5 Ağustos 2020 | Çarşamba
 
1) CA16117 - COST Projesi - Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği » Sorumlusu: Turkey MC member: Prof. Dr. Nalan ÖZKAN GÜRAY
Özbilgi: The Universe started with a big bang 13.7 billion years ago and has been expanding ever since. A few hundred million years later, the first stars and galaxies started forming. A powerful way to study the evolution of the cosmos is via the chemical fingerprints left by the nuclear reactions that take place in stars. Recently, many challenges to our understanding of the early universe have spawned from observations of the oldest stars in our Galaxy, and the 2011 physics Nobel prize was awarded to using stellar thermonuclear explosions as candles for cosmological distances. Satellites (ESA Gaia, XMM-Newton, INTEGRAL) and many ground-based spectroscopic surveys (Gaia-ESO, ESO-PESSTO, Pan-STARRS) will bring new discoveries. In parallel, world-leading nuclear physics experimental facilities are located across Europe; among them GANIL (France), the first underground laboratory for nuclear astrophysics LUNA (Italy) and the accelerator facility FAIR (Germany), one of the largest research projects in the world, currently being built at GSI. To maximise the scientific and innovative return of these huge European investments it is essential: to coordinate research efforts in astronomy, astrophysics, and nuclear physics; to build pan-European inter-disciplinary bridges between these disciplines; and to link this blue skies research with SMEs who can provide the technological tools required for the exploitation of data, software and techniques and in return join the innovation cycle. These are the goals of this Action. The Action will also train a new generation of European scientists providing inter-disciplinary expertise and knowledge-transfer skills with the aim of strengthening the Innovation Union. http://www.chetec.eu/
2) 114F487 -

Pm-143 Ve Pm-144 İZOTOPLARININ DUYARLI YARI-ÖMÜR ÖLÇÜMLERİ


Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Caner YALÇIN
Özbilgi:

Bu proje ile, Nükleer Astrofizik için önem arz eden 141Pr(α,n)144Pm, 142Nd(p,γ)143Pm ve 143Nd(p,γ)144Pm reaksiyonlarının tesir kesitlerinin daha duyarlı ölçülebilmesi için gerekli olan, ancak literatürde tartışmalı ve duyarsız ölçümleri bulunan 143Pm ve 144Pm İzotoplarının yarı-ömürlerinin doğru ve belirsizliklerinin %1’den daha duyarlı olarak ölçülmesi amaçlanmaktadır. Genel anlamda ise; bu yarı-ömür ölçümleri, ilgili reaksiyonlar için tesir kesitlerinin daha doğru ve duyarlı olmasını sağlayacak ve bu sayede hem element sentezi teorisinin gelişmesine hem de deneysel tesir kesiti sonuçları ile teorik hesaplamalar arasıdanaki gerçek farkı ortaya koyarak, geliştirilen çekirdek potansiyeli çalışmalarını destekleyerek teorik nükleer fiziğin gelişmesine katkı sunacaktır. Proje sonucunda, 144Pm izotopu için literatürde bulunan çelişkili sonuçları ortadan kaldıracak nitelikte yarı-ömür değeri elde etmek, ayrıca her iki izotop (143Pm ve 144Pm) için de ölçülen yarı-ömür değerlerinin belirsizliklerinin %1’den daha düşük bir değere indirmek ve sonuçları konuyla ilgili SCI kapsamında iyi bir dergide yayınlamak hedeflenmektedir.

3) 2014-22 - YAŞAYAN VE YAŞATAN BİR KOCAELİ İÇİN ÇEVRESEL DURUM ANALİZİ
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Nalan ÖZKAN GÜRAY
Özbilgi: “Yaşayan ve Yaşatan bir Kocaeli için Çevresel Durum Analizi” projesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Valiliği arasında yapılan ortak bir proje olması ve bilimsel çalışmaların Fizik Bölümü, Biyoloji Bölümü ve Çevre Mühendisliği Bölümleri tarafından gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Kurumlararası çalışmaya, ayrıca Üniversitemizde Bölümler ve Anabilim dalları arası çalışmaya bir örnek teşkil edecektir. Bu şekilde başarı ile sonuçlanan bir proje Disiplinlerarası çalışmaya iyi bir örnek olacak, ülkemizdeki bu eksikliği tamamlayacak ve daha büyük projelere vesile olacaktır. Bu çalışma ile Üniversite Vizyonumuza, Hizmete Yönelik Bilimsel Araştırmalara ve Y.Lisans/ Doktora Öğrencilerinin Yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır. “Yaşayan ve Yaşatan bir Kocaeli İçin Çevresel Durum Analizi” projesi kapsamında halkın yaşam standartlarını yükseltmek adına Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Üniversitenin ortaklaşa bilimsel düzeyde bir çalışma yapması halka ve kamuoyuna T.C. Kurumlarının hizmet için yanlarında olduklarını hissettirecek ve bu şehirde daha güvenli ve huzurlu yaşayacaklardır. Çevre sorunları, endüstrileşmenin ve yoğun kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan ve araştırılması gereken bir konu haline gelmiştir. Varolan kirletici kaynaklar insan sağlığını ve ekolojik yapıyı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunlara çözüm yöntemleri belirleyebilmek amacıyla durum tespiti yaparak muhtemel kirlilik haritaları oluşturmak önem kazanmaktadır. Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu yüksek ilk 5 ilçesinden biridir. Küçük yüzölçümüne sahip Kocaeli ilinde endüstri, kentleşme ve trafiğin içiçe geçmiş olması çeşitli çevre sorunlarını doğurmaktadır. Tüm bu bilgiler kapsamında Kocaeli ilinde ve kıyı şeridinde 1- Biyolojik ve Oşinografik ölçümler 2- Elementer ölçümler 3- Moleküler ölçümler 4- Radyoaktivite ölçümleri 5- Hava kirliliği ölçümleri
4) 2010/073 - 114Sn, 115Sn ve 116Sn İzotoplarının Proton Yakalama Reaksiyon Tesir Kesiti Ölçümleri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Nalan ÖZKAN GÜRAY
Özbilgi:
5) 109T585 - EUROCORES - EUROGENESIS: Massive Stars as Agents of Chemical Evolution
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği » Sorumlusu: Doç. Dr. R. Taygun Güray
Özbilgi: During the evolution of galaxies, massive stars are key agents: Their ejection of material and energy drives the state and isotopic composition of the interstellar medium as it evolves. The physics of stars and that of galaxies are intimately connected through the role of massive stars. This includes nuclear reactions in stellar interiors and explosions, the resulting structure of the stellar interior, the dynamics of their core collapse, ejected gas and its isotopic composition, and the mixing of such ejecta with the ambient interstellar gas. Within this project, we aim at detailed modeling of the underlying astrophysical processes inside and around massive stars, ensuring that such models are consistent with the variety of observational constraints. We will consolidate the theoretical treatments and foundations at the various levels in laboratory experiments, and in detailed observations of (massive) stars and their surroundings. http://www.mpe.mpg.de/gamma/science/lines/eurogenesis/MASCHE_home.html
7) TUBİTAK-108T508 - P-prosesle ilgili A>112 izotopların yüklü parçacık yakalama reaksiyon tesir kesitlerinin ölçümleri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Nalan Özkan Güray
Özbilgi:
8) 2007/37 - In-113 Alfa Yakalama Reaksiyonu ve Nükleer astrofizikteki Yeri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. R. Taygun Güray
Özbilgi: [Doktora Tez Projesi : Caner YALÇIN] P-proses çekirdek sentezini modellemek için, kararlı ve karasız çekirdekleri içeren binlerce nükleer reaksiyonun oluşturduğu büyük bir ağ gerekmektedir. Reaksiyon tesir kesitlerinden hesaplanan söz konusu astrofiziksel reaksiyon hızları, bu reaksiyon ağı için gerekli girdilerdir. Ancak demirden ağır çekirdeklerin yüklü parçacık etkimeli reaksiyonları için deneysel veriler oldukça azdır. Şimdiye kadar birçok proton yakalama reaksiyonu yapılmışken, çok az miktarda, (özellikle de düşük kütle bölgesinde) alfa yakalama reaksiyonu yapılmıştır. Deneysel verilerin az olması nedeniyle p-proses çekirdek sentezi simülasyonları ve ilgili reaksiyon hızlarının hesaplanması, daha çok Hauser-Feshbach istatistiksel model hesaplamalarından elde edilen teorik tesir kesit hesaplamalarına bağlıdır. Hauser-Feshbach Tesir kesiti hesaplamaları, orta ağırlıktaki proton yakalama reaksiyon ölçümleri için tipik olarak deneysel verilerle iki kata kadar uyum içindeyken, alfa yakalama reaksiyonları için hesaplanan tesir kesitleri, deneysel olarak bulunan değerlerden oldukça yüksektir. Bu nedenle daha çok deneysel çalışmaya, özellikle de ağır çekirdekler için alfa yakalama tesir kesiti ölçümlerine ihtiyaç vardır. 113In izotopu çekirdek sentezinde önemli olan p-çekirdeklerinden bir tanesidir. 113In(α,γ)117Sb ve 113In(α,n)116Sb reaksiyon tesir kesitleri aktivasyon yöntemi ile Macaristan Bilimler Akademisi Nükleer Araştırma Merkezinde (ATOMKI) MGC-20E siklotronu kullanılarak ölçüldü. Reaksiyonlar astrofiziksel enerji aralığını kısmen içeren 8,66 MeV ile 13,64 MeV etkin kütle merkezi enerji aralığında gerçekleştirildi. Ölçülen tesir kesiti ve astrofiziksel S faktör sonuçları, üç farklı α+çekirdek potansiyeli kullanılarak elde edilen Hauser-Feshbach istatistiksel model hesaplamalarıyla karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucunda teorik olarak hesaplanan S faktör değerlerinin deneysel değerlerden oldukça farklı oldukları bulundu.
9) 2007/36 - Gama Spektroskopisi: Endüstriyel ve Çevresel Radyoaktivite
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. R. Taygun Güray
Özbilgi: Üniversitemizin Vizyonuna Katkı : Üniversitemizin vizyonun bir parçası olarak “Bilimsel Araştırma Projelerin Kocaeli İlinin Çevre Sorunları ile ilgili alanlarda yapılacak araştırma projelerine rektörlüğümüzce öncelik” verilmektedir. Bu proje ile üniversitemizin bölge ihtiyaçlarına hizmet verme vizyonuna da katkıda bulunulabilecektir. Yerel sivil toplum örgütleri, bölge halkı ve medyanın da bu yönde üniversitemizden beklentileri mevcuttur. Bu proje üniversitenin halk ile bütünleşmesine, halkın yaşamına etki etmesine ve yön vermesine de katkıda bulunabilecektir. Disiplinlerarası Çalışma: Çevresel ve endüstriyel çalışmaların rutin olarak yapılabileceği gibi, gama spektroskopisi alanında Fizik, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği gibi disiplinlerarası farklı projeler de gerçekleştirmek mümkündür. Hizmete Yönelik Bilimsel Araştırma : Laboratuarımızda, hem güncel bilimsel araştırma konularını içeren, hem de ithal ve ihraç ürünlerin radyoaktivitelerinin uluslararası normlara uygunluğu konusunda, Kocaeli bölgesinde özel firmalardan ve kamu kuruluşlarından gelebilecek örneklerin radyoaktivitelerinin belirlenmesi taleplerini karşılamaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Üniversite-Sanayi İşbirliği: Kocaeli bir sanayi bölgesi olduğundan (otomotiv, plastik, kimya…) endüstrinin beklentileri doğrultusunda laboratuarın geliştirilmesi hedeflenmekte ve bu sayede projenin bölgeye katkı sağlaması ve üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Y.Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Yetiştirilmesi: Türkiye’de de bir reaktör veya reaktörler kurulabileceği ve sanayide radyasyonun giderek artan kulanım alanları göz önünde tutulacak olursa, konuyla ilgili en üst akademik birikime sahip ve en son teknolojiyi kullanabilecek bilgi birikimiyle donatılmış elemanlar yetiştirilecektir. Laboratuarımızda Kocaeli ve Türkiye genelinde bir çok araştırma yapılabileceğinden, bir çok yüksek lisans ve doktora çalışması gerçekleştirilebilecektir. Bölgeye Katkı: Toprak ve bitki gibi çevresel örneklerde, gıda ve endüstriyel ürünlerde, radyoizotopların aktivite derişimlerinin belirlenmesi, insan sağlığına olası radyolojik risk ve biyolojik zarar açısından çok önemlidir. Kocaeli Bölgesinde, topraktaki ve biyoindikatör organizmalardaki radyoizotop değerleri kullanarak, ülkemizin radyasyon haritasının çıkarılmasına katkıda bulunulacak ve halkın alması muhtemel doz düzeylerini belirlemekte kullanabilecektir.