19 Nisan 2019 | Cuma
 

Genel Bilgi

Henüz resim eklenmemiş

Yer:
-
Kuruluş Yılı: 2014
Hakkında
Kocaeli Üniversitesi Sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı olarak 2014 yılında kurulmuştur. Afet alanında ruhsal travma( Afet şartlarında ruh sağlığı) üzerine yoğunlaşarak bilimsel araştırmalar yapmak, aynı konuda çalışmaları olan akademik programlara destek sunmak, alanda çalışan profesyonelleri afet şartları ve afet öncesi ve sonrası için konuyla ilgili araştırma ve müdahalelere daha hazır hale getirmek, toplumun farkındalık seviyesini arttırmak başlıca amaçlardır. Ayrıca temel amaçlar arasında; Türkiye’de ruhsal travma ve afet ruh sağlığı alanlarında eğitim ve araştırma programları düzenleyerek ulusal ve uluslarası düzeyde yeterlilik geliştirme programlarına destek olmak ve katılmaktır. KOUTAB , ruhsal travma ve afet çalışmaları bağlamında; Bu alanda çalışanlar açaısından eğitim ve yetkinliği geliştirmek, Uygulama ve hizmet alanlarında deneyimleri artırmak, Belge ve bilgi merkezi oluşturmak, Araştırma yapmak ve politika üretmektir. Ruhsal travma ve afet çalışmalarında yer alacak nitelikli insan gücünün yetişmesine, konuyla ilgili bilimsel araştırmaların yapılmasına, uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacak bir kurum ihtiyacı, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Travma Ve Afet Çalişmaları Birimi (KOUTAB)’nin kurulmasını sağlamıştır. 1999 Marmara Depremleri’nin en olumsuz sonuçlarını yaşayan kent ve üniversitede kurulan bu Birimin önemli bir sembolik anlamı da vardır. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi, Üniversite Senatosu’nun kararı ile 2014 yılında ‘Birim’ olarak kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan ilk birimdir. İnsan elinden kasıtlı olarak çıkan travmalar, kazalar, doğal afet ve olaylar gibi kısa süreli veya süregen, bireysel ya da toplumsal tüm örseleyici yaşantılar, etkileri ve nedenlerinin araştırılması ve önlenmesi Birim’in etkinlik alanlarındandır.
İletişim
E-posta: koutab@kocaeli.edu.tr
Tel:
Belgeç/Faks:

Yayınlar

Altyapı

Devamı »