6 Temmuz 2020 | Pazartesi
 

Ürün/Yöntem Bilgileri:

1 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Fare kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (fKİ-MKH) dizisi; Mouse bone marrow derived mesenchymal stem cell (mBM-MSC) line
Özbilgi: Hayvan Kök Hücre Laboratuvarı -- Fare kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (fKİ-MKH) dizisi; Mouse bone marrow derived mesenchymal stem cell (mBM-MSC) line: Fare kemik iliğinden izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi.
Kullanım Alanı: Kök hücre çalışmaları
2 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan sinovial sıvı kaynaklı mezenkimal kök hücre (iSin-MKH) dizisi; Human synovial fluid derived mesenchymal stem cell (hSyn-MSC) line
Özbilgi: İnsan Kök Hücre Laboratuvarı -- İnsan sinovial sıvı kaynaklı mezenkimal kök hücre (iSin-MKH) dizisi; Human synovial fluid derived mesenchymal stem cell (hSyn-MSC) line: Tedavi amaçlı total diz artroplastisi (TDA) ameliyatına giren osteoartritli (OA’lı) olgularda sinovyal sıvı aspirasyonu yapılmış hastalardan elde edilen sinovyal sıvıdan izole edilmiştir.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
3 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Sıçan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (sKİ-MKH) dizisi; Rat bone marrow derived mesenchymal stem cell (rBM-MSC) line
Özbilgi: Hayvan Kök Hücre Laboratuvarı -- Sıçan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (sKİ-MKH) dizisi; Rat bone marrow derived mesenchymal stem cell (rBM-MSC) line: Sıçan kemik iliğinden izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
4 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Sıçan pankreatik adacık kaynaklı mezenkimal kök hücre (sPA-MKH) dizisi; Rat pancreatic island derived mesenchymal stem cell (rPI-MSC) line
Özbilgi: Hayvan Kök Hücre Laboratuvarı -- Sıçan pankreatik adacık kaynaklı mezenkimal kök hücre (sPA-MKH) dizisi; Rat pancreatic island derived mesenchymal stem cell (rPI-MSC) line: Sıçan pankreasının Langerhans adacıklarından izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
5 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDP-MKH) dizisi; Human dental pulp derived mesenchymal stem cell (hDP-MSC) line
Özbilgi: İnsan Kök Hücre laboratuarı -- İnsan diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDP-MKH) dizisi; Human dental pulp derived mesenchymal stem cell (hDP-MSC) line: İnsan gömük 20 yaş dişinden izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
6 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDP-MKH) dizisi; Human dental pulp derived mesenchymal stem cell (hDP-MSC) line
Özbilgi: İnsan Kök Hücre laboratuarı -- İnsan diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDP-MKH) dizisi; Human dental pulp derived mesenchymal stem cell (hDP-MSC) line: İnsan gömük 20 yaş dişinden izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
7 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan yağ dokusu kaynaklı mezenkimal kök hücre (iYD-MKH) dizisi; Human adipose tissue derived mesenchymal stem cell (hAT-MSC) line
Özbilgi: İnsan Kök Hücre laboratuarı -- İnsan yağ dokusu kaynaklı mezenkimal kök hücre (iYD-MKH) dizisi; Human adipose tissue derived mesenchymal stem cell (hAT-MSC) line: İnsan yağ dokusundan izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
8 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan dental ligament kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDL-MKH) dizisi; Human dental ligament derived mesenchymal stem cell (hDL-MSC) line
Özbilgi: İnsan Kök Hücre laboratuarı -- İnsan dental ligament kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDL-MKH) dizisi; Human dental ligament derived mesenchymal stem cell (hDL-MSC) line: İnsan dental ligamentinden izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
9 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (iKİ-MKH) dizisi; Human bone marrow derived mesenchymal stem cell (hBM-MSC) line
Özbilgi: İnsan Kök Hücre laboratuarı -- İnsan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (iKİ-MKH) dizisi; Human bone marrow derived mesenchymal stem cell (hBM-MSC) line: İnsan kemik iliği dokusundan izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
10 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan natal diş dental pulpa kaynaklı mezenkimal kök hücre (iPV-MKH) dizisi; Human natal teeth dental pulp derived mesenchymal stem cell (hNDP-MSC) line
Özbilgi: İnsan Kök Hücre laboratuarı -- İnsan natal diş dental pulpa kaynaklı mezenkimal kök hücre (iPV-MKH) dizisi; Human natal teeth dental pulp derived mesenchymal stem cell (hNDP-MSC) line: Dişli doğan bebekten doğum sonrası tedavi amaçlı çıkarılmış natal dişin pulpasından izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
11 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan süt dişi pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iSDP-MKH) dizisi; Human primary (deciduous) tooth dental pulp derived mesenchymal stem cell (hPDP-MSC) line
Özbilgi: İnsan Kök Hücre laboratuarı -- İnsan süt dişi pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iSDP-MKH) dizisi; Human primary (deciduous) tooth dental pulp derived mesenchymal stem cell (hPDP-MSC) line: İnsan süt kendiliğinden atılan yada diş hekimi eşliğinde çıkarılan süt dişlerinden izole edilmiş ve tüm karakterizasyon işlemleri tamamlanmış 10 hücre dizisi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
12 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Hayvan organ/doku kaynaklı mezenkimal kök hücrelerden DNA/RNA izolasyonu
Özbilgi: Moleküler Biyoloji Laboratuvarı - Hayvanlara ait çeşitli organ ya da dokulardan mekanik ve/veya enzimatik sindirim yoluyla hücrelerin parçalanması sonrasında kolon temelli DNA/RNA izolasyon yöntemi
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
13 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Plazmid tasarımı ve çoğaltılması
Özbilgi: Moleküler Biyoloji Laboratuvarı - İstenilen genlerin hücre içi veya dış ekspresyonları için uygun vektörün seçilmesi sonrasında DNA zincirine bağlama (ligasyon) işlemi yapılmaktadır. Dışarıdan temin edilecek vektörler ile farklı amaçlara yönelik tasarımlar gerçekleştirilebilinir.
Kullanım Alanı:
14 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: İnsan organ/doku kaynaklı mezenkimal kök hücre dizisi izolasyon yöntemi
Özbilgi: İnsan Kök Hücre Laboratuvarı -- İnsana ait çeşitli organ yada dokulardan mekanik ve enzimatik sindirim yoluyla tek tek hücre solusyonu elde edilmesi ve hücre kültürü ortamına aktarılması yoluyla mezenkimal kök hücre dizisi izolasyon yöntemi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
15 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Telomeraz Enzim Aktivitesi
Özbilgi: Moleküler Biyoloji Laboratuvarı - Kromozomların uç kısımlarında bulunan telomer kısımlarının uzamasında görev alan telomeraz enziminin aktivitesi PCR/ELİZA temelli yöntem ile ölçülmektedir.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları; Kanser araştırmaları
16 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Gen ekspresyon analizi (Real-Time PCR)
Özbilgi: Moleküler Biyoloji Laboratuvarı - RNA izolasyonu ve cDNA sentezi sonrasında Real-Time PCR cihazı (LightCycler480) kullanılarak SYBR temelli gen ekspresyon analizleri gerçekleştirilmektedir.
Kullanım Alanı: Hücre biyolojisi çalışmaları
17 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Gen Aktarımı
Özbilgi: Moleküler Biyoloji Laboratuvarı - İnsan ya da hayvan hücrelerine gen aktarımı elektroporasyon yöntemiyle yapılmaktadır. Yeşil floresan protein (GFP) ve kırmızı floresan protein (RFP) geninin uygun plazmidle aktarılmasıyla hücre işaretlemesi gerçekleştirilmektedir. İstenilen genlerin (ör. VEGF, BMP2, vd.) plazmidler içerisine yerleştirilmesiyle farklı özelliklere sahip hücre hatları bu yöntemle elde edilmektedir.
Kullanım Alanı:
18 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Hayvan vücut sıvılarından mezenkimal kök hücre dizisi izolasyon yöntemi
Özbilgi: Hayvan kaynaklı kan, BOS ve amnion sıvısı gibi vücut sıvılarından ardışık santrifüjleme tekniği ile mezenkimal kök hücre dizisi izolasyon yöntemi.
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
19 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: İmmun Panel (Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Özbilgi: Flow Sitometri laboratuvarı --Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD'da alınan endometriyum biyopsi materyali ile çalışılır.
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
20 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: PNH Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Erişkin ve Pediatrik Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen kan ve numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
21 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: HLA B27 Panel
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Tüm kliniklerden gelen kan ve kemik iliği numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
22 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Bifenotipik Panel
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Tüm kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
23 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Trombosit Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Tüm kliniklerden gelen Na Sitrat'lı kan numunelerinde (5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
24 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: BAL Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Göğüs Hastalıkları ABD ve diğer kliniklerden gelen BAL numunelerinde çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
25 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: IL-6 Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Tüm kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
26 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: HIV Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Enfeksiyon Hastalıkları ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
27 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: İmmün Yetmezlik Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı -Tüm kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
28 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Akut Lösemi (erişkin)
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Erişkin ve Pediatrik Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan ve kemik iliği numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır.
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
29 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: B Hücreleri Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Erişkin ve Pediatrik Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır.
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
30 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: T Hücreleri Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Erişkin ve Pediatrik Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
31 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: NK Hücreleri Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Erişkin ve Pediatrik Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
32 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Blast Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Erişkin ve Pediatrik Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
33 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Myeloid Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Erişkin ve Pediatrik Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır.
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
34 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Akut Lösemi Paneli(Pediatri)
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Pediatrik ve Erişkin Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan ve kemik iliği numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
35 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Kronik Lösemi (Lenfoma) Paneli
Özbilgi: Flow sitometri laboratuvarı --Öncelikli Pediatrik ve Erişkin Hematoloji ABD ve diğer kliniklerden gelen periferik kan ve kemik iliği numunelerinde (EDTA'lı 5 ml ) çalışılır
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir