15 Temmuz 2020 | Çarşamba
 
1) BAP 2018/110 - İnterlökin-2 İle Uyarılmış Mezenkimal Kök Hücrelerin Tiroid Kanseri Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Gülçin Gacar
Özbilgi:
2) BAP 2018/111 - İmmortal Beta Hücre Hattı Kaynaklı Mikroveziküllerin Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeline Etkisi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Gökhan Duruksu
Özbilgi:
3) BAP 2017/075 - İleri pasaj mezenkimal kök hücrelerin aquaporin profilinin erken pasaj mezenkimal kök hücrelerle karşılaştırılması ve adipojenik farklılaşma verimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yusufhan Yazır
Özbilgi:
4) BAP 2017/074 - Öngörülemeyen kronik hafif stresle indüklenen sıçan depresyon modelinde infliksimab, resveratrol ve kuersetinin vas deferens fonksiyonel yanıtları üzerindeki antioksidan ve antiinflamatuar etkilerinin araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Tuğçe Demirtaş Şahin
Özbilgi:
5) BAP 2017/053 - Beta Hücrelerinin Enerji Metabolizması Ve Insülin Salgısına Ileri Glikasyon Son Ürünlerinin (age) Etkilerinin In Vitro Ortamda Incelenmesi
Süresi: 11 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Gökhan Duruksu
Özbilgi:
6) BAP 2017/007 - Tükenme Tehdidi Altındaki Amsonia orientalis “Mavi Yıldız” Bitkisinden Anti-Kanser Özellikteki Sekonder Metabolitlerin Eldesi, Saflaştırılması ve Bunların Kanserli Hücreler Üzerine Etki Mekanizmalarının Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Fazıl Özen
Özbilgi:
7) BAP 2016/042 - Vasküler demansta resveratrol tedavisinin hipokampus ve amigdala’da bulunan nöral kök hücreler üzerine etkinliğinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yusufhan Yazır
Özbilgi:
8) 117R058 - İn-Vitro Sisplatin Stresine Maruz Bırakılan Böbrek Mikroçevresi ile İndüklenen Wharton Jeli Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Eksozomlarının Sisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine İyileştirici Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Eser Öz Oyar
Özbilgi:
9) 216S467 - Erişkin Kök Hücreler Kullanılarak Deneysel Spinal Musküler Atrofi Hayvan Modelinin Oluşturulması Ve İşlevselliğinin Gösterilmesi
Süresi: 20 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Gökhan Duruksu
Özbilgi:
10) 117Z088 - CD133 Pozitif Olan Kanser Kök Hücreleri Hedeflenmis Isıga Duyarlı Fotodinamik Terapi Ajanı Sentezlenmesi ve in vitro Uygulamaları
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Meltem Göksel Şahin
Özbilgi:
11) 216S961 - Kolesteatom Hücre Kültüründe Diklofenak Sodyum Ve 5-Fluourasil'In Etkisinin Değerlendirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ahmet Kara
Özbilgi:
12) 215S611 - Kondrosarkom Hayvan Modelinde Cd8+ T Hücre Destekli, Mezenkimal Kök Hücre Temelli Tedavilerde Resveratrolün İyileştirici Ve Kanser Karşıtı Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Gülçin Gacar
Özbilgi:
13) HDP-2010/Hızlı Destek - Sıçan yağ dokusu kaynaklı mezenkimal kök hücrelerine elektroporatör kullanılarak GFP geni aktarımının optimizasyonu.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Arş Gör Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi:
14) KOU/HDP-2012-70 - Mezenkimal Kök Hücrelerin Tiroid Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Çoğalma Engelleyici Etkisinin İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi:
15) HDP-2011/Hızlı Destek - Mezenkimal Kök Hücreden Farklılaşmış Endotel Benzeri Hücrelerin Anjiogenez Yeteneklerinin Gerçek Zamanlı PZR ile Moleküler Düzeyde İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi:
16) KOU/HDP-2014-107 - İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin, Meme Kanser Hücrelerinin Eksozomlarına Gösterdiği Kanser Karşıtı Tepkinin Araştırılması.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi:
17) HDP-2013/212 - Farklı Kanser Hattı Hücrelerinden Elde Edilen Eksozomların Stroma ve Kök Hücreler Üzerine Etkisi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi:
18) HDP-2009/Hızlı Destek - Farklı İnsan Doku Hücrelerinde Telomer Uzunluğu ve Telomeraz Aktivitesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Arş Gör. Gökhan Duruksu
Özbilgi:
19) TÜBİTAK 114S154 - İn Vitro Koşullarda Apoptoza Yönlendirilen Kondrositlerin Prolaktin Geni Aktarılmış Mezenkimal Kök Hücrelere Yanıtı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gülçin Gacar
Özbilgi:
20) TÜBİTAK 113S728 - Metastatik Osteosarkom Hayvan Modelinde Bmp2 Salgılayan Mezenkimal Kök Hücrelerin Intravenöz Uygulama Sonrası Vücutta Dağılımı Ve Osteosarkom Hücrelerinin Diferansiasyon Ve Çoğalmaları Üzerine Etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr Emre Demirçay
Özbilgi:
21) TÜBİTAK 112S086 - Multiple Myeloma Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Osteojenik Farklılaşma Potansiyelinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof Dr Erdal Karaöz
Özbilgi:
22) TÜBİTAK 112S125 - Pankreatik Adacık Neogenezinden Sorumlu Genlerin (Mafa, Ngn3, Pax4) Öncül Kök Hücrelere Aktarılmasıyla Fonksiyonel İnsülin Üreten Hücrelerin Eldesi ve Doku Mühendisliği Yaklaşımı
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi:
23) TÜBİTAK 111M443 - Sürekli Kültür Sisteminde Kolajen Kaplanmış Mikro-Taşıyıcılar Üzerine İmmobilize Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerde Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Enziminin Ekspresyonu
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Arş Gör Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi:
24) TÜBİTAK 113Z263 - Yeni Bor Bazlı Biyomalzemelerin Sentezleri, Formülasyonları Ve Teronostik Etkilerinin İncelenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Arş Gör Olcay Mert
Özbilgi:
25) KOGEM/Plastik Cerrahi AD - İnterpolasyon Fleplerinde Neovaskülarizyonu Hızlandırmak İçin Adipoz Doku Kökenli Kök Hücre Kullanımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Uz. Dr. Şahin Alagöz
Özbilgi:
26) KÖGEM/ Dicle Üni. Diş Hek. Fak. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı - Rat Kalvaryumunda Oluşturulan Kritik Boyut Defektlerinde Mezenkimal Kök Hücreleri, Bifazik Kalsiyum Fosfat Seramikleri Ve Trombositten Zengin Plazmanin Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin Histolojik Ve İmmunohistokimyasal Olarak Araştirilması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. Belgin GÜLSÜN GÖRGÜN
Özbilgi:
27) KOGEM/KOU Kadın Doğum AD - Habitüel Abortuslarda İmmunolojik Nedenler
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç Dr Eray Çalışkan
Özbilgi:
28) KOGEM/KOU Kadın Doğum AD - Endometriyal NK Hücre Yoğunluğunun Tüp Bebek Uygulanan Hastalardaki Embriyo İmplantasyonu Üzerine Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç Dr Eray Çalışkan
Özbilgi:
29) KÖGEM/ Onkoloji AD - Meme Kanseri Olgularında CD44+/CD24- Kanser Kök Hücrelerinin Dağılımı ve Meme Kanseri Evresi ile İlişkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Kazım Uygun
Özbilgi:
30) 109S343 SBAG - Sıçan Adacık-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin (sA-MKH) Karakterizasyonu ve İmmunbaskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı
Özbilgi:
31) KOÜ/Müh. Fakültesi NO:2009/17 - - Eriyik İşleme Teknolojilerinin Kullanımı İle Kemik ve Kıkırdak Üretimine Yönelik Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılacak Yapı İskelelerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi:
32) TÜBİTAK 108S404 - - İnsan Diş Pulpası Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karekterizasyonu Ve İn Vitro Farklılaşma Sürecinde Organel Düzeyindeki Değişiklerin İmmunofloresans Yöntemlerle İncelenmesi.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi:
33) KOÜ/Tıp Fakültesi NO:2009/2 - - İnsan Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Deneysel Sıçan Omurilik Hasarına İyileştirici Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Erbil Dursun
Özbilgi:
34) TÜBİTAK 108S291 - - İnsan Dental Pulpa Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunosupressif Özelliklerinin Invitro Koşullarda Incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Araş. Gör Dr Pınar Çetinalp Demircan
Özbilgi:
35) KOÜ/Tıp Fakültesi NO:2007/56 - - Kordon Kanı Mezenkimal Kök Hücrelerinin Füzyon Olmaksızın İn Vivo Pankreatik Beta Hücrelerine Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi:
36) KÖGEM - - İnsan Amniyotik Sıvı Kökenli Multipotent Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı
Özbilgi: TAMAMLANDI
37) KÖGEM - - İnsan Plasenta Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Karekterizasyonu, İn Vitro Ve İn Vivo Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı
Özbilgi:
38) KÖGEM - - İnsan Endometrium Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Çoğalım ve Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi:
39) KÖGEM - - Postnatal İnsan Diş Pulpası ve Periodontal Ligaman Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve İn Vitro Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi: TAMAMLANDI
40) KÖGEM/ Marmara Diş - - Natal Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi: TAMAMLANDI
41) KOÜ/Tıp Fakültesi - - İnsan Kemik İliği, Kordon Kanı ve Adipoz Doku-Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Bağışık Baskılayıcı Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi:
42) KOU-KÖGEM - - Çeşitli İnsan Dokularından Elde Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerinin Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Kemirici Modellerinde İyileştirici Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi:
43) KOU-BAP KÖGEM-Histoloji-Kadın Doğum Ortak Proje - - Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür Ortamında Embriyo Varlığına Verdikleri Yanıtın İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Melda Yardımlıoğlu
Özbilgi:
44) KOU-BAP KÖGEM-Kardiyoloji Ortak Proje - - İnsan Adipoz Doku ve Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vitro Koşullarda Deneysel Apoptoza Yanıtları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Gökhan Ertaş
Özbilgi:
45) KÖGEM - İnsan Süt Dişi Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Çoğalım ve Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Gülçin Gacar
Özbilgi:
46) KÖGEM - İnsan Adipoz Kaynaklı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve İn Vitro Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi:
47) KÖGEM - Farklı İnsan Dokularından (Kemik İliği, Kordon Kanı, Yağ Dokusu ve Diş Pulpası) Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Gen Ekspresyon Profilinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Uz. Bio Zehra Seda Genç
Özbilgi:
48) KÖGEM - İnsan Mezenkimal Kök Hücrelerinde Embriyonik Transkripsiyon Faktörlerin (Oct4, Rex1, Sox2, Nanog Ve Foxd3) Ekspresyon Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Gülçin Gacar
Özbilgi: TAMAMLANDI
49) KÖGEM - Kordon Kanı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vitro Koşullarda Karakterizasyonu Ve Pluripotent Özellikleri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi: TAMAMLANDI
50) TÜBİTAK - Farklı İnsan Doku ve Organlarından Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Kanser Hücrelerine Dönüşüm Potansiyelinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Araştırılması: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi:
51) KOGEM/Plastik Cerrahi AD - Kompozit Greftlerde Yaşayabilirliği Arttırmak İçin Doku Kökenli Kök Hücre Kullanılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Şahin Alagöz
Özbilgi:
52) KOGEM/Plastik Cerrahi AD - İnterpolasyon Fleplerinde Neovaskülarizyonu Hızlandırmak İçin Adipoz Doku Kökenli Kök Hücre Kullanımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Şahin ALAGÖZ
Özbilgi:
53) ÇOMÜ-KOÜ KÖGEM ortak proje - İn -Vitro Koşullarda İskemik Strese Maruz Bırakılan Mezenkimal Kök Hücreler Üzerine Eritropoietinin anti-Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Ertuğrul Ercan
Özbilgi:
54) KÖGEM-TOTBİD - Deneysel Osteoporoz Oluşturulmuş Sıçanların Kemik ve Yumuşak Doku Hücrelerinde Apoptozun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu:
Özbilgi:
55) KÖGEM - İki Farklı Teknik (Konvansiyonel Ve Gradiyent) İle İzole Edilmiş Sıçan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunofenotipik, Çoğalım Ve Apoptoza Direnç Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu:
Özbilgi: TAMAMLANDI
56) TÜBİTAK - İskemik Ince Barsak Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Kısa Barsak Sendromunda Lokal Ve Sistemik Kök Hücre Verilmesinin Adaptasyon ve Barsak Gelişimi Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi:
57) TÜBİTAK - Kısa Barsak Sendromunda Oluşturulan Gastrik Flepde Lokal Kök Hücre Uygulamasının Neomukoza Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi:
58) KOU-BAP - Diyabete Bağlı Sekonder Komplikasyonların Tedavisinde Sistemik Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Rolünün Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi:
59) KOU-BAP KÖGEM-Ortopedi Ortak Proje - Aşil Tendon Tamiri Yapılan Sıçanlarda Geç Dönem Kemik iliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Tendon Rerüptür İnsidansı Üzerine Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi:
60) TÜBİTAK 107S276 - Sıçan Adacık-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve İmmunbaskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi: Isolation and characterization of stem cells from pancreatic islet: pluripotency, differentiation potential and ultrastructural characteristics Erdal Karaoz, Selda Ayhan, Gülçin Gacar, Ayça Aksoy, Gökhan Duruksu, Alparslan Okçu, Pınar Çetinalp Demircan, Ayla Eker Sarıboyacı, Figen Kaymaz, Murat Kasap Stem Cell and Gene Therapy Research and Application Center, Kocaeli University, Turkey, and Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Hacettepe University, Turkey Abstract Background aims. Stem cells (SC) in different locations have individual characteristics. Important questions to be answered include how these specialties are generated, what the mechanism underlying their generation is, and what their biologic and clinical merits are. A basic approach to answering these questions is to make comparisons between the differences and similarities among the various SC types. They may focus on aspects of biologic marker discovery, capacity of proliferation and differentiation, along with other characteristics. The aim of this study was to characterize in detail the SC isolated from pancreatic islet (PI) and compare their properties with bone marrow (BM)-derived mesenchymal stromal cells (MSC) of the rat. Methods. Immunophenotypic characteristics, proliferation capacities, telomerase activities, pluripotent-related gene expressions, ultrastructure and the potential for multilineage differentiation of PI SC and BM MSC were studied. Results. We found that PI SC expressed markers of embryonic SC (Oct-4, Sox-2 and Rex-1) and had a high proliferation capacity, proven also by high telomerase activities. Surprisingly, markers belonging to differentiated cells were expressed by these cells in a constitutive manner. PI SC ultrastructure showed more developed and metabolically active cells. Conclusions. The immunocytochemical identification of both PI SC and BM MSC was demonstrated to be typical MSC. Without stimulation of differentiation markers of adipogenic, chondrogenic, neurogenic, myogenic and osteogenic cells in these SC, the expression of those markers might explain their multilineage differentiation potential. We suggest that, by reason of the respectively high telomerase activity in PI SC, they could be better candidates than BM MSC for cell replacement therapy of type 1 diabetes. Key words: bone marrow, differentiation, immunophenotype, pancreatic islet, pluripotency, proliferation, stem cell, telomerase, ultrastructure
61) Türk Diyabet Vakfı 2009 - Sıçan Pankreatik Adacık Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Antijen Sunma Özelliklerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi:
62) İ.Ü/KÖGEM ortak proje - İskemik Kolon Anastomozunda Kök Hücre Tedavisinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi (Deneysel hayvan çalışması)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu:
Özbilgi: TAMAMLANDI
63) TÜBİTAK 107S276 - Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Sıçan Pankreas Adacıkları İle Ko-Kültürü'nün İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeline Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi:
64) KOÜ/Tıp Fakültesi NO:2008/5 - Pankreatik Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Diyabetik Sıçanlarda Hiperglisimiye ve Adacık Allograft Toleransına Etkisi
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi: