21 Kasım 2018 | Çarşamba
 

Genel Bilgi

Henüz resim eklenmemiş

Yer:
Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bilimleri
Kuruluş Yılı: 1995
Hakkında
Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlanması ile birlikte, Tıbbi Mikrobiyoloji (daha önce Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji) Anabilim Dalı'na bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı başlangıçta tıp fakültesi öğrencilerine farklı dönemlerde (Dönem I, II ve III) verilen tıbbi mikrobiyoloji derslerinin uygulamalarının hazırlaması ve yaptırılmasını şeklinde belirlenmiştir. Daha sonra bu hedef, lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretime katkı sağlamak, insanda hastalık yapan değişik mikroorganizmalar konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak ve ileri mikrobiyolojik ve moleküler yöntemleri uygulayarak üniversite araştırma ve uygulama hastanesi rutin hizmetlerine katkı sağlamak şeklinde geliştirilmiştir. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim hizmetleri yanında, anabilim dalı öğretim üyelerince bakteriyoloji, mikoloji, parazitoloji ve moleküler mikrobiyoloji konularında yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktadır. Klinik mikrobiyoloji ile ilgili hizmetler, hastane merkez laboratuvarı disiplini içerisinde yapıldığından tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarının hastane klinik ve poliklinik hizmetlerine mikrobiyolojik açıdan katkı sağlama hedefi henüz gerçekleştirilememiştir. Viroloji ve Immunoloji konularında da özgün çalışmalar henüz başlatılamamıştır. Ancak, anabilim dalına bağlı bir viroloji laboratuvarının kuruluşu henüz gerçekleştiği için en kısa sürede viroloji ile ilgili hedeflenen çalışmalar başlatılacaktır. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında halen bir TUS öğrencisi ile bir yüksek lisans öğrencisi tez çalışmalarını yürütmektedir.
İletişim
E-posta: mikrobiyoloji.tip@kocaeli.edu.tr
Tel: 303 74 36
Belgeç/Faks:

Yayınlar

Altyapı

Devamı »