15 Temmuz 2020 | Çarşamba
 

Genel Bilgi

Yer:
Araştırma Merkezi - Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M
Kuruluş Yılı: 2006
Hakkında
Misyonumuz; Kök hücre ve hücresel tedaviler, gen tedavileri, yenileyici (rejeneratif) ve tamir edici (reparatif) tıp alanlarında evrensel etik kurallar çerçevesinde araştırmalar yapmak, tedavi protokolleri oluşturmak, Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler gerçekleştirmek, Kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirebilecek bilim adamı ve teknik eleman yetiştirmek, bu alanda çalışacak araştırmacılara bilimsel ve teknik destek sağlamak, Ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim vermek, kurs, kongre, sempozyum, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenleyerek kök hücre ve hücresel tedavi konularında eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmak, Gelişmiş dünya ülkeleri ile eş zamanlı olarak, kök hücre ve gen tedavileri alanında yaptığımız çalışmaları seçkin ulusal-uluslararası dergilerde yayınlamak ve evrensel bilime katkı sağlamak, Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde referans merkez olmaktır. Vizyonumuz; Ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerince onaylanmış, hücresel tedavi ve doku/organ mühendisliği alanlarındaki tedavi protokollerini uygulayabilecek bilimsel ve teknik yapılanmayı tamamlamış GMP (İyi üretim koşulları) laboratuvarları kurmak, Kurulan bu laboratuvarlarda in-vitro koşullarda kök hücre ve diğer hücresel tedavilere ihtiyaç duyan hastalar için gerekli hücrelerin üretimine ve saklanmasına olanak sağlamak, Uluslararası düzeyde patentli ürünler geliştirmek, Üniversitemiz başta olmak üzere, ülkemiz ve yurtdışında bulunan diğer üniversite ve hastanelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamaktır.
İletişim
E-posta: kogem@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623038685
Belgeç/Faks: 02623591278