13 Temmuz 2020 | Pazartesi
 
1) 109E295 - FPGA Tabanlı çok fonksiyonlu ultrasonik temizleme makinesi tasarımı ve prototip üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel
Özbilgi: FPGA Tabanlı çok fonksiyonlu ultrasonik temizleme makinesi tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Aynı anda 4 farklı ultrasonik temizleme makinesinin frekans ve güç kontrollerini eş zamanlı olarak yapabilecek bir jeneratörün sayısal devrelerinin tümü tek bir FPGA yongası üzerinde gerçekleştirilmiştir. Jeneratör devresi ayrıca analog ve güç elektroniği devrelerini de kapsamaktadır. Projenin en önemli çıktılarından biri de iki aşamalı otomatik rezonans frekans yakalama algoritmasının FPGA üzerinde gerçekleştirilmesidir. Bunun için özel bir karma sinyal geri besleme devresi tasarlanmıştır. Sayısal tasarım sırasında hem Xilinx hem de Altera firmalarının FPGA platformları kullanılmıştır. Çalışma sonuçları ulusal (GÖMSİS) ve uluslararası (Applied Electronics) konferans ve dergide (IJECCE) yayınlanmıştır.
2) 105E197 - Yüksek Hızlı Analog/Sayısal Dönüştürücülerin VLSI Tasarımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel
Özbilgi: Proje kapsamında TIQ temelli 10-bitlik 2-adımlı cmos flash ADC (semi-flash ADC) tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Testleri yapılmıştır.
3) BAP-2007/042 - TIQ(Threshold Inverter Quantization) Tekniğinin Boru Tipi ve Katlamalı& Ara-Değerlemeli CMOS A / S Dönüştürücülerin VLSI Tasarımında kullanılarak performansı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ali Tangel
Özbilgi: Analog/sayısal dönüştürücüler, analog işaretlerin sayısal sistemler tarafından anlaşılması için kullanılan basit elemanlardır. Bilinen en hızlı a / s dönüştürücü tipi hızlı (flash) adc’lerdir. Yüksek hızlı a/s dönüştürücü elde edebilmenin en etkin yolu flash (hızlı) a/s dönüştürücü olmasına karşın, 7 bit ve üzeri çözünürlükte; karşılaştırıcı sayısının artması, güç tüketiminin artması ve efektif olarak kullanılan çip alanın artması gibi nedenlerden ötürü yüksek çözünürlüklerde etkili bir yöntem olmaktan çıkar. Bu nedenlerden ötürü, yüksek çözünürlüklü ve yüksek hızlı a/s dönüştürücü elde edebilmek için farklı a/s dönüştürücü tipleri önerilmiştir. Önerilen yöntemlerden biri de katlamalı - aradeğerlemeli a/s dönüştürücülerdir. Bu yöntem ile yüksek çözünürlüklü ve yüksek hızlı a/s dönüştürücüler elde edilebilmektedir. Katlamalı ve ara-değerlemeli A/S dönüştürücüde karşılaştırıcı yapısı olarak Eşik Evirmeli Nİcemleyeci(EEN -- TIQ) kullanılmıştır.
4) - Yüksek Hızlı Veri Dönüştürücülerinin VLSI Tasarımı ve İmalat Sonrası Testlerinin Yapılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ali Tangel
Özbilgi: