7 Mart 2021 | Pazar
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı: İNCE FİLM KAPLAMA CİHAZI (Univex 300 – Leybold)
Teknik Özellikleri:Vakum değeri : ~10-7mbar Turbomoleküler Pompa Rotary Vakum Pompası Pompa Sistem Kontrolü
Kullanım Alanları: Buharlaştırma yöntemi ile Metal ince filmler üretilebilmektedir. Elektriksel ölçümler için elektrot elde etmek için kullanılmaktadır.. Kaplama sırasında, kalınlığın ölçebilmektedir.. Ayrıca aynı anda birkaç örnek kaplama olanağı bulunmaktadır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: KREOSTAT (Oxford ITC 502)
Teknik Özellikleri:Sıcaklık aralığı : -196ºC-230 ºC Vakum değeri : ~10-5mbar Isıtma : İsteğe bağlı olarak hızlı ya da yavaş ısıtma. Sıcaklık kararlılığı: Düş. sıc. ~0.1ºC, Yük. sıc. ~0.5 ºC Bilgisayarlı sıcaklık kontrolü
Kullanım Alanları: Sıvı azot sıcaklığından (-196ºC = 77K) oda sıcaklığının üstünde istenilen bir sıcaklık değerine kadar (maksimum ~ 230ºC ya da 500K) kararlı sıcaklık ve vakum kademeleriyle elektriksel ve optik ölçüm yapabilme olanaklarıyla yapılan çalışmalarda sıcaklığı ve vakum değerini değiştirerek çalışmalar yapılabilir. Bu sayede farklı malzemelerin elektriksel ve optik özellikleri geniş bir spektrumda incelenebilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Sıcaklık kontrolorü ITC 502
Teknik Özellikleri:Giriş kanalı 1 standart ,3 opsiyonel Voltaj Giriş aralığı: 5mv-2V Direnç girişi:5 Ohm-200kKohm, Isıtma çıkışı:0-40 V,ısıtıcı direnci:20 ohm,Çokış gücü:80 W
Kullanım Alanları: 77 K -500K aralığında örneklerin elektrik ve optik özelliklerini sıcaklığa bağlı özelliklerini incelemek ve siatemi sıvı azot sıcaklığından 400 K e herhangi bir sıcakılğa istenilen hız ve programla getirmek için kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: İNCE FİLM KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI (İnficon XTM/2)
Teknik Özellikleri:% 0,5 Hassasiyette Kalınlık Ölçebilme Saniyede 4 Ölçüm Alabilme
Kullanım Alanları: Buharlaştırma sırasında film kalınığının önemli olduğu ve mutlaka kaplama sırasında kalınlığın kontrolünün gerektiği işlemlerde kullanılabilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: PİKOAMPERMETRE (Keithley 6487)
Teknik Özellikleri:Yüksek Performanslı Akım ve Direnç Ölçümü Beş Farklı Setup Hafızası Ölçümlerin Matematiksel Hesaplamalarını Yapabilme Relatif Ölçüm Yapabilme 3000 Ölçüm Hafızası Ölçüm Değerini Sınırlayıcı Tarama Dijital I/O Port Gerilim Kaynağı Olarak Kullanım (±505 Volt) Bilgisayar Kotrollü Kullanım
Kullanım Alanları: Yüksek performanslı pikoampermetre ile pikoamper düzeyindeki akımları duyarlı bir düzeyde ölçebilmekte. Özellikle yalıtkan materyallerin olarak bilinen malzemelerin Gerilim- Akım, Gerilim- Direnç karakteristiklerinin incelenmesinde kullanılır. Özellikle organik ve inorganik yarı iletkenlerin elektriksel özelliklerin incelenmesinde kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: LCR METRE (Agilent 4284 A)
Teknik Özellikleri: Ölçülebilir Birincil Parametreler: Z (Empedans) Y(Admitans) L ( İndüktans) C (Kapasitans) R (Rezistans) G (İletkenlik) D (Kayıp faktörü) Ölçülebilir İkincil Parametreler: Q (Kalite Faktörü) RS (Eşdeğer Seri Rezistans) RP (Eşdeğer Paralel Rezistans) X (Reaktans) B (Duygunluk) θ (Faz Açısı) Frekans Aralığı: 20Hz-1MHz Bilgisayar Kontrollü Ölçüm olanağı
Kullanım Alanları: Teknik özelliklerde verilen birincil ve ikincil parametrelerde malzemelerin istenilen özelliklerini yüksek ölçüm duyarlılıkla ölçebilme özelliğine sahiptir. Malzemenin, geniş bir frekans spektrumunda istenilen frekans aralıklarıyla; elektriksel ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi çalışmalarına olanak sağlar.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: PROGRAMLANABİLİR MULTİMETRE (Fluke 189)
Teknik Özellikleri:%0,025 dc Doğruluk Zamana Bağlı Max/Min/Avg Ölçümü 50,000μF’a Kadar Kapasitans 1000 Okumalık Hafıza Optik Olarak İzole Edilmiş Seri PC Arayüzey K Tipi Termoçift Uyumlu Sıcaklık Ölçümü
Kullanım Alanları: İletke ve yerı ileken materyalleri I-V karakteristilerinin elde edilmesi ve bu karakteristiklerin zaman ve svaklığa bağlı olarak değişiminin incelenmesi,Sıcaklık , Gerilim ve akımla,kapasite değerleri ile ilgili veri toplamanması gereken çalışmalarda kullanılabilmektedir
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:UV_Vis SPEKTROFOTOMETRE (Agilent 8453 )
Teknik Özellikleri:Sıcaklık Aralığı:-10-120 ºC Dalgaboyu aralığı: 190nm-1100nm Dalgaboyu doğruluğu: <±0.5nm Tipik tarama zamanı :1.5 s Bilgisayarlı kullanım ve sıcaklık kontrolü
Kullanım Alanları: Katı sıvı ve gazarınUv-Vis spektrumlarının incelenmesi için ullanılabilir.Bu şlem Pelter etki ile çalışa sıcaklık kontrolü sayesinde sıcaklğa balı olarak da yapılailir.Bu cıhazl ayn zamanda kinetik çalışmaarı da yapılabilmektedir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: 150 MHz DİJİTAL, HAFIZALI OSSİLOSKOP (GW GDS 820 İnstek)
Teknik Özellikleri:10 ns’ye Kadar Pik Dedeksyonu 5.7 inch Renkli LCD Ekran 2 Kanallı 6 Rakamlı Frekans Sayacı 3 Farklı Kazanç Modu: Basit, Pik, Ortalama Otomatik 15 Farklı Ölçüm 15 Farklı Ölçüm Ayar Hafızası FFT Spektrum Analizi RS-232 ve USB Bilgisayar Bağlantısı
Kullanım Alanları: Sinyallerin gözlenmesi ve özelliklerinin incelenmesi, İki işaretin karşılaştırılması, Ve ölçülen içaret ve şekillerin kaydedilmesi gerektiğinde
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: LIGHT CHOPPER (Model 650 Series (EG&G Instruments))
Teknik Özellikleri:4,7mm ve 9,5mm Yarıçaplı Standart Başlık 2,5mm ve 2,1mm Yarıçaplı Mikro Başlık 100Hz-3000Hz, 10Hz-300Hz, 30Hz-580Hz, 60Hz-2200Hz Frekanslarında Ölçüm
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: LOCK-IN-AMPLIFIER (EG&G Instruments Model 5105)
Teknik Özellikleri:10dB’de 10μV-1V Giriş Hassasiyeti 10MΩ//30pF Giriş Empedansı 1kHz’de <30nV/Hz Gürültü >40dB C.M.R.R. 2 Fazalı 5Hz-20kHz Frekans Cevabı Analog X,Y Dijital X,Y,R,θ Çıkış 0,3ms-10s Zaman Sabiti ±1V FS çıkış Gerilimi 1kΩ çıkış Direnci RS 232 Bilgisayar Bağlantısı Yapılabilecek Çalışmalar:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: SICAKLIK KONTROL CİHAZI (Cole-Parmer 89000-15)
Teknik Özellikleri:Bilgisayar Kontrollü ve progrmlanabilir özelliğe sahiptir. J Tipi Termoçift; -190ºC - 1000 ºC T Tipi Termoçift; -200 ºC - 400 ºC K Tipi Termoçift; -200 ºC - 1372 ºC Isıtma ve soğutma işlemleri istenilen aralık ve hıza yapılabilmektedir.
Kullanım Alanları: Katı, sıvı ve gazların fiziksel özelliklerinn sıcaklık bağımlılığının ölçülmesinde gerekli soğutma ve ısıtma işlemlerinin kontrllü olarak yapılabilmesine olanak sağlar. Bilgisayar kontrollü olması ölçümlerde ve koşularn kontrolünde büyuk kolaylıklar sağlar
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: SPİN COATİNG SİSTEM (P-6708D)
Teknik Özellikleri:Hız: 100-8000 RPM Hızlanma: 1-30 s Yavaşlama: 1-30 s Spin Zamanı: >999 s Farklı Ayar Hafızası
Kullanım Alanları: Elektrot ve ince film kaplama işlemlerinde, Özellikle polymer film kaplanmasında ve tabakalı polymer filmlerin yapımında ve elektrokromik polimer filmlerin ve onların elektrotlarının üretimesinde kullanılır. Malzeme hazırlamada; homojenliğin sağlanması için yüksek hassasiyet sağlar. Ölçüm için iletken elektrot oluşturmasında ve polimerlerin ince filmlerin eldesinde kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:POTENSİYOSTAT / GALVANOSTAT (EG&G Model 263A)
Teknik Özellikleri:Max. Çıkış Akımı: >±200mA Giriş Direnci: >1010Ω Ofset Voltajı: <100μV Akım Ölçümü: 100mA-100nA Potansiyel/Akım Kont.: Bias Dijital/Analog Dönüştürücü(DAC) Modulasyon Dijital/Analog Dönüştürücü (DAC)
Kullanım Alanları: Potansiyostat / Galvanostat elektrokimyasal araştırmalar için güçlü ve çok yönlü bir cihazdır. İyonik iletken malzemelerin akım-gerilim karakteristiklerinin elde edilmesi ve elektrokimyasal kaplama (elektroliz) işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerinde kullanılabilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:ELEKTROMETRE (Keithley 617)
Teknik Özellikleri:100 Volt gerilim kaynağı IEEE-488 Arayüzey 1016Ω’a kadar direnç ölçümü 1nA-100μA Akım Ölçümü Yük ölçme özelliği
Kullanım Alanları: İki farklı ölçüm tekiği kullanarak,I-V karakteristikleri elde edilebilir. Direnç ölşümleri yapılabilir.Yüksek dirençli yada düşük akım akıta malzemelerin karakterizasyonunda kullanılabilir. Yük ölçümü yapılabilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:UNİVERSAL COUNTER (Agilent, HP53131A/132A 225MHz)
Teknik Özellikleri:DC 225 MHz AC 30Hz-225MHz 3 Kanallı
Kullanım Alanları: elektronik devrelerin modelenmsinde,frekans ve puls ölçümlerinde ve pus sistemlerinin tasarlanmasında ve e pulsların analizinde kullanılır. Çeşitli uls-echo sistemleri tasarlanabilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:SICAKILIK KALİBRATÖRÜ (fluke 724)
Teknik Özellikleri:0V 30V Gerilim Ölçümü 0Ω-3200Ω Direnç Ölçümü E,J,K,T,B,R,S,L,U,N tip Termoçit ± 0,005% Ölçüm duyarlılığı
Kullanım Alanları: Termoçift ve Direnç-sıcakık detektörlerinin (RTD) kalibrasyonlarında kullanılır. Bunların dışında DCV ve direnç ölçümlerinde kullanılır.NTC lerin kalibrasyonunda kullanılır. Duyarlı Sıcaklık ölçümleri işlemlerinde kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:ULTRASONİK HIZ ÖLÇME ALETİ
Teknik Özellikleri:Daldırma Tekniği ile ölçüm Dört dönüştürücülü sistem Bilgisayar kontrolü Açılı ölçüm yapabilme Her Açı için Zaman farkı ve Hız değeri Heasplama 748 Hz Çalışma Frekansı
Kullanım Alanları: Katı ve Sıvların içindeki se dalgları hızı yöne bağlı olarak,sıcakığın fonksiyonu olarak,olçülebilir. Bu ölçümlerle katıları elatik sertlik sabitleri belirlenebilir. Ayrıca ultrasonik absorsiyon ölçmleri yapılabilmektedir.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇME CIHAZI (PHYNİX Surfix FN)
Teknik Özellikleri:0-1500 μm Aralığında Ölçüm 0.1 μm duyarlılık Ölçüm için gerekli Minimum alanı 5mmX5mm 80 ölçüm hafızası
Kullanım Alanları: Ferromanyetik ve ferromanyetik olmayan altlıklar üzerindeki kalama kalınlıklarının ölçülmesinde kullanılır. Özelikle düzgün şekle sahip olmayan cizimler üzerindeki kaplama veya boya kalınlığını öçebilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:SES ŞİDDEİ ÖLÇÜM CIHAZI (model 8922)
Teknik Özellikleri:30 dB-130 dB) arası ölçüm Bilgisayar kontrolü 0.1 dB duyarlılık Bilgisayara veri yükleme olanağı
Kullanım Alanları: 6 farklı ölüm araığı ile 30 DB-130dB arasında akustik(ses) daga şiddeti ölçümü yapılabilir.Ortamdaki gürültü seviyeerinin belirlenmesinde kullanılabilir.Verilerin bilgisayara yüklenip işlenmesi ve istatiki çalışmaarın yapılması gereken çalışmalarda kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:EMİSYOMETRE(Model AE D& S)
Teknik Özellikleri:TermalDalgaboylarına kadar (3-30 mikron) ölçüm ±0.01 Emitanslık Lineerlik
Kullanım Alanları: Bir malzemanin emitans değeri ölçülebilir. Blinmeyen bir yüzeyin emitansı, aletin bilinen bir yüzeyle kalibre edilmesiyle ölümektedir. Metallrin ve diğer malzemelerin ısısal emisyonunun ölçülmesi çalışmalarında kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:BREYMEN 515
Teknik Özellikleri:DC ölçmlerinde 50 mV için %0.12+2d duyarlılık, Ac ölçümlerinde 50 mV için %0.5+2d duyarlılık, Gerilim,Akım,Kapasite,Sıcaklık,Direnç ölçme yeteneği, Data logger özelliği,Optik interface ile Bilgisayara kolay bağlanma özelliği,Belli zaman aralıklarında ölçüm alıp bilgisayara gönderme özelliği,
Kullanım Alanları: İleteken ve yalıtkanların elektriksel özelliklerinin incelenmesinde ve alınan verilerin depolanmasında ve de bilgisayarda işlenebilmesine olanak sağlar. Zamana bağlı elektriksel özelliklerin yanı sıra sıcaklığın zamanla değişimini ölçülmesinde kullanılır
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Ölçü Hücresi (Leybold)
Teknik Özellikleri:Vakum altında ölçüm yapabilme Sıcaklık kontrol edileblme, Maksimumum örnek çapı 10mm, Maksimumum örnek kalınlığı 5 mm, Yüzey temaslı elektrot sıkıştırmalı
Kullanım Alanları: Sıcaklığı fonksiyonu olarak,disk şeklindeki iletken ve yalıtkan materyallerin iletkenlik ölçümleri yapılabilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Yüksek sıcaklık Tü p Fırını (KLEES)
Teknik Özellikleri:0-1500C arasında sıcaklık kontrolü Maksimum akım 15 A
Kullanım Alanları: Malzemelerin ısıl işleme tabi tutularak özelliklerin değişiminin incelenmesi istendiğinde veya malzemelere belli yapısal özellikler kazandırılması gerektiğinde kullanılabilir
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:ETÜV (Elektro-mag M420P)
Teknik Özellikleri:Hacim:48 lt Mak.Güç 1000 Watt 50-300 güvenlik termostatı Termostat ayar duyarlılığı 1 C 1-6000 dakika arasında zamanı ayarlıyabilme
Kullanım Alanları: Örnek kurutma işlemleri
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:USB MİKROSKOP (SCALAR)
Teknik Özellikleri:Görüntü 330K pixels İnterface: USB Büyütme: X200 üç ayrı lensx1 X50 ve x200 Görüntü işlme programı Fotğraf çeme özelliği
Kullanım Alanları: İnce filmelerin ve materyaleri yüzeylerinin incelenmesinede,Mikro elektronikte bağlantıların kontrolünde kulanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:ÇEKER OCAK
Teknik Özellikleri:Boyutlar: 71X130X110, Su ve hava muslukları, Dıştan ayarlanan vanalar, Ayarlanır cam kapak 16 A sigorta
Kullanım Alanları: Örneklerin hazırlanmasısıraında çözücü içeren kimyasal işlemlerin yapılmasında
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı: 100 MHz OSSİLOSKOP (OS-5100RA/RB100 )
Teknik Özellikleri:Geniş Frekans Aralığı Yüksek Hassasiyet İki Zamanlı Üreteç Geciktirmeli Tarama 2 Kanallı
Kullanım Alanları: Sinyallerin gözlenmesi ve özelliklerinin incelenmesi, İki işaretin karşılaştırılması gerektiğinde
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Glove-Box ( Eldivenli, Kutu )
Teknik Özellikleri:Nem <1ppm ve Oksijen <5ppm koşullarında ölçüm alma imkanı sağlar.
Kullanım Alanları: Organik güneş pilleri, organik alan etkili transistörler, ince film kaplama
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Dönel Kaplama Cihazı ( MTI/VTC-100 )
Teknik Özellikleri:Maksimum 8 cm boyutlarında örnekler için kaplama yapılabilir. Kaplama hızı 500-8000 rpm arasında ve kaplama süresi 1-60 s arasında programlanabilir
Kullanım Alanları: Elektrot ve ince film kaplama işlemlerinde, Özellikle polimer film kaplanmasında ve tabakalı polymer filmlerin yapımında kullanılır. Malzeme hazırlamada; homojenliğin sağlanması için yüksek hassasiyet sağlar. Ölçüm için iletken elektrot oluşturmasında ve polimerlerin ince filmlerin elde edilmesinde kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Atomik Kuvvet Mikroskopu
Teknik Özellikleri:XY Taraması : max : 50µm x 50 µm ve min: 300 nm x 300 nm Tarama seçenekleri mevcuttur XY tarama çözünürlüğü : 0.02nm Z-taramsı : 12µm Optiksel Mikroskop : 800x Modlar : Kontak , Non-Kontak , Tapping
Kullanım Alanları: Atomik kuvvet mikroskobu yüzeylerin iki veya üç boyutlu olarak mikrometre ve nanometre aralığında görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Renklendirilerek görüntülenen iki ve üç boyutlu resimlerde yükseklik skalasının yanı sıra Atomik Kuvvet Mikroskoplarının yazılım programları kullanılarak filmin yüzeyinin pürüzlüğü rms cinsinden elde edilebilmektedir
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Güneş Simülatörü
Teknik Özellikleri:AM 1.5 (100 mW/cm2 ) güneş ışınım sağlar.
Kullanım Alanları: Güneş pillerinin karakterizasyonu için kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Incident Photon to Current Efficiency ( IPCE )
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları: Foto aktif ortamın band aralığının büyüklüğüne ve biçimine bağlı olarak farklı soğurum spektrumuna sahip olması nedeniyle bu aktif ortama sahip güneş pillerinin ışık altında ürettikleri akımın ölçümü, pilleri karakterize etmek için gereklidir. Elde edilen sonuçlar, genellikle spektral tepki eğrisi ile dalga boyunun fonksiyonuna bağlı olarak kuantum verimi olarak ifade edilir. Bu cihazla, güneş pillerinde, gelen fotonun ( ışığın ) kaçta kaçının akıma katkı sağlayacağı belirlenir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Elipsometre
Teknik Özellikleri:TT30, lase dalga boyu:635 nm, Mak.Çık.Gücü:1.5 mW,Gelme açısı aralığı: 20-75 derece
Kullanım Alanları: ince filmlerin kalınlıklarının ölçülmesi için kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Vakum etüvü
Teknik Özellikleri:EV 018,Sıcakıl aralığı (70C-200C), sensör Fe Constant,Sıcalık ayarlam duyarlılığı +,-1 derece,Basınç gösterge duyarlılığı 0.05 bar,Kurulu gücü 950 Watt
Kullanım Alanları: Örnekleri vakum altında kurutma, örneklerin içindeki nemin alınması, örnekler içindeki çözücülerin buharlaştırılması.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Tüp fırın
Teknik Özellikleri:PTF/12738/250,maksimum çalışma sıcaklığı 1150 C, tüp boyutları: 38X500 mm,Maksimum güç 1.1KW
Kullanım Alanları: Materyallerin ısıl işlemleri için kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Kül fırını
Teknik Özellikleri:Mak. Sıc:1000 C, Mak sıcaklığa çıkma zamanı:70 dak,Hacim:3l,iç ölçüler:13X10X20 cm
Kullanım Alanları: Örneklerin ısıl işlemleri için kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Su Destilasyon Cihazı
Teknik Özellikleri:Güç:3x2000 W, Paslanmaz çelik gövde,Destile tank su kapasitesi:16 lt,kaynama kazanı hacmi 13 lt
Kullanım Alanları: Laboratuvar örenk hazırlama aşamasında gerekli saf suyu üretmek için kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:KEITHLEY 2612B iki kanallı Kaynak ve IV test cihazı
Teknik Özellikleri:30 W/kanal, akımda 100fA duyarlılık,100nV duyarlılık, Akımda %0.02,Gerilimde %0.015 doğruluk, Veri okuma hızı 20,000 rdgs/s, + -200V Kaynak kapasitesi
Kullanım Alanları: Güneş pillerinin ve organik ve inorganik tüm her türlü yarı iletkenlerin ve devre elemanlarının karakterizasyonu yapılabilmektedir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Digital Storage Ossiloskop
Teknik Özellikleri:150 MHz iki kanallı digital hafızalı ossiloskop.
Kullanım Alanları: Devre elemanlarının karakteristik özelliklerini ve zamanla değişen gerilimlerin görüntülenmesini ve bu görüntüler üzerinde ölçüm yapılabilmesi için kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: Evet