulaşım sistemlerinde de etkisini fazlasıyla hissettirmektedir. Yapılan çalışmada, günümüzde kullanım alanları giderek artmakta olan maglev trenlerin temelinde yatan manyetik süspansiyon sisteminin tasarımı ve uygulaması sunulmuştur. Sistem, doğrusal olmayan kontrol probleminin modellenmesi, dinamiği ve kontrolüne güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Görüntü Tabanlı 5 Eksen Kartezyen Robot
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Görüntü Tabanlı 3 Eksen Kartezyen Robot
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:PLC Setleri
Teknik Özellikleri:LG Setler
Kullanım Alanları: PLC deney setleri.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:2 eksenli Pendulum
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Ginger
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Ball on Plate Balancing System
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet