15 Temmuz 2020 | Çarşamba
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "Farklı oranlarda karbon içeren Poliviniliden Florit-Ko-Hekzafloroprpopilen (PVDF-HFP) kopolimerinin elektriksel özelliklerinin incelenmesi", Hatice Nil Almasulu,H.Yüksel Güney, Erdoğan Tarcan, Gülbeden Likoğlu, Ufuk Abac, Bildiri Özetleri , , 32, (2007) -
2) "Depended on temperature of the elwctrical properties of carbon-filled PVDF-HFP (Hexafluropropylenevinylidenefluoridde) copolymer", G likoğlu,H.Y.Güney, U Abacı, Book of Abstracts, 26, , (2006) -
3) "Yarı iletken Hegzafloropropilen vinilidineflorid(PVDF-HFP) Kopolimerin elektriksel özellıklerinin sıcaklık ve elektrik alan şiddetine bağımlılığı", Gülbeden Likoğlu,H.Yüksel Güney,Erdoğan Tarcan, , 21 , , (2006) -
4) "Polisitiren Katkılı Poli(vinil klorür)'ün dielektrik özelliklerinin katkı oranına ve sıcaklığa bağlı olarak değişimi", Ufuk Abacı, H.Yüksel Güney,Erdogan Tarcan, Gülbeden Likoğlu, Bildiri Özetleri, 21, , (2006) -