1 Mart 2021 | Pazartesi
 
1) - Cu2S ve CdS nanoparçacık katkılı organik hibrid güneş pillerinin üretilmesi ve güç dönüşüm veriminin araştrılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. H. Yüksel Güney
Özbilgi:
2) 2007/071 - Farklı kil yüzeylerine polielektrolitlerin adsorpsiyonu- adsorpsiyon ile zeta potansiyeli, adsorpsiyon entalpisi ve dielektrik relaksasyon arasındaki ilişkiler
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Nalan Tekin
Özbilgi: Proje başarı ile tamamlanmıştır
3) 2011/61 - Hibrid Güneş Pillerinde Kullanılan İnorganik Yarıiletken Filmlerin Üretim Yöntem ve Şartlarının Pillerin Verimine Etkisinin İncelenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. H. Yüksel Güney
Özbilgi: Proje başarı ile tamamlanarak 2 SCI makale yayınlanmıştır.
4) 2010/52 - Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Üretiminde Fonksiyonelleştirilmiş Karbon Nanotüplerin Etkisi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.H.Yüksel Güney
Özbilgi: Proje kapsamında bir doktora tezi tamamlanmış ve 1 SCI makale yayınlanmıştır
5) - Yönlendirilmiş PVDF de Dielektrik Relaksasyon
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Yüksel Güney
Özbilgi: Proje başarı ile tamamlanmş. Bu proje ile bir doktora tezi hazırlamış ve bu projeye dayalı üç adet SCI yayın yapılmıştır
6) - Katı Polimer Elektrolit Tabakalı İletken Polimer Kompozit Filmlerin Elektrokromik Cihazların Üretilmesi ve Özelliklerinin Araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Yüksel Güney
Özbilgi: Proje Tamamlandı. Proje ile bir Doktora tezi tamamlanmış ve SCI kaspsamında bir adet makale, bir poster ve bir bildiri yapılmıştır.