21 Mart 2019 | Perşembe
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "[D1-Taşıt İklimlendirme Sistemleri Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]:Experimental Performance of an Automobile Air Conditioning System with a Fixed Capacity Compressor Using Orifice Tube and Thermostatic Expansion Valve", Alkan, A. ve M. Hosoz, Proc. Third Int. Exergy, Energy and Environment Symposium, , 19-23, (2009) -
2) "[C1-Taşıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Farklı Karakteristiğe Sahip Olan Düşey ve Boylamsal Doğrultudaki Aks Titreşimlerinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Deneysel Analizi", Köylü, H., Çınar, A., 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , 2028-2033, (2009) -
3) "[C2-Taşıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Amortisör Sönümleme Karakteristiğine Göre Dinamik Tekerlek Yarıçapı Değişiminin ABS Kontrol Parametresi Olan Kayma Değişimine Etkilerinin Deneysel Analizi", Köylü, H., Çınar, A. , 5.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , 2022-2027, (2009) -
4) "[A1-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Biyodizel ve Karışımlarının Kullanıldığı Bir Dizel Motorda Performans ve Emisyon Analizi", Ozsezen A.N., ve Çanakcı M, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2, 177-185, (2009) -
5) "[B1-Yakıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Kullanılmış Kızartmalık Yağlar ve Dünyadaki Uygulamalar", Çanakcı M., Recycling Industry, 6, 74-76, (2008) -
6) "[B2-Yakıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: The Effects of Various Feedstocks on the Some Critical Fuel Properties of Biodiesel", Sanli H., and Canakci M. , 10th International Combustion Symposium , 1, 284-289, (2008) -
7) "[A2-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Alternatif Yakıt Olarak Biyodizel Yakıtlarının Kullanıldığı Bir Dizel Motorda Yanma ve Emisyonlar", Özsezen A.N., Türkcan A., ve Çanakcı M., 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON’08, 1, 171-177, (2008) -
8) "[A3-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Experimental Investigation of Combustion Characteristics of an IDI Diesel Engine under Different Operating Conditions", Turkcan A., and Canakci M, International Conference on Fuels and Combustion in Engines, FCE`08, 1, 57-63, (2008) -
9) "[C3-Taşıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Taşıtlarda Başvurma Hareketi Anında Salınım Merkezi Konum Değişiminin Sürüş Konforuna Etkisinin Analizi", Köylü, H., Çınar, A., Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergis, 22, 287-297, (2007) -
10) "[D2-Taşıt İklimlendirme Sistemleri Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]:Energy and Exergy Analyses of an Automobile Heat Pump System", Direk, M ve M. Hosoz, Proc. Third Int. Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES3), , 1-5, (2007) -
11) "[B3-Yakıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]:Taşıtlarda Başvurma Hareketi Anında Salınım Merkezi Konum Değişiminin Sürüş Konforuna Etkisinin Analizi", Köylü, H., Çınar, A. , Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(3), 287-297, (2007) -
12) "[B4-Yakıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]:Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi ve Soğuk Akış Özellikleri", Çanakcı M., Biyoyakıt Dünyası, 561, 56-59, (2007) -
13) "[A4-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Atık Palmiye Yağından Üretilen Biyodizelin Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi", Çanakcı M., ve Özsezen A.N., Biyoyakıt Dünyası, 13, 46-52, (2007) -
14) "[A5-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Installation of an Experimental IC Engine Tests System for Educational Purpose", Turkcan A., and Canakci M., International Vocational and Technical Education Technologies Congress , 2, 904-910, (2005) -