19 Eylül 2019 | Perşembe
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "Stromal Stem Cells from Parathyroid Glands of Patients With Secondary Hyperparathyroidism Demonstrate Higher Telomerase Activity and Osteogenic Differentiation Ability than Normal Bone Marrow Derived Stromal Stem Cells", “Karaöz E”, “Arıkan S”, “Aksoy A”, “Ünal ZS”, “Adaş M”, “Adaş G”, “Duruksu G”, British Journal of Medicine and Medical Research, 3:3, 654-680, (2013) -
2) "Pancreatic islet-derived stem cells may have a key role in type 1 diabetes pathogenesis. ", Karaöz Erdal, Cell and Tissue Biology Research, 2(1), 8-22, (2010) -
3) "Dondurma işlemi öncesi sperm hazırlanmasının çözme sonrası akım sitometrisi parametreleri üzerine etkileri", Tuğ N, Çam Ç, Gacar Gülçin, Akçin Oya, Karaöz Erdal, Fıçıcıoğlu Cem, Karateke A, Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 41-3, (2010) -
4) "Pankreas Adacıklarında Kök Hücre", Karaöz Erdal, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 511, 56-7, (2010) -
5) "Doxorubicin-induced autophagy functions as a pro-survival pathway in breast cancer cells", Cosan Didem, Soyocak A, Tekedereli İrfan, Gacar Gülçin, Karaoz Erdal, Ozpolat B, Procedings of the American Association for Cancer Research (101st Annual Meeting, April 17-21 Washington, 51, 1240, (2010) -
6) "Kemik İliği, Yağ Dokusu ve Diş Pulpası gibi Farklı İnsan Dokularından Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Gen Ekspresyon Profilinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Genç Zehra Seda, Karaöz Erdal, Sağlam Özlem, Gacar Gülçin, Aksoy Ayça, Kasap Murat, XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Özet Kitabı, , 167, (2010) -
7) "Sıçan Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler ile ortak culture edilen adacık işlev ve canlılığının korunması", Karaoz Erdal, Genç Zehra Seda, Demircan Pınar Çetinalp, Aksoy Ayça, Duruksu Gökhan, 46. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı, , 68-70, (2010) -
8) "İnsan Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin A549 (İnsan Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri) Hücre Dizisi Üzerine Sitotoksik Etkisinin Araştırılması: Ön Çalışma Verileri.", Gacar G, Demircan PÇ, Sarıboyacı AE, Korkmaz S, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 42-3, (2009) -
9) "İki Farklı Teknik (Konvansiyonel ve Gradiyent) ile İzole Edilmiş Sıçan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunofenotipik, Çoğalım ve Apoptoza Direnç Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi.", Karaöz E, Okçu A, Aksoy A, Ayhan S, Demircan PÇ, Gacar G., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 41, (2009) -
10) "Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli.", Karaöz E, Aksoy A, Genç ZS, Okçu A, Ayhan S, Gacar G., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 42, (2009) -
11) "İnsan Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İnce Yapı Özelliklerinin İncelenmesi.", Karaöz E, Yürüker S, Okçu A, Kaymaz F, Aksoy A., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 87, (2009) -
12) "Pankreatik Adacıklar ile Doğrudan Ko-Kültüre Edilen Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli.", Karaöz E, Ayhan S, Okçu A, Aksoy A, Bayazıt G, Gürol AO., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ, , 86, (2009) -
13) "İnsan Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Canlı Dışı Koşullarda Bağışık-Baskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması: Ön Çalışma Verileri.", Demircan PÇ, Gacar G, Sarıboyacı AE, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ, , 45-46, (2009) -
14) "Farklı İnsan Organ Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Telomeraz Enzim Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.", Duruksu G, Aksoy A, Okçu A, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 88, (2009) -
15) "Nestin erişkin kök hücreler için ortak bir belirteç olabilir mi?", Genç ZS, Sağlam Ö, Ayhan S, Bayazıt G, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ , , 87-88, (2009) -
16) "Kordon kanı kökenli mezenkimal kök hücrelerin in vitro koşullarda karakterizasyonu ve pluripotent özellikleri.", Ayhan S, Genç ZS, Okçu A, Duruksu G, Çalışkan E, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ, , 43, (2009) -
17) "İnsan Kemik iliği, natal, süt ve yirmi yaş, diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin osteojenik farklılaşma potansiyelinin nicesel olarak incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma.", Aksoy A, Okçu A, Ayhan S, Sarıboyacı AE, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ, , 90-91, (2009) -
18) "İnsan mezenkimal kök hücrelerinde embriyonik transkripsiyon faktörlerin (Oct4, Rex1, Sox2, Nanog ve Foxd3) ekspresyon düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.", Gacar G, Genç ZS, Sağlam Ö, Sarıboyacı AE, Aksoy A, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya., , 91, (2009) -
19) "Sıçan Pankreas Adacık- ve Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vitro Karakteristik Özelliklerinin karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi.", Karaöz E, Ayhan S, Gacar G, Aksoy A, Okçu A, Demircan PÇ, , Sarıboyacı AE, Özoğul C, Kasap M., 45. Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Antalya., SS01, 123, (2009) -
20) "Sıçan Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli.", Karaöz E, Okçu A, Aksoy A, Genç ZS, , Gacar G, Ayhan S, Gürol AO, Kasap M., 45. Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Antalya., SS01, 124, (2009) -
21) "Isolation and In Vitro Characterization of Human Endometrial Stromal Stem Cells.", Karaöz E, Çalışkan E, Aksoy A, Ayhan S, Genç ZS, Gacar G, Yalçınkaya E, Sarıboyacı A.E., 8th TURKISH-GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 29-May 3,Antalya., ref ID:281, 211, (2009) -
22) "COMPARATIVE ANALYSIS OF MESENCHYMAL STEM CELLS FROM BONE MARROW, DENTAL PULP, ADIPOSE TISSUE AND ENDOMETRIUM", E Karaoz ,A. Aksoy ,Z. Genç ,S. Ayhan ,G. Gacar ,A. Okçu ,P. Demircan ,E. Çalışkan ,A. Sarıboyacı, EHA 14th Annual Congress 2009, Berlin, , , (2009) -
23) "Isolation and Characterization of Dental Pulp Stem Cells from Natal Teeth", Karaöz Erdal, Doğan Burcu Nur, Aksoy Ayça, Gacar Gülçin, Akyüz A, International Journal of Pediatric Dentistry, 19 (Suppl.1), 31, (2009) -
24) "Characterization and Differentiation of Dental Pulp and PDL Stem Cells.", Karaöz E., Patır A., Eker Sarıboyacı A., Okcu A., Köktürk S., Gacar G., Cetınalp Demırcan P., Kasap M., .Seymen F., Pan European Festival of the International Research meeting , London, UK, 10-12 September,, 0915(111018), 228, (2008) -
25) "Sıçan kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin izolasyonu, karakterizasyonu ve farklılaşma potansiyeli.", Karaöz E, Sarıboyacı AE, Kasap M, Ayhan S, Aksoy A, Köktürk S, Özoğul C., 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim, Çeşme-İzmir., Bildiri 89, 88-89, (2008) -
26) "İnsan kemik iliği, diş pulpası, periodental ligaman, amniyon sıvısı ve adipoz doku kökenli mezenkimal kök hücrelerin immunofenotipik ve çoğalım özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.", Karaöz E, Gacar G, Köktürk S, Demircan PÇ, Okçu A, Sarıboyacı AE., 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim, Çeşme-İzmir., Bildiri 11, 46-47, (2008) -