13 Temmuz 2020 | Pazartesi
 

Genel Bilgi

Henüz genel görünüm resmi eklenmemiş

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 2015
Hakkında
2015 Aralık ayı itibarı ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarları arasına alınan ve
kısa adı KUTSAL olan Kocaeli Üniversitesi Tümleşik Sistemler Araştırma Laboratuvarı, Yrd.Doç.Dr. Anıl Çelebi
koordinatörlüğünde araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

KUTSAL bünyesinde gerçekleştirilen Araştırma-Geliştirme faaliyetleri günümüz problemlerine bilimsel yenilikler
getirmeyi kapsamakla birlikte mevcut problemler içerisinde ulusal sanayi alt yapımızın dışa bağımlılığını azaltmasına
en çok katkı yapacak olanları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK-ARDEB ve TÜBİTAK-TEYDEB
programlarınca desteklenecek Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda sadece akademik değil aynı zamanda sanayi tecrübesi de olan öğretim üyeleri görev
yapmaktadır. Bu durum özellikle sanayiinin güncel problemlerine cevap olabilecek Ar-Ge faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesinde KUTSAL önemli bir pozisyona sahiptir.
İletişim
E-posta: kutsal@kocaeli.edu.tr
Tel: 262-3033354
Belgeç/Faks: 262-3033003