22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Genel Bilgi

Yer:
Araştırma Merkezi - Lazer Teknolojileri A.U.M (LATARUM)
Kuruluş Yılı: 2004
Hakkında
Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM), 2004 yılında "birim"olarak kurulmuş ve 2005 yılında YÖK onayıyla "merkez" statüsü verilmiştir.
Merkezimiz lazer teknolojileri araştırma ve uygulamaları üzerine çalışmalarını Bölgesel, Ulusal ve Uluslar arası düzeyde kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği halinde gerçekleştirmektedir. Öncelikle Kocaeli bölgesinin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve yürütülen bu çalışmalar DPT, TÜBİTAK ve Kocaeli Üniversitesi fonlarından desteklenmektedir.
Misyon/Vizyon
Disiplinler arası işbirliği: Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışma kavramının yerleşmesi.
Ürüne yönelik projeler: Bilimsel çalışmaların endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak şekilde ürüne dönüştürülmeye hazır biçimde gerçekleştirilmesi.
Üniversite-Sanayi işbirliği: Geliştirilen ürünlerin sanayinin kullanımına sunularak katma değer yaratılması.
Akademik çağdaşlık: En üst akademik birikime sahip ve en son teknolojiyi kullanabilecek bilgi birikimiyle donatılmış eleman yetiştirilmesi.
İletişim
E-posta: latarum@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623412263
Belgeç/Faks:

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "A post-processing study on Aluminum surface by fiber laser: Removing face milling patterns", Ersin Kayahan, Optics and Laser Technology, 101, 440-445, (2018)
  • "Porous silicon based CO2 sensors with high sensitivity", Ersin Kayahan, Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 164, 271-276, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Design and Implementation of Optic Tweezers System for Yeast Cell Trapping", Yasemin KARADEMİRCİ, Necla KENAR, Esra ÖZTÜRK, Elif KAÇAR, Turkish Physical Society 34rd International Physics Congress , , , (2018)
  • "Lazerle Metallerde Farklı Yüzey Uygulamaları", Ersin KAYAHAN, Levent CANDAN, Mustafa ARAS, Mohamad ALHAJ HAMOUD, Özcan GÜNDOĞDU, 20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, , , (2018)
Devamı »

Altyapı

Bread Board
fs Ti:Saphire Lazer
Girişim Ölçer
Devamı »