8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 

Ürün/Yöntem Bilgileri:

1 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: 3-Sübstitüe cis-4,5-bis(hidroksi metil)-4,5-dihidroisoksazol
Özbilgi: Sübstitüe nitril oksidin Cis-2-Buten-1,4-diol' 1,3-Dipolar siklo katılma reaksiyonuyla sentezlenmiştir.
Kullanım Alanı: Bileşikler biyolıjik aktivite gösterme potansiyeline sahiptir. Bu amaçla çalışmalar planlanmaktadır.