8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 
Gruplar

Elektro Optik Grubu

A - Lazer parametrelerinin ölçülmesi:
Lazerlerin verimli olarak kullanılabilmesi için, lazerin özelliklerini belirleyen parametrelerin ölçüm çalışmaları önemlidir. Bu amaçla merkezimizde lazer parametrelerinin en uygun kombinasyonu için çalışmalar yapılmaktadır.
Atımlı lazer sistemlerinin, atım uzunluğunun ölçülmesi çalışmaları yapılmaktadır. 100 ps-100 ms aralığında ölçümler gerçekleştirilebilir.
Atımlı lazer sistemlerinin gücünün 5 mW ile 300 W aralığında ölçümü üzerinde çalışılmaktadır. Işın demetinin profili ölçümleri üç boyutlu sistem ile yapılmaktadır.
Ülkemiz üniversite ve sanayi kuruluşları ile ortaklaşa proje çalışmaları yürütülmektedir. Terawatt gücünde 12 fs atım uzunluğunda 10 Hz de çalışan Ti-Safir lazer sisteminin kurulumu (ODTÜ).
B - Spektroskopik ölçümler:
Çevremizde bulunan; katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin, uzayda bulunan ve laboratuar ortamında oluşturulan maddenin dördüncü hali olarak adlandırılan plazma ortamlarının özellikleri spektrometrelerle geniş bir şekilde araştırılmaktadır.
Mor-ötesi, görünür, yakın kızıl altı spektrometreler ile, çeşitli kimyasal maddelerin spektumları ölçülmektedir. Lazerle üretilen plazmalardan yayılan ~30 Å altındaki dalgaboylarını kaydetmek amacıyla kullanılan kristal spektrometre yapılmaktadır.
Plazma ortamlarından yayılan x-ışınlarını kaydetmek için kullanılan ızgara spektrometre yapılmaktadır.
Yapılmakta olan kristal ve ızgara spektrometrelerin kullanımı için türkçe yazılım geliştirilmektedir.
C - Optik özellikleri belirleyen sistemler
İnterferometre, girişim özelliğinden faydalanılarak kullanılan bir cihazdır. En yaygın kullanım alanı çok küçük mesafelerin hesaplanmasıdır.
İnterferometrik yöntemler ile ince filmlerin kalınlık ölçümü, yüzey morfolojisinin çıkartılması çalışmaları yapılmaktadır.
İnterferometre kullanılarak ince filmlerin kırılma indisi, yansıma ve geçme katsayıları gibi optik özelliklerini belirleyen ölçümler yapılmaktadır.

Lazerle Malzeme İşleme Grubu

Hızlı, hassas, temiz, verimli, ikincil bir işlem gerektirmemesi ve çok amaçlı kullanılabilmesi bakımından endüstrideki bir çok uygulamada lazer tercih edilmektedir. Merkezimizde 1.06 µm dalga boyunda GSI LUMONICS JK760TR Nd:YAG lazer kullanılarak, son zamanlarda üzerinde yoğun olarak çalışılan, özellikle uçak, otomotiv, elektrik - elektronik, uzay sanayi ve biyo-medikal alanlarında kullanılan magnezyum ve titanyum alaşımları, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımlarından elde edilen küçük parçaların üretilmesi amacıyla kaynak, delme, kesme işlemleri yapılmaktadır.

Modelleme - Simulasyon Grubu

A - Lazerle oluşturulan plazma ortamlarının modellenmesi
X-ışını lazerlerin elde edilmesi için lazerle oluşturulan plazmalar kullanılır. Lazerle oluşturulan plazma ortamlarının modelleme çalışmaları yapılmaktadır. Lazerle oluşturulan plazma ortamları, Hidrodinamik kod, Çarpışmalı Işımalı kod ve Işın izi kodları kullanılarak modellenir.
G. Pert tarafından geliştirilen 1.5 boyutlu Lagrange formundaki EHYBRID kodu plazma ortamlarına uygun olarak geliştirilmektedir.
Lazerle oluşturulan plazma ortamlarının elektron sıcaklığı, elektron yoğunluğu gibi plazma parametrelerinin dinamiklerini modellemek amacıyla yeni bir iki boyutlu hidrodinamik kod geliştirilmektedir.
Lazerle oluşturulan plazma ortamlarından yayılan ışımalar geliştirilen çarpışmalı ışımalı NeF kodu kullanılarak modellenmektedir.
Plazma ortamından yayılan X-ışınlarının izlediği yolun optik özellikleri, geliştirilen ışın izi kodu ile modellenmektedir.
Şiddetli lazerlerin kullanıldığı optik iyonlaşma ile gerçekleştirilen lazer ortamlarının modellenmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.
B - Spektrometre tasarımları:
Çevremizde bulunan; katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin, uzayda bulunan ve laboratuar ortamında oluşturulan maddenin dördüncü hali olarak adlandırılan plazma ortamlarının özellikleri spektrometrelerle geniş bir şekilde araştırılmaktadır.
Lazerle üretilen plazmalardan yayılan ~30 Å altındaki dalgaboylarını kaydetmek amacıyla kullanılan kristal spektrometre tasarlımları yapılmaktadır. Çeşitli kristaller için sepktrometre dizayn parametreleri hesaplanmaktadır: seçilen dalgaboyu aralığı, spektral çözünürlük, görüntü parlaklığı, çözünürlük gücü ve lineer dispersiyon ele alınan parametrelerdir.
Plazma ortamlarından yayılan x-ışınlarını kaydetmek için kullanılan ızgara spektrometre dizayn parametreleri hesaplanmaktadır. Izgara spektrometrenin yansıtıcı veya geçirgen olmasına bağlı olarak ızgara, filtre, silit, kamera için parametre hesapları yapılmaktadır. Yapılmakta olan kristal ve ızgara spektrometrelerin kullanımı için türkçe yazılım geliştirilmektedir.
C - İnce filmlerin optik özelliklerinin belirlenmesi
İnterferometre, girişim özelliğinden faydalanılarak kullanılan bir cihazdır. En yaygın kullanım alanı çok küçük mesafelerin hesaplanmasıdır. İnterferometrik yöntemler ile ince filmlerin kalınlık ölçümü, yüzey morfolojisinin çıkartılması, kırılma indisinin hesaplanması, yansıma ve geçirme katsayılarının belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.