4 Ağustos 2020 | Salı
 
1) 2010-18 - 2014 ALÜMİNYUM ALAŞIMINDA RHEOCAST ISIL İŞLEMİNİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Levon ÇAPAN - Ar. Gör. Asım GÜVEN
Özbilgi: Bu çalışma dahilinde 2014 Al-Cu alaşımında rheocast yapısı incelenerek, malzemedeki mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin yanında şekillendirilebilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır.