8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 

Genel Bilgi

Yer:
Araştırma Merkezi - Lazer Teknolojileri A.U.M (LATARUM)
Kuruluş Yılı: 2004
Hakkında
Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM), 2004 yılında "birim"olarak kurulmuş ve 2005 yılında YÖK onayıyla "merkez" statüsü verilmiştir.
Merkezimiz lazer teknolojileri araştırma ve uygulamaları üzerine çalışmalarını Bölgesel, Ulusal ve Uluslar arası düzeyde kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği halinde gerçekleştirmektedir. Öncelikle Kocaeli bölgesinin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve yürütülen bu çalışmalar DPT, TÜBİTAK ve Kocaeli Üniversitesi fonlarından desteklenmektedir.
Misyon/Vizyon
Disiplinler arası işbirliği: Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışma kavramının yerleşmesi.
Ürüne yönelik projeler: Bilimsel çalışmaların endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak şekilde ürüne dönüştürülmeye hazır biçimde gerçekleştirilmesi.
Üniversite-Sanayi işbirliği: Geliştirilen ürünlerin sanayinin kullanımına sunularak katma değer yaratılması.
Akademik çağdaşlık: En üst akademik birikime sahip ve en son teknolojiyi kullanabilecek bilgi birikimiyle donatılmış eleman yetiştirilmesi.
İletişim
E-posta: latarum@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623412263
Belgeç/Faks:

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Determination of Radiation Dose from Patients Undergoing Tc-99m Sestamibi Nuclear Cardiac Imaging", O. Günay, M. Sarıhan, O. Yarar,b M. Abuqbeitah, M. Demir, K. Sönmezoğlu, E. Abamor, Ö. E. Kara, N. İpek Işıkcı, S. Aközcan, F. Kulalı, H. Öztürk, D. Yaşar, Ö. Gündoğdu, International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 5251-5258, (2019)
  • "Influence of Laser Parameters in Surface Texturing of Polyphenylene Sulfide Composites", Timur Canel, Ersin Kayahan, Levent Candan, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, Journal of Applied Polymer Science, 136, 47976, (2019)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Usage of Air Balloon Based LiDAR in Spatial Analysis and Real Time Mapping", Levent CANDAN, Ersin ARSLAN, Elif KAÇAR, VI. International Earthquake Symposium,IESKO, , 99, (2019)
  • "Surface Processing of Mold Metals Using Solid-State Laser", Ersin KAYAHAN, İbrahim ÇINAR, II. International Congress on Photonics Research, , , (2019)
Devamı »

Altyapı

Bread Board
fs Ti:Saphire Lazer
Girişim Ölçer
Devamı »