23 Ocak 2018 | Salı
 

Genel Bilgi

Yer:
Araştırma Merkezi - Lazer Teknolojileri A.U.M (LATARUM)
Kuruluş Yılı: 2004
Hakkında
Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM), 2004 yılında "birim"olarak kurulmuş ve 2005 yılında YÖK onayıyla "merkez" statüsü verilmiştir.
Merkezimiz lazer teknolojileri araştırma ve uygulamaları üzerine çalışmalarını Bölgesel, Ulusal ve Uluslar arası düzeyde kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği halinde gerçekleştirmektedir. Öncelikle Kocaeli bölgesinin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve yürütülen bu çalışmalar DPT, TÜBİTAK ve Kocaeli Üniversitesi fonlarından desteklenmektedir.
Misyon/Vizyon
Disiplinler arası işbirliği: Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışma kavramının yerleşmesi.
Ürüne yönelik projeler: Bilimsel çalışmaların endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak şekilde ürüne dönüştürülmeye hazır biçimde gerçekleştirilmesi.
Üniversite-Sanayi işbirliği: Geliştirilen ürünlerin sanayinin kullanımına sunularak katma değer yaratılması.
Akademik çağdaşlık: En üst akademik birikime sahip ve en son teknolojiyi kullanabilecek bilgi birikimiyle donatılmış eleman yetiştirilmesi.
İletişim
E-posta: latarum@kocaeli.edu.tr
Tel:
Belgeç/Faks:

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Single Pulse Laser Ablation of AISI 316L Stainless Steel Surface Using Nd:YAG Laser Irradiation", P. Demir, E. Kacar,E. Akman and A. Demir, Acta Physica Polonica A, 125, 439-441, (2014)
  • "Near surface modi#cation of aluminum alloy induced by laser shock processing ", Nursen Saklakoglu, Simge Gencalp Irizalp, Erhan Akman, Arif Demir, Optics & Laser Technology, 64 , 235-241, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Classification of archaeologic ceramics analysed by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS)", M. A. Sınmaz, B. Genc Oztoprak, E. Akman, M. Gunes, E. Kacar, F. Tulek, A. Demir, Balkan Physics Letters, 22, 221003, 24-35, , (2014)
  • "Lazerle Implant Yüzeylerin Modifikasyonu", T. İkier, E. Kaçar, E. Akman, B. Genç Öztoprak, A. Demir, G. Akpınar, M. Kasap, D. Ural, J. Lee, M. Martinez Miro, L. Karin, C. Aktas, H.- Abdul-Khaliq, M. Veith , Izmir Genç Fizikçiler Kongresi,özet kitapçığı,İzmir,Türkiye, , 6, (2012)
Devamı »

Altyapı

Bread Board
fs Ti:Saphire Lazer
Girişim Ölçer
Devamı »