15 Temmuz 2020 | Çarşamba
 
Gruplar

İLETKEN POLİMERLER

iletken polimerlerlerin elektriksel özellikleri ve sıcaklığa bağımlılığının araştırılması, İletken polimer filmlerin üretimesi ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi, Tabakalı ileteken polmerle Elektrokromik cihazların üretimi ve karakterizasyonu, Polimer esaslı güneş pillerin üretilmesi ve karakterizasyonu

POLİMER FİZİĞİ

Katı Polimerlerin Elastik Özellikleri Yönlendirilemiş Polimerlerde Mekeniksel ve Dielektriksel Anizotropy, Mekaniksel ve Dielektrik Relaksasyon, Polimerin dielektrik ve elektriksel özellikleri Özellikleri