1 Mart 2021 | Pazartesi
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:GC/MS
Teknik Özellikleri:HP 6890 GC 5973N MS
Kullanım Alanları: Organik madde analizleri. Özellikle PCDD/F, PCB, pestitis vb. kalıcı organik madde analizleri ng düzeylerinde yapılabilmektedir.
Ücretli kullanım: Evet