4 Ağustos 2020 | Salı
 
Gruplar

H. Ağırbaş Heterosiklik Sentez Grubu

5,6 ve 7 üyeli heterohalkalı bileşiklerin sentezi, IR, NMR ve Biyolojik Aktivite çalışmaları

S. Güner

1,3-dipolar siklokatılma reaksiyonları

Yılmaz Araştırma Grubu

Mangan(III) Asetat Kimyası, Seryum(IV) Amonyum Nitratın Reaksiyonları, Radikalik Katılma Reaksiyonları, Oksidatif Halkalaşma Reaksiyonları, Geçiş Metali Kompleksleri Aracılığıyla Organik Sentezler, Yükseltgenme Prosesleri,