1 Mart 2021 | Pazartesi
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı: [C1-Taşıt performans test cihazları]: CEMB DWA 400 ön düzen test ve ayar cihazı
Teknik Özellikleri:Cihazın maksimum güç tüketimi 600W olup 4 adet sensörlü ölçüm aparatları ve tekerlek ölçüm tablaları bulunmaktadır.
 • Kamber açısı ölçümü
 • Kaster açısı ölçümü
 • Toe açıları ölçümü
 • King-pin açısı ölçümü
 • Taşıt gövdesi itme açısı ölçümü

  • Kullanım Alanları: Ölçümler, direksiyon hareketleri ile taşıtın simetri eksenine göre değil itme açısının belirlediği seyir eksenine göre yapılmaktadır. Bu şekilde hareket halindeki taşıtın maruz kalabileceği açı değişimleri tespit edilebilmektedir.
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı: [C2-Taşıt performans test cihazları]: BPA – 2R Şasi Dinamometresi
   Teknik Özellikleri:Ölçülebilir maksimum hız 360 km/h, ölçülebilir maksimum güç 600 hp, ölçülebilir maksimum çeki kuvveti 8000 N, ölçüm rulo yarıçapı ve genişliği 400 x 700mm ve taşıyabildiği ağırlık maksimum 1500 kg’dır.
   Kullanım Alanları: Taşıt yol testlerinde motor performansı, güç aktarma kayıpları, lastik ile yol arasındaki tutunma bozukluklarının neden olduğu güç kayıpları, egzoz emisyon testleri ve yakıt tüketimi ölçümleri yapılmaktadır.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [C3-Taşıt mekanik sistemleri test cihazları]: CEMB DCA3 fren ve süspansiyon test cihazı
   Teknik Özellikleri:Fren test bölümünün ölçebileceği maksimum aks yükü 25000 N, çalışma sıcaklığı 0-45 0C ve çalışma voltaj aralığı 230/400 V. Süspansiyon test bölümünün ölçebileceği aks yükü 25000 N, titreşim frekans aralığı 3-25 Hz ve titreşim genliği 6mm’dir.
   Kullanım Alanları: Taşıtlarda fren analizi ile süspansiyon sistemine ait elemanların titreşim testleri gerçekleştirilmektedir.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [C4-Taşıt mekanik sistemleri test cihazları]: HF-250C optik laser güdümlü düşey tekerlek deplasman ölçüm cihazı ve CXL – HF üç eksenli ivme ölçer ile tekerlek montaj aparatları
   Teknik Özellikleri:Ölçüm aralığı 100-300mm, çözünürlük 0.1mm ve güç tüketimi 12 voltta 125m A
   Kullanım Alanları: HF-250C optik laser güdümlü ölçüm cihazı ile fren yol testlerinde etkin tekerlek yarıçapı değişimi ve pnömatik lastiğin düşey deformasyon miktarı ölçülebilir. CXL – HF üç eksenli ivmeölçer ile aksın boylamsal, yanal ve düşey titreşimleri ölçülebilmektedir.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [A1-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Dinamometre
   Teknik Özellikleri:Baturalp-Taylan BT-190 FR marka, maksimum frenleme gücü 100 kW, maksimum devri 6000 d/d
   Kullanım Alanları: İçten yanmalı motorlara bağlanarak, motor gücünün ölçülmesinde kullanılır. Dinamometrenin yük ayarları değiştirilerek motor gücü değiştirilebilir.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [A2-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Dinamometre
   Teknik Özellikleri:Netfren Marka, maksimum frenleme gücü 200 kW, maksimum devri 7000 d/d
   Kullanım Alanları: İçten yanmalı motorlara bağlanarak, motor gücünün ölçülmesinde kullanılır. Dinamometrenin yük ayarları değiştirilerek motor gücü değiştirilebilir.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [A3-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Yakıt Enjeksiyon Hattı Basınç Algılayıcısı
   Teknik Özellikleri:Kistler 6005 marka, 0 – 1000 Bar ölçüm aralığı
   Kullanım Alanları: İçten yanmalı motorlarda yakıt hattı basıncının bilgisayar ortamına aktarılarak tespit edilmesi için kullanılır.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [A4-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Silindir Gaz Basınç Algılayıcısı
   Teknik Özellikleri:Kistler 6061B marka, 0 – 250 Bar ölçüm aralığı
   Kullanım Alanları: İçten yanmalı motorlarda silindir gaz basıncının bilgisayar ortamına aktarılarak tespit edilmesi için kullanılır.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı:[A5-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Silindir Gaz Basınç Algılayıcısı
   Teknik Özellikleri:Kistler 6117 B marka, 0 – 200 Bar ölçüm aralığı
   Kullanım Alanları: Benzinli motorlarda silindir gaz basıncının bilgisayar ortamına aktarılarak tespit edilmesi için kullanılır.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [A6-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Sinyal Şartlandırıcı
   Teknik Özellikleri:Kistler 5015A marka, 0 – 10 V DC çıkış.
   Kullanım Alanları: İçten yanmalı motorlarda silindir gaz basıncı ve yakıt hattı basıncı verilerinin elde edilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak için kullanılır.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı:[A7-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Veri Toplama Kartı
   Teknik Özellikleri:National Instruments NI PCIe-6251marka, 1.25 MS/s veri alma kapasitesi.
   Kullanım Alanları: İçten yanmalı motorlarda silindir gaz basıncı ve yakıt hattı basıncı verilerinin elde edilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak için kullanılır.
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [A8-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: AVL FTIR HYBRID Multi Component Exhaust Measurement System
   Teknik Özellikleri: Every single FTIR comes with individual gas calibration certificate and verified accuracy. Optimized analysis methods for different applications and fuels. Fast response times with accurate and synchronous measurement of NO, NO2, N2O, NH3, CO, CO2, CH4 as well as alcohols, carbonyls and more – within one device. Low operating costs due to low maintenance system with no need for regular calibration. Easy operation and flexible integration into the testbed automation system Industrial production processes and techniques with automated check-out guarantee an optimum and measurable quality for delivery. AVL offers a modular service concept: the AVL helpline and the eSpares logistics system as well as global product support.
   Kullanım Alanları:
   Ücretli kullanım: Hayır
   Cihazın/Sistemin Adı: [A9-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Motor Emisyon Cihazı
   Teknik Özellikleri:Capelec CAP 3200 marka, ISO 3930, ISO 11614 ve 72/306 AT standartlarına uygun, duman koyuluğu, CO, CO2, O2, HC, NOx ve λ emisyon ölçümleri.
   Kullanım Alanları: İçten yanmalı motorların egzoz emisyon miktarlarının belirlenmesinde kullanılır.
   Ücretli kullanım:
   Cihazın/Sistemin Adı: [A10-Motor Test Laboratuarı Cihazları]: Motor Emisyon Cihazı
   Teknik Özellikleri:Bosch BEA 350 marka, CO, CO2, O2, HC ve λ emisyon ölçümleri
   Kullanım Alanları: İçten yanmalı motorların egzoz emisyon miktarlarının belirlenmesinde kullanılır.
   Ücretli kullanım:
   Cihazın/Sistemin Adı: [B1-Yakıt Test Laboratuarı Cihazları]: Yoğunluk Ölçer
   Teknik Özellikleri:Anton Paar - DMA 35 N marka, 0-1,999 kg/m3 aralığında ölçüm yapar. Metot: ASTM D941
   Kullanım Alanları: Sıvı yakıtların (benzin, motorin, biyodizel v.b.) yoğunluk ölçümünde kullanılır
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı: [B2-Yakıt Test Laboratuarı Cihazları]: Viskozite Ölçer
   Teknik Özellikleri:Selecta – VB 1423 Banyosu ve Cannon Fenske Viskozitemetre Tüpü marka, 0-1,999 kg/m3 aralığında ölçüm yapar. Metot: ASTM D445
   Kullanım Alanları: Sıvı yakıtlar (benzin, motorin, biyodizel v.b.), bitkisel ve hayvansal yağların viskozite ölçümünde kullanılır
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı: [B3-Yakıt Test Laboratuarı Cihazları]: Parlama Noktası Ölçüm Cihazı
   Teknik Özellikleri:Koehler - K16270 marka
   Kullanım Alanları: Sıvı yakıtlar (benzin, motorin, biyodizel v.b.), bitkisel ve hayvansal yağların parlama noktası ölçümünde kullanılır. Metot: ASTM D93
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı: [B4-Yakıt Test Laboratuarı Cihazları]: Distilasyon Cihazı ve Su Banyosu
   Teknik Özellikleri:Koehler - K45090 ve PolyScience – 9506 marka
   Kullanım Alanları: Sıvı yakıtların (benzin, motorin, biyodizel v.b.) distilasyon sıcaklıklarının belirlenmesinde kullanılır. Metot: ASTM D86.
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı: [B5-Yakıt Test Laboratuarı Cihazları]: Saf Su Üretim Cihazı
   Teknik Özellikleri:Nüve - NS 104 marka, 4 litre / saat saf su kapasitesi
   Kullanım Alanları: Saf su elde edilmesinde kullanılır.
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı:[B6-Yakıt Test Laboratuarı Cihazları]: Hassas Teraziler
   Teknik Özellikleri:Ohaus – Explorer ve Scaltec – SPB61 marka. Hassasiyetleri sırasıyla; 0,001 ve 0,1 gram.
   Kullanım Alanları: Hassas ağırlık ölçümlerinde kullanılır.
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı: [B7-Yakıt Test Laboratuarı Cihazları]: Manyetik Karıştırıcılar
   Teknik Özellikleri:IKA - RCT Basic ve Yellow Line – MST Basic marka. Maksimum devir sayıları sırasıyla; 1100 ve 1250 d / d
   Kullanım Alanları: Farklı kimyasalları karıştırma işleminde kullanılır.
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı: [B8-Yakıt Test Laboratuarı Cihazları]: Bakır Şerit Korozyon
   Teknik Özellikleri:Petrotest Marka
   Kullanım Alanları: Petrol ürünleri ve alternatif yakıtların bakır korozyonu değerini ölçer
   Ücretli kullanım: Evet
   Cihazın/Sistemin Adı:[D1-Taşıt iklimlendirme sistemleri test cihazları]: Isı kaynağı olarak çevre havası, egzoz gazı ve motor soğutma suyu kullanabilen dizel motor tahrikli otomobil ısı pompası deney sistemi
   Teknik Özellikleri:
   Kullanım Alanları: Taşıt klima sistemleri testleri
   Ücretli kullanım:
   Cihazın/Sistemin Adı: [D2-Taşıt iklimlendirme sistemleri test cihazları]: Sabit ve Değişken kapasiteli Kompresörler Kullanabilen Deneysel Otomobil İklimlendirme Sistemi
   Teknik Özellikleri:
   Kullanım Alanları: Taşıt klima sistemleri testleri
   Ücretli kullanım: